Πανελλήνιο Δίκτυο Καθηγητών

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση

211 800 0071

phone

Ώρες Λειτουργίας: Δευ-Παρ 10:00 έως 17:00

Λαγουτάρη Ελένη - Βιολογία

Λαγουτάρη Ελένη – Βιολογία

lagoutari eleni

Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης:

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Τμήμα:

Τμήμα Βιολογίας

Μεταπτυχιακός – Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών:

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης του ΠΜΣ «Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών» του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

 

Επαγγελματική Πείρα:

1)Παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων Βιολογίας σε μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου από το 2007.
2)Καθηγήτρια Βιολογίας σε μεγάλο ιδιωτικό εκπαιδευτήριο της Αθήνας κατά τα σχολικά έτη 2011-2012 και 2012-2013.
3)Καθηγήτρια σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης από το 2010.
4)Ωρομίσθια καθηγήτρια σε δημόσια γυμνάσια και λύκεια κατά τα σχολικά 2008-2010.
5)Πρακτική άσκηση στις ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.(Απασχόληση στον ιχθυογεννητικό σταθμό της μονάδας) το 2005.

 

Σεμινάρια:

 

Δημοσιεύσεις:

1)Βουλτσιάδου Ε. & Λαγουτάρη Ε. (2008). Σπογγοκαλλιέργεια: Βιοτεχνολογία – Αειφόρος Χρήση του Θαλάσσιου Πλούτου. Εκδ. University Studio Press, Θεσσαλονίκη.

2)Λαγουτάρη Ε. & Βουλτσιάδου Ε. (2007). Σύγχρονες μέθοδοι καλλιέργειας σπόγγων: μια ανασκόπηση. Πρακτικά 13ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιχθυολόγων, 27-30 Σεπτεμβρίου 2007, Μυτιλήνη.

3)Λαγουτάρη Ε. (2010). Η παράκτια ζώνη του νομού Έβρου: Εκτίμηση της οικολογικής κατάστασης και εφαρμογή μεθόδων ολοκληρωμένης διαχείρισης. Διατριβή Εξειδίκευσης στο ΠΜΣ «Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών» του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

4)Λαγουτάρη Ε. (2007). Σπογγοκαλλιέργεια: Αναγκαιότητα, σύγχρονες μέθοδοι και εφαρμογές στη βιοτεχνολογία. Διπλωματική εργασία στον Τομέα Ζωολογίας του Τμήματος Βιολογίας του Α.Π.Θ.

__________________
Ιδιαίτερα Μαθήματα στη Βιολογία από πιστοποιημένους καθηγητές του Πανελλήνιου Δικτύου Καθηγητών. Ιδιαίτερα μαθήματα σε οικονομικές τιμές

Επικοινωνία

Έδρα: Βάκχου 24, Βάρη, Αττική, ΤΚ 16672
Τηλ: 211 800 0071 (αστική χρέωση)
Ώρες Λειτουργίας: Δευ-Παρ 10:00 έως 17:00
Γραμματεία: info[at]iphestus.com- Εγγραφές Καθηγητών

- Teachers Club - Σεμινάρια για Εκπαιδευτικούς

Ιδιαίτερα Μαθήματα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Sitemap

Όροι Χρήσης

Πολιτική απορρήτου

Blog

Πίνακας Διαχείρισης Μαθημάτων

Εκτέλεση Πληρωμής