Παναγιωτοπούλου Δήμητρα – Ισπανικά ιδιαίτερα μαθήματα

Παναγιωτοπούλου Δήμητρα – Ισπανικά

Περιοχή κατοικίας: Γλυφάδα

Online μαθήματα: Ναι

Εξυπηρετεί τις περιοχές: Αργυρούπολη, Βούλα, Βουλιαγμένη, Γλυφάδα, Ελληνικό,


Αναλαμβάνει:

Παιδιά Φοιτητές Ενήλικες

Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες

Διαθεσιμότητα

 

Δ

Τ

Τ

Π

Π

Σ

Κ

Πράσινο: διαθέσιμος - Γκρι: όχι διαθέσιμοςΒασικός Τίτλος Σπουδών

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και ΠολιτισμούΔιδακτική Πείρα στα Ιδιαίτερα Μαθήματα Ισπανικών

Πολυετής εμπειρία και αγάπη για τη διδασκαλία Ισπανικής και Αγγλικής Γλώσσας σε παιδιά Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου και σε ενηλίκους σε όλα τα επίπεδα, καθώς και προετοιμασία εξετάσεων του DELE, του ΚΠΓ και των Πανεπιστημίων του Cambridge και του Michigan από το 2005 έως και σήμερα. Χρησιμοποιώ σύγχρονη διδακτική μεθοδολογία παρέχοντας εκπαιδευτικό υλικό και σημειώσεις.  Σεμινάρια - Επιμόρφωση

1. “Θεωρίες Μάθησης και Διδακτική Μεθοδολογία” του Ανοικτού Ιδρύματος Εκπαίδευσης 

2. “Δικαιώματα και υποχρεώσεις: Πώς θέτουμε όρια στα παιδιά” του Ανοικτού Ιδρύματος Εκπαίδευσης

3. "Webinario de Literatura" de la Universidad de Alcalá, Madrid

4. “Claves y estrategias para preparar los exámenes DELE” της Edelsa

5. “Σεμινάριο Γλωσσολογίας: Τι είναι γλώσσα; Από τη νόηση στη φωνή” του Πανεπιστημίου Κρήτης

6. “Getting started with teaching English online” του Cambridge

7. “Home Fun: Storyworking – keeping distance teaching alive!” του Cambridge

8. "Home Fun: Building up confidence in writing skills" του Cambridge

9. “Motiva, implica y emociona: capacidades y etapas para un aprendizaje eficaz” της Edelsa

10. "Η δημιουργική διδασκαλία της αγγλικής: Gamification, πρακτικές και εφαρμόσιμες ιδέες", Πανελλήνιο Δίκτυο Καθηγητών

11. Πιστοποιητικό επιμόρφωσης "Θετική Ψυχολογία στην Εκπαίδευση" από το Πάντειο Πανεπιστήμιο Αντικείμενα Εξειδίκευσης

DELEΚΠΓ

Επικοινωνήστε με τον εκπαιδευτικό

×

Τύπος μαθήματος