Δούμου Βασιλική – Αγγλικά ιδιαίτερα μαθήματα

Δούμου Βασιλική – Αγγλικά

Παραδίδει αποκλειστικά online μαθήματα


Αναλαμβάνει:

Παιδιά Φοιτητές Ενήλικες

Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες

Διαθεσιμότητα

 

Δ

Τ

Τ

Π

Π

Σ

Κ

Πράσινο: διαθέσιμος - Γκρι: όχι διαθέσιμοςΒασικός Τίτλος Σπουδών

ΑΠΘ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και ΦιλολογίαςΜεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Διδακτική Πείρα στα Ιδιαίτερα Μαθήματα Αγγλικών

Σπουδές Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και μεταπτυχιακές σπουδές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στο πανεπιστήμιο Λευκωσίας. 

Αναλαμβάνω ιδιαίτερα μαθήματα όλων των επιπέδων από το 2017 και παράλληλα εργάστηκα ως καθηγήτρια Αγγλικών σε Κέντρο Ξένων Γλωσσών (2019-2022) και πλέον σε ιδιωτικό σχολείο στην Αθήνα (2022-2023).

Επιπλέον, είμαι εξετάστρια προφορικών σε δύο διαφορετικούς φορείς πτυχίων.

Online μαθήματα με την κατάλληλη καθοδήγηση και παροχή ηλεκτρονικού διαδραστικού υλικού.

Διδάσκω όλες τις ηλικίες και τα επίπεδα μαθητών και αναλαμβάνω την προετοιμασία τους για εξετάσεις.

Υπεύθυνη προετοιμασία πιστοποιήσεων, Προφορική εξάσκηση γλώσσας για απόκτηση ευχέρειας, Εξατομικευμένη, μαθητοκεντρική διδασκαλία, Παράδοση διαδικτυακών μαθημάτων μέσω Zoom, Skype, Webex, Εξειδίκευση στη διδασκαλία παιδιών/ενηλίκων, Επαγγελματική ορολογίαΑντικείμενα Εξειδίκευσης

Business EnglishCambridgeESBIELTSLanguage CertLRNMichiganMSUΕιδικό Μάθημα ΠανελληνίωνΚΠΓ

Επικοινωνήστε με τον εκπαιδευτικό

×

Τύπος μαθήματος