Βούρτση Κωνσταντίνα – Μαθήματα Δημοτικού Σχολείου ιδιαίτερα μαθήματα

Βούρτση Κωνσταντίνα – Μαθήματα Δημοτικού Σχολείου

Περιοχή κατοικίας: Ζάκυνθος

Online μαθήματα: Ναι

Εξυπηρετεί τις περιοχές: Ζάκυνθος,


Αναλαμβάνει:

Παιδιά Φοιτητές Ενήλικες

Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες

Διαθεσιμότητα

 

Δ

Τ

Τ

Π

Π

Σ

Κ

Πράσινο: διαθέσιμος - Γκρι: όχι διαθέσιμος



Βασικός Τίτλος Σπουδών

ΕΚΠΑ

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης



Διδακτική Πείρα στα Μαθήματα Δημοτικού Σχολείου

• Παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων σε παιδιά δημοτικού.

• Προετοιμασία επόμενης ημέρας.

• Επαναληπτικές ασκήσεις κάθε εβδομάδα και πλούσιο υλικό για εμβάθυνση και γλωσσική καλλιέργεια.

• Εξατομικευμένη διδασκαλία βασισμένη στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες του κάθε μαθητή.

• Κάλυψη κενών.

• Θερινά μαθήματα προετοιμασίας για την επόμενη τάξη.



Σεμινάρια - Επιμόρφωση

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Πανεπιστημίου Αιγαίου.



Αντικείμενα Εξειδίκευσης

Προετοιμασία για Πρότυπα Σχολεία

Επικοινωνήστε με τον εκπαιδευτικό

×

Τύπος μαθήματος