Γαλάνη Έλενα – Αγγλικά ιδιαίτερα μαθήματα

Γαλάνη Έλενα – Αγγλικά

Παραδίδει αποκλειστικά online μαθήματα


Αναλαμβάνει:

Παιδιά Φοιτητές Ενήλικες

Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες

Διαθεσιμότητα

 

Δ

Τ

Τ

Π

Π

Σ

Κ

Πράσινο: διαθέσιμος - Γκρι: όχι διαθέσιμοςΒασικός Τίτλος Σπουδών

University of Nottingham

Τμήμα English Language and LiteratureΜεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών

MA in English Language Teaching (Applied Linguistics, University of Nottingham) & RSA Diploma for Teachers of English (University of Cambridge/UCLES)

Διδακτική Πείρα στα Ιδιαίτερα Μαθήματα Αγγλικών

Είμαι bilingual γλωσσολόγος, πιστοποιημένη στη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας (ΕΟΠΠΕΠ και Υπουργείο Παιδείας), κάτοχος των Μεταπτυχιακών τίτλων MA in ELT (University of Nottingham) και RSA Diploma (University of Cambridge/UCLES), και παραδίδω μαθήματα Αγγλικών, διαδικτυακά και διά ζώσης (Λαμία), ατομικά ή σε μικρές ομάδες έως και τρία 3 άτομα. Με την 30ετή διδακτική εμπειρία μου σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών, Βρετανικό Πανεπιστήμιο, σχολές για την Αγγλική γλώσσα και Κέντρα Δια Βίου Μάθησης του ΥΠΕΠΘ, παρέχεται αξιόπιστη διδασκαλία σε όλα τα μαθησιακά επίπεδα και τις ηλικίες, για όλα τα πτυχία και για άμεση επίτευξη κάθε μαθησιακού στόχου.

Η διδασκαλία προσαρμόζεται στις ανάγκες και προτιμήσεις των μαθητών μέσω συνδρομητικής πλατφόρμας μου, συστήματος διαχείρισης μάθησης και εικονικών κόσμων, μετά από ανάλυση μαθησιακών αναγκών και στυλ εκμάθησης.

Χρησιμοποιούνται σύγχρονα διαδικτυακά εργαλεία σε συνδυασμό με διδακτικό υλικό για όλες τις δεξιότητες, τους μαθησιακούς στόχους και τις εξετάσεις πιστοποίησης, με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για της Ξένες Γλώσσες (CEFR).

- Εξετάστρια γραπτών και προφορικών για διάφορους φορείς πιστοποίησης.

- Kαθηγήτρια σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών/ Ιδιαίτερα Μαθήματα Αγγλικών σε Ελλάδα και Ηνωμένο Βασίλειο (από το 1998 μέχρι σήμερα) :

-Διδασκαλία σε μαθητές όλων των επιπέδων/ηλικιών.

-Προετοιμασία για απόκτηση πιστοποιητικών όπως Cambridge, Michigan, IELTS, TOEIC, TOEFL, ΤΙΕ, NOCN, ΚΠΓ. Είμαι Πιστοποιημένη εξετάστρια για τους φορείς Πιστοποιήσης NOCN, Pearson/Edexcel και ΤΙΕ.

-Αγγλικά για εισδοχή σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού.

-A-levels, European Baccalaureate.

-Αγγλικά για επαγγελματιές (Business English).

-Αγγλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς

-Ειδικό Μάθημα Πανελληνίων

- Διαθέτω Πιστοποίηση Εκπαιδευτή Ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ και προϋπηρεσία ως Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων του Υπουργείου Παιδείας για την Αγγλική γλώσσα από το 2005, διά ζώσης και διαδικτυακά.

- Έχω εργαστεί ως Επίσημη εξετάστρια Γραπτού Λόγου του University of Cambridge/UCLES στην Μεγάλη Βρετανία και ως ELT Reporter στον Εκδοτικό Οίκο University of Cambridge για την κυκλοφορία Εκπαιδευτικού υλικού για τη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας.  Επίσης έχω διδάξει Αγγλικά σε Ομιλητές άλλων Γλωσσών, σε καλοκαιρινές σχολές καθώς και Αγγλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς στο Πανεπιστήμιο του Νόττινχαμ, στη Μεγάλη Βρετανία από το 1996.

