Φουντουλάκη Χρυσάνθη – Γαλλικά ιδιαίτερα μαθήματα

Φουντουλάκη Χρυσάνθη – Γαλλικά

Παραδίδει αποκλειστικά online μαθήματα


Αναλαμβάνει:

Παιδιά Φοιτητές Ενήλικες

Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες

Διαθεσιμότητα

 

Δ

Τ

Τ

Π

Π

Σ

Κ

Πράσινο: διαθέσιμος - Γκρι: όχι διαθέσιμοςΒασικός Τίτλος Σπουδών

ΕΚΠΑ

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και ΦιλολογίαςΜεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών

Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο) Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού λόγου (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)

Διδακτική Πείρα στα Ιδιαίτερα Μαθήματα Γαλλικών

Έχω πάνω από δέκα χρόνια εμπειρίας στην ιδιωτική εκπαίδευση, παραδίδοντας ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά, ενήλικες και παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία, δυσορθογραφία, δυσγραφία, ΔΕΠΥ), καθώς επίσης και δημιουργική απασχόληση σε παιδιά προσχολικής ηλικίας με στόχο την ευαισθητοποίηση στην πολυγλωσσία. Παραδίδω  μαθήματα ατομικά και ομαδικά, σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες για όλα τα επίπεδα Delf Α1 - Β2 , Dalf C1 - C2 , Sorbonne Β1 - Β2 , Sorbonne C1 - C3, Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Α1 - Γ2, Γαλλικά σχολείου, φοιτητές Γαλλικής Φιλολογίας, πανελλήνιες εξετάσεις, κατατακτήριες εξετάσεις.

Προσπαθώ πάντα να διδάσκω χρησιμοποιώντας μια μαθητοκεντρική προσέγγιση και βασιζόμενη πάντα στους στόχους κάθε μαθητή. Διδάσκω χρησιμοποιώντας καινοτόμους τρόπους μάθησης που βασίζονται στις αρχές της σύγχρονης διδασκαλίας των ξένων γλωσσών και παρέχοντας διαφοροποιημένη διδασκαλία που σέβεται τις αδυναμίες και τις δυνατότητες του κάθε μαθητή. Για εμένα η διδασκαλία των γαλλικών δεν αποτελεί μία διαδικασία μετάδοσης και πρόσληψης γνώσεων, αλλά παρέχει κίνητρα για μάθηση και χρήση της γλώσσας στην πραγματική της διάσταση, για επικοινωνία και πρόσβαση στη γνώση. Επίσης, διδάσκω γαλλικά σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες χρησιμοποιώντας πολυαισθητηριακή και διαφοροποιημένη διδασκαλία με στόχο την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης του μαθητή και της καθοδήγησής του για την ανεύρεση αποτελεσματικών τρόπων μάθησης που βασίζονται στις δικές του ανάγκες και ιδιαιτερότητες. 

Επιπλέον, με παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας (από 5 ετών), κάνω δημιουργική απασχόληση με στόχο να αναπτύξουν  ευαισθητοποίηση για την εκμάθηση ξένων γλωσσών (εστίαση στις λατινογενείς γλώσσες γαλλικά- ισπανικά- ιταλικά). Η εκμάθηση βασίζεται στο παιχνίδι, στις κατασκευές, στο τραγούδι, στα παραμύθια και  σε δραστηριότητες βάσει των αναπτυξιακών ικανοτήτων και των ενδιαφερόντων των παιδιών της εκάστοτε ηλικίας. Σεμινάρια - Επιμόρφωση

