Γερολύμου Ερασμία – Μαθήματα Δημοτικού Σχολείου ιδιαίτερα μαθήματα

Γερολύμου Ερασμία – Μαθήματα Δημοτικού Σχολείου

Περιοχή κατοικίας: Πάτρα

Online μαθήματα: Ναι

Εξυπηρετεί τις περιοχές: Πάτρα,


Αναλαμβάνει:

Παιδιά Φοιτητές Ενήλικες

Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες

Διαθεσιμότητα

 

Δ

Τ

Τ

Π

Π

Σ

Κ

Πράσινο: διαθέσιμος - Γκρι: όχι διαθέσιμοςΒασικός Τίτλος Σπουδών

Πανεπιστήμιο Πατρών

Πανεπιστήμιο Πατρών

Τμήμα Κλασικής Φιλολογίας-ΓλωσσολογίαςΔιδακτική Πείρα στα Μαθήματα Δημοτικού Σχολείου

125 διδακτικές ώρες στα πλαίσια Πρακτικής Άσκησης στο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Οργάνωση και έλεγχος μελέτης, προετοιμασία επόμενης ημέρας, κάλυψη κενών και υποστήριξη για το σχολείο, υλικό για επαναλήψεις και εμβάθυνση, θερινά μαθήματα προετοιμασίας για την επόμενη τάξη.Σεμινάρια - Επιμόρφωση

Ειδικής Αγωγής και Εκαπαίδευσης
Επικοινωνήστε με τον εκπαιδευτικό

×

Τύπος μαθήματος