- Εκπαιδεύτρια ξενόγλωσσων καθηγητών για τη χρήση Εικονικών κόσμων και Εικονικής πραγματικότητας στη διαδσκαλία

- Παραδίδονται μαθήματα και στο «Μετασύμπαν»

ΓΙΑΤΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΜΕ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙ

Εφαρμόζω σύγχρονες διδακτικές μεθόδους, εκλεκτιστική διδασκαλία, και προσαρμόζω τη μεθοδολογία στις μαθησιακές ανάγκες και τους στόχους με τη διαδικασία της Αντεστραμμένης, Εμπειρικής Μάθησης, μετά από ανάλυση του μαθησιακού προφίλ. 

Επίσης, παρέχονται:

- Εξατομικευμένη και Προσωποποιημένη διδασκαλία

- Έμφαση στη Δημιουργικότητα

-  Άμεσα αποτελέσματα με υψηλά ποσοστά επιτυχίας σε εξετάσεις πιστοποίησης

- Εμβυθιστική διδασκαλία και στο «Μετασύμπαν»

- Ενημέρωση για την πρόοδο των μαθητών

- Εντατική προετοιμασία για ξενόγλωσση πιστοποίηση

- Εξατομικευμένη συμβουλευτική για την πορεία της μάθησης

- Επιπλέον αυθεντικό υλικό ανάλογα με τις μαθησιακές ανάγκες ανά περίπτωση

ΜΕΛΛΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

IATEFL LT SIG

Euroversity Association, TEFL & Teacher Training in Virtual Worlds

TESOL GREECE

ESREA

ΕΕΠΕΚ, Scientific Association for the Promotion of Innovation in Education, GreeceScientific Association for the Promotion of Innovation in Education, Greece

CAMELOT.eu Project

 

ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ:

- Η διδακτική ώρα διαρκεί 50 λεπτά

- Σε περίπτωση σχηματισμού ομάδας, αυτή καθορίζεται από εσάς

- Σε περίπτωση εκμάθησης σε ομάδα έως τρία άτομα, η ωριαία τιμή ανά άτομο αναπροσαρμόζεταιΣεμινάρια - Επιμόρφωση

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.                                                                 2022- 2023

«Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων και Ηγεσία στην Εκπαίδευση»  (Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, 410 ώρες)

ΕΕΠΕΚ, 2022 «Η Ανάπτυξη της Ψυχικής Ανθεκτικότητας στα παιδιά»                                 (Βεβαίωση, 50 ώρες)

Επιστημονική Ένωση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, 2016

«Η διδασκαλία της αγγλικής στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και της τεχνολογίας: όψεις και προοπτικές της αγγλικής ως διεθνούς κοινής γλώσσας επικοινωνίας» (ELF-GATE Project)

European Association for the Education of AdultsEAEA,  2015

Ευρωπαϊκή Κατάρτιση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

NOCN, National Open College Network 5/2014 Εκπαίδευση Αξιολογητών Προφορικού Λόγου                                                         Pearson-Edexcel, Εκπαίδευση Αξιολογητών Προφορικού Λόγου               3/2011 & 5/2007

3ο Πανελλήνο Συνέδριο για την Ξενόγλωσση Εκπαίδευση                                        11/2009

KEEENAΠ, (Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων από Απόσταση) πρόγραμμα Πληροφορικής για προχωρημένες δεξιότητες -   250 ώρες 10/2007 –6/2008

EEENAΠ, ΓΓΕΕ «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων»                                150 ώρες         11/2007- 5/2008

Γ.Γ.Ε.Ε. (Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων), Καλαμπάκα                    24-27/1 2008

«Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων»  25 ώρες

 Σχολές Γονέων’, ΓΓΕΕ, Πανελλαδικό Επιστημονικό Συνέδριο,                            11-12/5/2007 Καμένα Βούρλα                                             

ΓΓΕΕ, ‘Δια βίου μάθηση’, Πανελλαδικό Επιστημονικό Συνέδριο, Βόλος           31/3 – 2/4/2006

