fbpx

Πανελλήνιο
Δίκτυο Καθηγητών

211 800 0071

phone

Καθημερινά 10:00 έως 17:00

Κοντογιάννη Βασιλική - Χημεία

Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης:

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Σχολή Θετικών Επιστημών

Τμήμα:

Τμήμα Χημείας

Μεταπτυχιακός – Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών:

2003-2005: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Χημεία και Τεχνολογία Τροφίμων, Τομέας Βιομηχανικής Χημείας και Χημείας Τροφίμων, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ελλάδα.
Τίτλος: “Μελέτη της Σύστασης και της Αντιοξειδωτικής Δράσης Εκχυλισμάτων Φύλλων Ελαιοδένδρου”
2006-2009: Διδακτορικό Δίπλωμα στη Χημεία, Τομέας Οργανικής Χημείας και Βιοχημείας, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ελλάδα.
Τίτλος: “Μελέτη της Σύστασης Φυτικών Εκχυλισμάτων ως προς την Παρουσία Βιοδραστικών Ενώσεων με την Χρήση Μοντέρνων Συνδυαστικών Τεχνικών Ενόργανης Ανάλυσης”

Επαγγελματική Πείρα:

Διδακτική/ Εργασιακή Εμπειρία Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:
2007-2008:Μαρούλειο Λύκειο Κατσικάς & 5ο ΓΕ.Λ. Ιωαννίνων ωρομίσθια εκπαιδευτικός στα πλαίσια του προγράμματος της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης.
2006-2007: Μαρούλειο Λύκειο Κατσικάς ωρομίσθια εκπαιδευτικός στα πλαίσια του προγράμματος της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης. (Πρωτιά στη Χημεία Κατεύθυνσης –επίδοση 100/100, 8ος κατά σειρά εισακτέος στην Ιατρική Ιωαννίνων)
1999-2013: Παράδοση ιδιαιτέρων μαθημάτων Χημείας & Φυσικής σε μαθητές σε όλες τις τάξεις Γυμνασίου-Λυκείου. Προετοιμασία μαθητών για Πανελλήνιες Εξετάσεις στη Χημεία Κατεύθυνσης και Φυσική Κατεύθυνσης.
Διδακτική/ Εργασιακή Εμπειρία Τριτοβάθμια Εκπαίδευση:
06- 08/ 2010, 11- 08/2011, 03-08/2013: Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Διδάσκων Π.Δ. 407/80 (με μερική απασχόληση των αποδοχών του Λέκτορα), Διδασκαλία-Διεξαγωγή των Προχωρημένων Εργαστηρίων Οργανικής, Ανόργανης και Αναλυτικής Χημείας, Εργαστηρίου Οργανικής Ι & Ενόργανης Ανάλυσης.
2010-03/2015: Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Μετα-διδάκτωρ ερευνήτρια (Συμμετοχή σε 5 Ελληνικά & 1 Ευρωπαϊκό πρόγραμμα)

Σεμινάρια:

Ομιλίες & Αναρτημένες Ανακοινώσεις-Poster σε Συνέδρια (μετά από κρίση)
Συμμετοχή σε 8 Ελληνικά και 12 Διεθνή Συνέδρια

Δημοσιεύσεις:

