Τσιάτσιος Γεώργιος-Άλκης – Μαθηματικά ιδιαίτερα μαθήματα

Τσιάτσιος Γεώργιος-Άλκης – Μαθηματικά

Παραδίδει αποκλειστικά online μαθήματα


Αναλαμβάνει:

Παιδιά Φοιτητές Ενήλικες

Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες

Διαθεσιμότητα

 

Δ

Τ

Τ

Π

Π

Σ

Κ

Πράσινο: διαθέσιμος - Γκρι: όχι διαθέσιμοςΒασικός Τίτλος Σπουδών

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τμήμα Εφαρμοσμένων ΜαθηματικώνΜεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών

Αναλογισμός και Διοικητική Κινδύνου

Διδακτική Πείρα στα Ιδιαίτερα Μαθήματα Μαθηματικών

Παραδίδω ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθηματικά, φυσική και χημεία από το 2007 σε παιδιά γυμνασίου και λυκείου. 

Κάτοχος πτυχίου Εφαρμοσμένων μαθηματικών, μεταπτυχιακό στην Στατιστική,υποψήφιος διδάκτορας στο ΕΚΠΑ στο τμήμα οικονομικών.

Γυμνασιο, Λυκειο, ΙΒ, MYB, CIB

(Δεν αναλαμβάνω μαθητές δημοτικού)Σεμινάρια - Επιμόρφωση

GETTING THE MOST FROM YOUR COURSEBOOK: BRINGING LEARNING AND ASSESSMENT TOGETHER FOR TEENAGERS (A2-B2)

Cambridge University Press & AssessmentΔημοσιεύσεις:

1. J. Leventides, C. Poulios, A. G. Tsiatsios, S. Tsipras, K. Lefcaditis, P. Sargenti and A. Sargenti, “Adaptive triggering in terms of model predictive control with receding horizon and discontinuous actions of unknown costs for the mitigation of negative effects of the COVID-19 pandemic”, 2020
pending for publication in Journal of Dynamics and Games

1.    J. Leventides, K. Lefcaditis, P. Sargenti, A. Sargenti, C. Poulios, S.Tsipras & A. G. Tsiatsios, “Pandemic COVID-19 and Financial Institutions Measures and Actions for their clients”, 2020

pending for publication in Journal of Dynamics and Games

 

2.       Simulating Market Concentration and Capital Distribution: Insights into Firm Dynamics and Economic Inequality, Georgios-Alkis Tsiatsios, John Leventides, Costas Poulios, Evangelos Melas, 2023, Published: 5th International Conference on Industrial Artificial Intelligence-China

3.       Understanding Money Distribution in Closed Economic Systems: A Graph Theoretical Approach with Quantum Random Walks. Georgios-Alkis Tsiatsios, John Leventides, Costas Poulios, Evangelos Melas, 2023, Published: 5th International Conference on Industrial Artificial Intelligence-China

4.       A bounded rational agent-based model of consumer choice. Georgios-Alkis Tsiatsios, John Leventides, Costas Poulios, Evangelos Melas, Published: Data Science in Finance and Economics, 2023, Volume 3, Issue 3: 305-323. doi: 10.3934/DSFE.2023018

 Αντικείμενα Εξειδίκευσης

IBIGCSE

Επικοινωνήστε με τον εκπαιδευτικό

×

Τύπος μαθήματος