211 800 0071

6 Εκπαιδευτικά Προγράμματα για Καθηγητές Αγγλικής Γλώσσας

Ενημερώθηκε:


Author Image Ιδιαίτερα μαθήματα

Στη σύγχρονη, διαρκώς αναπτυσσόμενη κοινωνία, όπου οι απαιτήσεις της αγοράς εργασίας συνεχώς αλλάζουν, η επιμόρφωση και η συμπληρωματική εκπαίδευση θα πρέπει να αποτελούν μία διαρκή προτεραιότητα για όλους τους εργαζόμενους. Πρώτοι από όλους οι καθηγητές θα συμφωνήσουν πως η απόκτηση γνώσης δε σταματά με την απόκτηση πτυχίου! Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση έχει οφέλη τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους μαθητές, αλλά το πιο σημαντικό, βοηθά τους εκπαιδευτικούς να ανακαλύπτουν νέες στρατηγικές διδασκαλίας, να βελτιώνουν συνεχώς τις δεξιότητές τους και να γίνονται πιο ικανοί και αποδοτικοί στη δουλειά τους.

Το Πανελλήνιο Δίκτυο Καθηγητών συνέλεξε πληροφορίες και  παρουσιάζει συνοπτικά μερικά από τα πιο δημοφιλή προγράμματα εκπαίδευσης καθηγητών αγγλικής γλώσσας που δίνουν έμφαση στο σχεδιασμό μαθημάτων και στη διδακτική της αγγλικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας.

6 Εκπαιδευτικά Προγράμματα για Καθηγητές Αγγλικής Γλώσσας

CELTA

Cambridge English Language Assessment
 1. Τι είναι το CELTA;

Το CELTA (Certificate in English Language Teaching to Adults) είναι μια πιστοποίηση κατάρτισης εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία της αγγλικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας (ESL και EFL). Επικεντρώνεται στη διδασκαλία ενήλικων μαθητών, αλλά οι περισσότερες από τις δεξιότητες και τις τεχνικές ισχύουν και για τη διδασκαλία νέων μαθητών.

Παρέχεται από την Cambridge English Language Assessment μέσω εξουσιοδοτημένων κέντρων και μπορεί να αποκτηθεί με πλήρη ή και μερική φοίτηση, δια ζώσης ή και σε συνδυασμένη μορφή on-line μελέτης και πρακτικής διδασκαλίας. Ένα πλήρες δια ζώσης πρόγραμμα, διαρκεί συνήθως μεταξύ τεσσάρων και πέντε εβδομάδων ενώ ένα διαδικτυακό μπορεί να διαρκέσει από δέκα εβδομάδες έως και ένα χρόνο.

 

 1. Είναι το CELTA κατάλληλο για μένα;

Το CELTA έχει σχεδιαστεί για ενήλικες υποψηφίους με ελάχιστη ή καθόλου προηγούμενη εμπειρία στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας (ELT). Είναι κατάλληλο όμως και για υποψηφίους με κάποια διδακτική πείρα αλλά με ελάχιστη πρακτική κατάρτιση ως καθηγητές ή για όσους καθηγητές αγγλικών επιθυμούν να αποκτήσουν διεθνώς αναγνωρισμένα προσόντα. Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν την αγγλική γλώσσα σε τουλάχιστον Γ1 επίπεδο ή βαθμολογία IELTS 7,5. Ακόμα κι αν δεν έχουν επίσημους τίτλους σπουδών στο επίπεδο που αναφέρεται παραπάνω, μπορούν και πάλι να γίνουν δεκτοί στα κέντρα επιμόρφωσης, αρκεί να αποδείξουν ότι θα μπορούσαν να ολοκληρώσουν τον κύκλο μαθημάτων με επιτυχία.

 1. Πώς γίνεται η επιλογή των υποψηφίων;

Οι αιτούντες περνούν από μία γραπτή εξέταση, η οποία επικεντρώνεται στη γνώση της γλώσσας και σε θέματα που σχετίζονται με τη διδασκαλία αγγλικών. Εάν η εξέταση δείξει ότι ο υποψήφιος κατέχει το κατάλληλο επίπεδο γλωσσομάθειας και τη δυνατότητα να αναπτύξει τις δεξιότητες που απαιτούνται για να ολοκληρώσει το πρόγραμμα, θα κληθεί σε συνέντευξη.

Η φύση της συνέντευξης ποικίλλει από κέντρο σε κέντρο. Μπορεί να είναι μια ατομική ή και ομαδική συνέντευξη (πρόσωπο με πρόσωπο, στο τηλέφωνο ή στο Skype), κατά τη διάρκεια της οποίας θα ζητηθεί από τους υποψηφίους να δείξουν πώς σκέφτονται τη γλώσσα και την εκμάθηση / διδασκαλία αγγλικών.

