Σανιδα Σταυρούλα – Μαθήματα Δημοτικού Σχολείου ιδιαίτερα μαθήματα

Σανιδα Σταυρούλα – Μαθήματα Δημοτικού Σχολείου

Περιοχή κατοικίας: Βόλος

Online μαθήματα: Όχι

Εξυπηρετεί τις περιοχές: Βόλος,


Αναλαμβάνει:

Παιδιά Φοιτητές Ενήλικες

Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες

Διαθεσιμότητα

 

Δ

Τ

Τ

Π

Π

Σ

Κ

Πράσινο: διαθέσιμος - Γκρι: όχι διαθέσιμοςΒασικός Τίτλος Σπουδών

Πανεπιστημιο Μακεδονιας

Τμήμα Ειδικης αγωγηςΜεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών

Εκπαιδευτική ψυχολογία

Διδακτική Πείρα στα Μαθήματα Δημοτικού Σχολείου

Διδάσκω σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες , δυσλεξία , δυσγραφια , δυσορθογραφία.  
Επάρκεια Ελληνικής νοηματικής γλώσσας  και γραφής-ανάγνωσης Braille.

Διδακτική πείρα 3ων ετών σε παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, ΔΕΠΥ, μελέτη δημοτικού και κάλυψη κενών.

Στόχος η έγκαιρη αξιολόγηση και στοχευμένη παρέμβαση προσαρμοσμένη στις ανάγκες των μαθητών ξεχωριστά. 
Επικοινωνήστε με τον εκπαιδευτικό

×

Τύπος μαθήματος