Ιδιαίτερα Μαθήματα από Πιστοποιημένους Καθηγητέςguarantee

“Η εκπαίδευση των παιδιών είναι απ’ τα πιο απαραίτητα κι από τα πρώτα καθήκοντα των γονιών.”

– Αδαμάντιος Κοραής

Ιδιαίτερα Μαθήματα ή Φροντιστήριο;

Τα ιδιαίτερα μαθήματα ως μαθητο-κεντρικός τρόπος διδασκαλίας είναι σαφώς αποτελεσματικότερος από την κλασική διδασκαλία στην τάξη που εφαρμόζεται στο σχολείο και το φροντιστήριο. Στα ιδιαίτερα μαθήματα το μάθημα προσαρμόζεται στις ανάγκες του μαθητή και δίνεται έμφαση στις αδυναμίες του. Ο ρυθμός των μαθημάτων εξαρτάται από τις απαιτήσεις του μαθητή. Στο φροντιστήριο η ύλη παραδίδεται με βάση το χρονοδιάγραμμα, στο οποίο πρέπει να προσαρμοστούν οι μαθητές. Δεδομένης της αποδοτικότητας των ιδιαιτέρων μαθημάτων αλλά και της εξοικονόμησης των μετακινήσεων, το κόστος είναι σχεδόν το ίδιο.

Η Ναυτεμπορική

naft_icon“Οι καθηγητές του (Πανελλήνιου Δικτύου Καθηγητών), διακρίνονται για την υψηλή κατάρτισή τους και το επαγγελματισμό τους.

Παραδίδουν μαθήματα με αξιοπιστία, ειλικρίνεια και συνέπεια.

Αξιολογούνται πριν την εγγραφή τους στο Δίκτυο, σύμφωνα με τον τίτλο σπουδών, την εξειδίκευση, την εμπειρία και την περαιτέρω μετεκπαίδευσή τους.”

Διαβάστε όλο το άρθρο.