Αλατζόγλου Χριστίνα – Βιολογία ιδιαίτερα μαθήματα

Αλατζόγλου Χριστίνα – Βιολογία

Παραδίδει αποκλειστικά online μαθήματα


Αναλαμβάνει:

Παιδιά Φοιτητές Ενήλικες

Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες

Διαθεσιμότητα

 

Δ

Τ

Τ

Π

Π

Σ

Κ

Πράσινο: διαθέσιμος - Γκρι: όχι διαθέσιμος



Βασικός Τίτλος Σπουδών

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Τμήμα ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ



Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών

ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Διδακτική Πείρα στα Ιδιαίτερα Μαθήματα Βιολογίας

Μαθήματα τα οποία διδάσκονται : Βιολογία και Χημεία




Επικοινωνήστε με τον εκπαιδευτικό

×

Τύπος μαθήματος