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά:
1. Rapid and Novel Discrimination and Quantification of Oleanolic and Ursolic Acids Extracts in Complex Plant. Using Two Dimensional Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy-Comparison with HPLC Methods .Kontogianni, V.G., Exarchou, V. Troganis, A. and I.P. Gerothanassis,* Anal.Chim. Acta, 2009, 635,188-195.
2. Novel Determination of the Total Phenolic Content in Crude Plant Extracts by the Use of 1H NMR of the –OH Spectral Region. Nerantzaki, A.A., Tsiafoulis* C.G., Charisiadis, P., Kontogianni, V.G., and I.P. Gerothanassis**. Anal. Chim. Acta, 2011, 688, 54-60.
3. Phenolic Compounds and Antioxidant Activity of Olive Leaf Extracts. Kontogianni, V.G. * and I.P. Gerothanassis, Nat. Prod. Res., 2012, 26, 186-189.
4. Exploration of the Antiplatelet Activity Profile of Betulinic Acid on Human Platelets. Tzakos, A.G, Kontogianni, V.G., Tsoumani, M., Kyriakou, E., Hwa, J., Rodrigues, F.A. and A.D. Tselepis*, J. Agric. Food Chem., 2012, 60, 6977-6983.
5. Phytochemical Composition of “Mountain Tea” from Sideritis Clandestina subsp. Clandestina and Evaluation of its Behavioral and Oxidant/Antioxidant Effects on Adult Mice. Vasilopoulou, C.G., Kontogianni, V.G., Linardaki, Z.I., Iatrou, G., Lamari, F.N., Nerantzaki A.A., Gerothanassis, I.P., Tzakos*, A.G. and M. Margarity*, Eur. J. of Nutr., 2013, 52 (1), 107-116
6. Phytochemical Profile of Rosmarinus officinalis and Salvia officinalis Extracts and Correlation to their Antioxidant and Anti-Proliferative Activity. Kontogianni*, V.G., Tomic, G., Nikolic, I., Nerantzaki, A.A., Sayyad, N., Stosic-Grujicic, S., Stojanovic*, I., Gerothanassis, I.P., and A. G. Tzakos*. Food Chem., 2013, 136, 120-129
7. Hydrogen Bonding Probes of Phenol –OH Groups. Kontogianni, V.G., Charisiadis, P., Primikyri, A., Pappas, C.G., Exarchou, V., Tzakos, A. and I.P. Gerothanassis*. Org. & Biomol. Chem., 2013, 11 (6), pp.1013-1025
8. Olive Leaf Extracts Are a Natural Source of Advanced Glycation End Product Inhibitors. Kontogianni*, V.G., Charisiadis, P., Margianni E., Lamari, F.N., I.P. Gerothanassis and A. G. Tzakos*, J. Med. Food, 2013, 16 (9), pp.817-822
9. Investigation of Solute-Solvent Interactions in Complex Phenol Compounds at a Molecular Level: Accurate Ab Initio Calculations of Solvent Effects on 1H-NMR Chemical Shifts. Siskos, M.G., Kontogianni, V.G., Tsiafoulis C.G., Tzakos, A. and I.P. Gerothanassis*. Org. & Biomol. Chem., 2013, 11 (42), pp. 7400-7411.
10. 1H-NMR as a structural and analytical tool of intra- and intermolecular hydrogen bonds of phenol-containing natural products and model compounds. (Review) Charisiadis, P., Kontogianni, V.G., Tsiafoulis C.G., Tzakos, A.G., Siskos, M. and I.P. Gerothanassis*. Molecules, 2014, 19 (9), pp. 13643-13682.
11. Polyphenolic characterization of Olive Mill WasteWaters, coming from Italian and Greek olive cultivars, after membrane technology. D’Antuono, I., Kontogianni, V.G., Kotsiou, K., Linsalata, V., Logrieco, A.F., Tasioula-Margari*, M., Cardinali, A. Food Research International, 2014, 65 (PC), pp 301-310.
12. Methanolic extract of Origanum vulgare ameliorates type 1 diabetes through antioxidant, anti-inflammatory and anti-apoptotic activity. Vujicic, M., Nikolic, Ι., Kontogianni, V. G., Saksida, T., Charisiadis, P., Orascanin-Dusic, Z., Blagojevic, D., Stosic-Grujicic, S., Tzakos,* A., Stojanovic,* I., British Journal of Nutrition, 2015, 113 (5), 770-782.
13. Temporal transcriptome changes induced by methyl jasmonate in Salvia sclarea. Hao, D.C. *, Chen, S. L., Osbourn, A. *, Kontogianni, V.G., Liu, L. W., Jordán, M. J., Gene, 2015, 558 (1), 41-53.
14. Rosemary tea consumption results to anxiolytic- and anti-depressant-like behavior of adult male mice and inhibits all cerebral area and liver cholinesterase activity. Phytochemical investigation and in silico studies. A.-V. Ferlemi, A. Katsikoudi, V. G. Kontogianni, T. F. Kellici, G. Iatrou, F. N. Lamari, A. G. Tzakos*, M. Margarity*, Chemico-Biological Interactions, 2015, 237, 47-57.
15.Beyond traditional balsamic vinegar. Compositional and sensorial
characteristics of industrial balsamic vinegars and regulatory requirements. S. Lalou, E. Hatzidimitriou, M. Papadopoulou, V. G. Kontogianni, C. G. Tsiafoulis, I. P. Gerothanassis, M. Z. Tsimidou*, Journal of Food Composition and Analysis, 2015, 43, 175-184.
Κεφάλαια σε βιβλία
1. Kontogianni, V.G. “Novel Techniques towards the Identification of Different Classes of Polyphenols”. In: “Polyphenols Environmental: Identification, Isolation, and Biological Modification”. (book 3), Editor: Prof. R.R. Watson, Elsevier, pp. 159-185.

__________________
Ιδιαίτερα Μαθήματα: Χημεία, Φυσική από πιστοποιημένους καθηγητές του Πανελλήνιου Δικτύου Καθηγητών. Ιδιαίτερα μαθήματα κατ οίκον σε οικονομικές τιμές

Επικοινωνία

Έδρα: Βάκχου 24, Βάρη, Αττική, ΤΚ 16672
Τηλ: 211 800 0071
Ώρες Λειτουργίας: Δευ-Παρ 10:00 έως 17:00
Γραμματεία: info[at]iphestus.com
Λογιστήριο: accounting[at]iphestus.comSitemap

Όροι Χρήσης

Πολιτική απορρήτου

Ιδιαίτερα Μαθήματα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Εγγραφή Εκπαιδευτικού

Εγγραφή για Φοιτητές

Προσεχή Σεμινάρια

Πίνακας Διαχείρισης Μαθημάτων

Πληρωμή/Ανανέωση Συνδρομής