Μούρτος Ιωάννης – Χρυσοβαλάντης  – Ιταλικά ιδιαίτερα μαθήματα

Μούρτος Ιωάννης – Χρυσοβαλάντης – Ιταλικά

Παραδίδει αποκλειστικά online μαθήματα


Αναλαμβάνει:

Παιδιά Φοιτητές Ενήλικες

Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες

Διαθεσιμότητα

 

Δ

Τ

Τ

Π

Π

Σ

Κ

Πράσινο: διαθέσιμος - Γκρι: όχι διαθέσιμοςΒασικός Τίτλος Σπουδών

Ιταλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης

Τμήμα Diploma Superiore di lingua italianaΔιδακτική Πείρα στα Ιδιαίτερα Μαθήματα Ιταλικών

Εξειδικεύομαι στη διδασκαλία ενηλίκων με στόχο όλες τις αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις των Ιταλικών. 

Κάνω ταχύρρυθμα για βασική επικοινωνία σε ταξίδια αναψυχής.

Δίνω ιδιαίτερη έμφαση στην προφορική εξάσκηση για την απόκτηση ευχέρειας. 

Διαθέτω άρτιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό για διαδικτυακά μαθήματα.

Ενημερώνομαι και επιμορφώνομαι συνεχώς στις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. 

 Αντικείμενα Εξειδίκευσης

DIPLOMA DI LINGUA ITALIANAPLIDAΚΠΓ

Επικοινωνήστε με τον εκπαιδευτικό

×

Τύπος μαθήματος