ΓΣΕΕ, ΙΝΕ  20/9– 5/11 2005 Cambridge International Diploma in IT Skills

International House (Hastings, Αγγλία)                              (50 ώρες) Αυγ. 1994 Πρόγραμμα Σπουδών για  Επιμoρφωτές Καθηγητών της Αγγλικής

 PALSO Πανελλήνια Ομοσπονδία (Αθήνα)                         (60 ώρες)   7/1991 Πρόγραμμα Σπουδών «Πολλαπλασιαστές» για την ‘Οργάνωση και Διαχείριση Ξενόγλωσσων Εκπαιδευτικών Οργανισμών»

 International House (Λονδίνο)                                          (110 ώρες) 7-8/1990 - Πρόγραμμα Σπουδών στη Μεθοδολογία της Διδασκαλίας της Αγγλικής

PALSO Πανελλήνια Ομοσπονδία (Καλαμάτα)  7-8/1989-Πρόγραμμα Σπουδών στη Μεθοδολογία της Διδασκαλίας της Αγγλικής

 

 Δημοσιεύσεις:

Γαλάνη, Ε. (2023). «Η αξιοποίηση του Μετασύμπαντος στην ξενόγλωσση διδασκαλία για επιταχυνόμενη απόκτηση της αγγλικής γλώσσας μέσω των 17 στόχων για βιώσιμη ανάπτυξη». ΕΚΠΑ, 1ο Διεθνές Συνέδριο Δια Βίου Μάθηση και εκπαίδευση ενηλίκων την εποχή της αβεβαιότητας       31/3/2023 (αναμένονται τα Πρακτικά)

Γαλάνη, Ε. (2020). «Η αξιοποίηση καινοτόμων διαδικτυακών εφαρμογών, ΣΔΜ, εικονικών κόσμων κι εκπαιδευτικών machinima για την προώθηση της δημιουργικότητας μαθητών κι εκπαιδευτών στην ξενόγλωσση εκπαίδευση και τη Διά Βίου Μάθηση. ΙΝΟΕΚ, Ελληνικό Ινστιτούτο Οικονομικών της Εκπαίδευσης & Διά Βίου Μάθησης, 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Ελλάδα-Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Διά Βίου Μάθηση, Έρευνα, Νέες Τεχνολογίες, Καινοτομία και Οικονομία» 2019  https://doi.org/10.12681/elrie.1552

Galani, H (2016).  "Immersion" for "emergence": educators' professional development on the use of multisensory, virtual worlds & simulations for exponential language teaching." «Εμβάπτιση» για «Ανάδυση»: επαγγελματική ανάπτυξη διδασκόντων πάνω στη χρήση πολυαισθητικών, εικονικών κόσμων προσομοίωσης για εκθετική γλωσσοδιδασκαλία ΕΕΠΕΚ   2o Διεθνές Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας. Τόμος Β σελίδα 750. 10/2016.  ISSN: 2529-1580.  

Galani, H. (2015). "The usefulness of Tutorials and language machinimas in the Flipped TEFL/EAP Classroom (with interdisciplinary benefits in education) (2015). 8th International Conference in Open and Distance Learning. 11/2015 DOI:10.12681/icodl.83 

Παρουσιάσεις Χωρίς Πρακτικά

Γαλάνη, Ε. (2015). «Εκλεκτικισμός & Ολιστική Συμμετοχικότητα στη Διά Βίου Μάθηση». Πανεπιστήμιο Μακεδονίας & ΙΝΕΔΙΒΙΜ  6/2015

Galani, H. (2022). “TESOL Immersion and the 2030 Agenda in OpenSim”. OpenSimulator Conference (χωρίς Πρακτικά)      11/12/2022

Cinganotto, L., Galani, H., Philp, H.  (2017). 'Out of this World: Eclectic Honeybees in Holistic Virtual Worlds'. TESOL Greece (χωρίς Πρακτικά)

 Αντικείμενα Εξειδίκευσης

Business EnglishCambridgeESBIBIELTSLanguage CertLRNMichiganNOCNPTETIETOEFLTOEICΕιδικό Μάθημα ΠανελληνίωνΚΠΓ

Επικοινωνήστε με τον εκπαιδευτικό

×

Τύπος μαθήματος