Κλαζίδου Ευαγγελία – Αγγλικά ιδιαίτερα μαθήματα

Κλαζίδου Ευαγγελία – Αγγλικά

Παραδίδει αποκλειστικά online μαθήματα


Αναλαμβάνει:

Παιδιά Φοιτητές Ενήλικες

Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες

Διαθεσιμότητα

 

Δ

Τ

Τ

Π

Π

Σ

Κ

Πράσινο: διαθέσιμος - Γκρι: όχι διαθέσιμοςΒασικός Τίτλος Σπουδών

ΑΠΘ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Τμήμα Αγγλική Γλώσσα και ΛογοτεχνίαΔιδακτική Πείρα στα Ιδιαίτερα Μαθήματα Αγγλικών

Παράδοση διαδικτυακών μαθημάτων μέσω ZOOM

Υπεύθυνη προετοιμασία πιστοποιήσεων Cambridge, Michigan, LRN (B2-C2) Προφορική εξάσκηση γλώσσας για απόκτηση ευχέρειας

Εξατομικευμένη, μαθητοκεντρική διδασκαλία

 Ψηφιακό/έντυπο υλικό για επαναλήψεις/κάλυψη κενών  

Εξειδίκευση στη διδασκαλία παιδιών και πιστοποιήσεων ενηλίκων  

Διαμονή και διδασκαλία στο εξωτερικό (πανεπιστήμιο του Sussex και πανεπιστήμιο του Δουβλίνου) σε παιδιά και ενήλικες Σεμινάρια - Επιμόρφωση

Διδασκαλία Αγγλικής σε Μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες (2015)Αντικείμενα Εξειδίκευσης

CambridgeLRNMichigan

Επικοινωνήστε με τον εκπαιδευτικό

×

Τύπος μαθήματος