Όλγα Λιόγκα – Γερμανικά ιδιαίτερα μαθήματα

Όλγα Λιόγκα – Γερμανικά

Περιοχή κατοικίας: Γέρακας

Online μαθήματα: Ναι

Εξυπηρετεί τις περιοχές: Γέρακας, Παλλήνη,


Αναλαμβάνει:

Παιδιά Φοιτητές Ενήλικες

Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες

Διαθεσιμότητα

 

Δ

Τ

Τ

Π

Π

Σ

Κ

Πράσινο: διαθέσιμος - Γκρι: όχι διαθέσιμοςΒασικός Τίτλος Σπουδών

ΕΚΠΑ

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΕΚΠΑΔιδακτική Πείρα στα Ιδιαίτερα Μαθήματα Γερμανικών

Καθηγήτρια σε κέντρα ξένων γλωσσών  2009- 2016

Παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων γερμανικής γλώσσας σε παιδιά και ενήλικες από το 2009 στα επίπεδα Α1- C1 

Διαδικτυακά μαθήματα μέσω ZOOM, Google Meet και της πλατφόρμας του Δικτύου Καθηγητών.

Θερινά μαθήματα για κάλυψη επιπέδου, προετοιμασίας εξετάσεων/ επόμενου επιπέδου καθώς και εντατικά.

Σχολική υποστήριξη.

Υπεύθυνη προετοιμασία  για τις εξετάσεις πιστοποίησης γλωσσομάθειας  Goethe Institut, ÖSD, Telc, TestDaF, DSD, AP καθώς και για το ειδικό μάθημα των πανελλαδικών εξετάσεων.

Παροχή και πρόσβαση σε έντυπο και ψηφιακό υλικό που ανανεώνεται διαρκώς για κάλυψη κενών, επανάληψη, εμβάθυνση και ενδυνάμωση όλων των γλωσσικών δεξιοτήτων.

Χρήση εφαρμογών για πολύπλευρη και διαφοροποιημένη εκμάθηση της γλώσσας.

Έμφαση στον προφορικό λόγο με συνεχή εξάσκηση και χρήση στοχευμένου υλικού.

Εξατομικευμένη και μαθητοκεντρική διδασκαλία.

Έκδοση νόμιμων παρασταστικών για κάθε χρήση.

 

 

 

 

 

 Σεμινάρια - Επιμόρφωση

Επιμορφωτικό πρόγραμμα "Σχολική Ψυχολογία" - Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Επιμορφωτικό πρόγραμμα Goethe Institut 

Παρακολούθηση προγράμματος παιδαγωγικής υποστήριξης καθηγητών με θεματολογία τις μαθησιακές δυσκολίες / Δ.Ε.Π.Υ. και την διαχείρησή τους, τη χρήση διαδραστικού πίνακα ως μέσο διδασκαλίας καθώς και μεθόδους αξιόλογησης. 

Επιμορφωτικά σεμινάρια για την διδασκαλία της γερμανικής γλώσσας και τη χρήση ψηφιακών μέσων και εφαρμογών. 

Επιμορφωτικές ημερίδες εκδοτικών οίκων με θεματολογία τη χρήση διδακτικών σειρών καθώς και τη προετοιμασία για τις εξετάσεις των γερμανικών φορέων (Goethe Institut / ÖSD Institut).

 Αντικείμενα Εξειδίκευσης

DSDGoethe ZertifikatÖSDTestDaFΕιδικό Μάθημα Πανελληνίων

Επικοινωνήστε με τον εκπαιδευτικό

×

Τύπος μαθήματος