Τσιάρα Σταυρούλα – Αγγλικά ιδιαίτερα μαθήματα

Τσιάρα Σταυρούλα – Αγγλικά

Παραδίδει αποκλειστικά online μαθήματα


Αναλαμβάνει:

Παιδιά Φοιτητές Ενήλικες

Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες

Διαθεσιμότητα

 

Δ

Τ

Τ

Π

Π

Σ

Κ

Πράσινο: διαθέσιμος - Γκρι: όχι διαθέσιμος



Βασικός Τίτλος Σπουδών

ΕΚΠΑ

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας



Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών

Ειδική εκπαίδευση

Διδακτική Πείρα στα Ιδιαίτερα Μαθήματα Αγγλικών

10/2008 - 5/2010 Διδασκαλία αγγλικών στο κέντρο ξένων γλωσσών Inerlingua Καλλιθέας

10/2010 - 5/2011 Διδασκαλία αγγλικών στο κέντρο ξένων γλωσσών Ευφροσύνης Καουκάκη Κυριακέα στην Ανθούπολη

11/2010 - 12/2011 Διδασκαλία αγγλικών στο κέντρο ξένων γλωσσών Ευρωγνώση Καλλιθέας

12/2010 -5/2011 Διδασκαλία αγγλικών στα Κέντρα διά βίου μάθησης Πειριά και Ελληνικού

10/2011 -5/2013 Διδασκαλία αγγλικών στο κέντρο ξένων γλωσσών Κορνηλίας Καλυβοπούλου στο Παγκράτι

9/2013 - 12/2014 Διδασκαλία αγγλικών στο κέντρο ξένων γλωσσών Κοντοπούλου Σοφίας στη Δάφνη

10/2014 - 5/2015 Διδασκαλία αγγλικών στο κέντρο ξένων γλωσσών Σπυρόπουλου Κωνσταντίνου στην Καλλιθέα

10/2015 - 6/2016 Διδασκαλία αγγλικών στο κέντρο ξένων γλωσσών Τσίρκα Βασίλειου στη Νέα Ιωνία

12/2015 -5/2016 Διδασκαλία αγγλικών στο κέντρο ξένων γλωσσών Victoria's school στην Καλλιθέα

10/2016 - 5/2017 Διδασκαλία αγγλικών στο κέντρο ξένων γλωσσών Ευρωγνώση Μοσχάτου 

10/2020 - 06/2021 Διδασκαλία αγγλικής γλώσσας στις ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ 

12/2021 - 06/2022 Διδασκαλία αγγλικής γλώσσας στο ΣΔΕ ( Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας) Καλλιθέας

10/2022 - 06/2023 Υπουργείο παιδείας/Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

 



Σεμινάρια - Επιμόρφωση

Κάτοχος Ecdl progress certificate

Κάτοσχος Β2 κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας ιταλικής γλώσσας

Γνώση του συστήματος γραφής και ανάγνωσης Τυφλών Braille

Παρακολούθηση συνεδρίου με τίτλο " the Choice and Difference in Translation" international conference Αθήνα, 2003

Παρακολούθηση σεμιναρίου με τίτλο " Seven ways to become a star teacher- one size does not fit all: inclusion strategies for teaching EFL to children with Dyslexia and other SEN, Αθήνα, 2009

Παρακολούθηση σεμιναρίου με τίτλο" Ψυχοδυναμικοί μηχανισμοί άμυνας και συναισθηματικές ανάγκες του μαθητή", Αθήνα, 2009

Παρακολούθηση προγράμματος κατάρτισης Βελτίωση μαθησιακών και άλλων δεξιοτήτων, Αθήνα, 2015

Παρακολούθηση σεμιναρίου με τίτλο" Creating the school of the future: Gamification in Education, Ιωάννινα, 2017



Αντικείμενα Εξειδίκευσης

Business EnglishCambridgeESBLRNMichiganMSUNOCNTIETOEICΕιδικό Μάθημα ΠανελληνίωνΚΠΓ

Επικοινωνήστε με τον εκπαιδευτικό

×

Τύπος μαθήματος