 • 7-8/2/2014 : « Le comment et le pourquoi de l’acte didactique efficace dans un contexte éducatif et professionnel en mutation perpétuelle » από τον σύλλογο APF
 • 22-23/2/2014: «Ο εκπαιδευτικός του 21ου αιώνα: Προκλήσεις και προοπτικές» από τον σύλλογο APELF
 • 3/5/2014: «Ο εκπαιδευτικός του 21ου αιώνα: Προκλήσεις και προοπτικές» από τον σύλλογο APELF στη Θεσσαλονίκη
 • 28/6/2014 : « Préparons l’année scolaire 2014-2015 en faisant un bilan de bonnes pratiques » από τον σύλλογο APF
 • 1-6/9/2014 : « Rentrée 2014 : Enseigner le FLE en période de crise : nouvelles conditions, nouveaux défis » από τον σύλλογο APF
 • 21/9/2014: «Εισαγωγή στα Εργαλεία Αξιολόγησης και Προγράμματα Παρέμβασης των μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες» από το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».
 • 8/11/2014 : « Dédramatisation de l’évaluation » από τον σύλλογο APF
 • 7-8/3/2015 : «Τεχνολογίες αιχμής στην Εκπαιδευτική Πράξη» από τα εκπαιδευτήρια Αυγουλέα Λιναρδάτου
 • 1-5/9/2015 : « Se renouveler pour continuer » 12o Ετήσιο επιμορφωτικό σεμινάριο από τον σύλλογο APF
 • 5-6/3/2016: «Τεχνολογίες αιχμής στην Εκπαιδευτική Πράξη» από τα εκπαιδευτήρια Αυγουλέα Λιναρδάτου
 • 20-23/10/2016 : «9e Congrès Panhellénique et International des Professeurs de Français » avec le soutien de l’Organisation Internationale de la Francophonie
 • Νοέμβριος 2016: «To flip or not to flip- Discover the flipped classroom methodoly» Πανεπιστήμιο Politecnico di Milano (mooc)
 • Νοέμβριος 2017: «Engaging students in Active learning» Πανεπιστήμιο Politecnico di Milano (mooc)
 • 20/5/2018: «Σεμινάριο μετεκπαίδευσης καθηγητών» από τις εκδόσεις Klett και Maison des langues
 • 14/4/2019: «Σεμινάριο μετεκπαίδευσης καθηγητών» από τις εκδόσεις Klett και Maison des langues
 • 2/11/2019: «Σύγχρονες προκλήσεις και εκπαιδευτική πραγματικότητα» από τον σύλλογο APELF
 • Ιανουάριος 2018: «Using Open Educational Resources in Teaching» Πανεπιστήμιο Politecnico di Milano (mooc)
 • 19/1/2019: «Δυναμικά μαθησιακά περιβάλλοντα για μαθητές με ειδικές μαθησιακές ανάγκες» από τον σύλλογο APELF
 • Ιούνιος 2020 : « Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη μεθοδολογία της εκπαίδευσης από απόσταση» από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής σε συνεργασία με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (mooc)
 • Αύγουστος 2020: «Enseigner le français langue étrangère aujourd’hui – Parcours découverte» par le CAVILAM et l’Alliance Française de Vichy (mooc)
 • 15 Ιουλίου – 20 Σεπτεμβρίου 2020 : « Préparer à des examens du niveau B2, en 10 cours particuliers seulement » από τον κ. Olivier Delhaye (mooc)
 • 9μηνο σεμινάριο στη «Σχολική ψυχολογία» από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • 7μηνο σεμινάριο στη «Διαπολιτισμική εκπαίδευση» από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • Πιστοποίηση στη χορήγηση του ψυχομετρικού εργαλείου «Λογόμετρο» για την έγκαιρη ανίχνευση και πρόγνωση δυσκολιών στη σχολική μάθηση.


Δημοσιεύσεις:

Plurilinguisme et diversité didactique des langues: Quelles sont les politiques de l’intercompréhension en langues romanes?Αντικείμενα Εξειδίκευσης

DALFDELFSORBONNEΕιδικό Μάθημα ΠανελληνίωνΚΠΓ

Επικοινωνήστε με τον εκπαιδευτικό

×

Τύπος μαθήματος