Παρασκευαΐδου Αλεξάνδρα – Ιταλικά ιδιαίτερα μαθήματα

Παρασκευαΐδου Αλεξάνδρα – Ιταλικά

Παραδίδει αποκλειστικά online μαθήματα


Αναλαμβάνει:

Παιδιά Φοιτητές Ενήλικες

Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες

Διαθεσιμότητα

 

Δ

Τ

Τ

Π

Π

Σ

Κ

Πράσινο: διαθέσιμος - Γκρι: όχι διαθέσιμοςΒασικός Τίτλος Σπουδών

ΑΠΘ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και ΦιλολογίαςΔιδακτική Πείρα στα Ιδιαίτερα Μαθήματα Ιταλικών

Native speaker Iταλικών, απόφοιτος Ιταλικής γλώσσας και φιλολογίας Α.Π.Θ .  

Διδασκαλία παιδιών και ενηλίκων σε όλα τα επίπεδα γλώσσας (Α1-Γ2) και πτυχία (Celi - Κ.Π.Γ - Diploma- Plida ) και  εμπειρία στην προσέγγιση της δεύτερης ξένης γλώσσας στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία. 

Κάτοχος Michigan Proficiency Aγγλικών. Διδακτική εμπειρία από το 2013.

Φροντιστήριο " ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙ "  Χαλκιδική (Ιταλικά - Αγγλικά )

Φροντιστήριο "ΒΙG BEN" Χαλάστρα (Ιταλικά - μαθήματα ιταλικού πολιτισμού - Λογοτεχνία)

Εκπαιδευτικός οργανισμός "Φλωροπούλου" Καλαμαριά (Ιταλικά -  Αγγλικά -προετοιμασία για πανελλήνιες -Homeschooling για προσχολική ηλικία )

Φροντιστήρια "Καζανα Αντζελα " Χαλκιδική (Ιταλικά - ρομποτική )

Φροντιστήρια high pass Θεσσαλονίκη κέντρο (ιταλικά)

Ιδιαίτερα μαθήματα Ιταλικών και Αγγλικών σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική 

Στήριξη σε μαθήματα και εργασίες πανεπιστημίου Ιταλικής γλώσσας και φιλολογίας. Σεμινάρια - Επιμόρφωση

Ειδίκευση Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Ε.Κ.Π.Α στην διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας σε προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία.

Lego Robotics We-Do 2 seminar.

Σεμινάρια ρομποτικής και εκμάθησης της ξένης γλώσσας μέσα απο την ρομποτική για ηλικίες δημοτικού . 

Lego Robotics EV3 seminar. Ένταξη του προγράμματος Robotics στην εκμάθηση της Αγγλικής και της Ιταλικής γλώσσας. 
Επικοινωνήστε με τον εκπαιδευτικό

×

Τύπος μαθήματος