 1. Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα;

Η ακριβής φύση του προγράμματος διαφέρει από κέντρο σε κέντρο. Τα προγράμματα ενδέχεται επίσης να ποικίλλουν κάθε χρόνο για να αντικατοπτρίζουν τις αλλαγές στην τεχνολογία και τη μεθοδολογία κατάρτισης των εκπαιδευτικών. Ωστόσο, όλα τα μαθήματα έχουν τουλάχιστον 120 ώρες επαφής (+80 ώρες για την απαιτούμενη μελέτη, έρευνα, εργασίες και προετοιμασία μαθήματος) και περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:

Εισαγωγή

Εποπτευόμενος σχεδιασμός μαθημάτων

Διδακτική πρακτική (έξι ώρες αξιολόγησης)

Ανατροφοδότηση σχετικά με τη διδασκαλία

Ομότιμη παρατήρηση

Παρατήρηση έμπειρων εκπαιδευτικών (τουλάχιστον έξι ώρες)

Χρόνος διαβούλευσης.

 

 1. Πώς γίνεται η αξιολόγηση των επιμορφούμενων και η απονομή πιστοποιητικού;

Το CELTA δεν έχει τελική εξέταση.Το πιστοποιητικό απονέμεται σε υποψηφίους που πληρούν τις απαιτήσεις του μαθήματος και των οποίων η απόδοση πληροί ή υπερβαίνει τα κριτήρια στην Πρακτική Διδασκαλία (6 ώρες) και στις Γραπτές Εργασίες (4 εργασίες των 750-1000 λέξεων). Υπάρχουν τρεις βαθμοί επιτυχίας: Pass (Grade A), Pass (Grade B) και Pass.

Σε περίπτωση αποτυχίας (ο υποψήφιος δεν πληροί τα κριτήρια σε οποιοδήποτε ή σε όλα τα στοιχεία που έχουν αξιολογηθεί), λαμβάνει μια επιστολή που επιβεβαιώνει το αποτέλεσμα και μια έκθεση στο τέλος του κύκλου μαθημάτων που αναφέρει τους τομείς όπου είχε επιτυχία και τους τομείς για περαιτέρω ανάπτυξη. Για να περάσει επιτυχώς, ο υποψήφιος θα πρέπει να παρακολουθήσει ξανά το πρόγραμμα και να πληροί όλα τα κριτήρια.

DELTA

Cambridge English Language Assessment

Τι είναι το DELTA;

Το Delta είναι ένα δίπλωμα διδασκαλίας αγγλικής γλώσσας (ELT) για έμπειρους καθηγητές Αγγλικών ως ξένη γλώσσα (TEFL) και καθηγητές αγγλικών σε ομιλητές άλλων γλωσσών (TESOL).

Παρέχεται από την Cambridge English Language Assessment μέσω εξουσιοδοτημένων κέντρων και μπορεί να αποκτηθεί με πλήρη ή και μερική φοίτηση, δια ζώσης ή και σε συνδυασμένη μορφή on-line μελέτης και πρακτικής διδασκαλίας. Σημειωτέον, η διδακτική πρακτική γίνεται δια ζώσης.

Ανάλογα με το κέντρο, ένα δια ζώσης πρόγραμμα  πλήρους φοίτησης συνήθως διαρκεί επτά έως δώδεκα εβδομάδες, ενώ ένα μερικής φοίτησης έως και 18 μήνες.

 

 1. Είναι το DELTA κατάλληλο για μένα;

Το Delta έχει σχεδιαστεί για υποψηφίους με προηγούμενη εμπειρία διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας, οι οποίοι θέλουν να διευρύνουν την εξειδίκευσή τους. Απευθύνεται σε καθηγητές της αγγλικής διεθνώς, ανεξαρτήτως του αν έχουν τα αγγλικά ως μητρική τους γλώσσα.

Οι υποψήφιοι κατά κανόνα να έχουν ήδη ένα πρώτο πιστοποιητικό English Language Teaching (ELT) και διδακτική πείρα τουλάχιστον ενός έτους. Είναι κατάλληλο για καθηγητές που διδάσκουν αγγλικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα (ESL και EFL) σε μαθητές όλων των ηλικιών.

 Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν δεξιότητες αγγλικής γλώσσας ισοδύναμες με τουλάχιστον το επίπεδο Γ1 του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τις γλώσσες.

 

 1. Πώς γίνεται η επιλογή των υποψηφίων;

Ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει και αποστέλλει μια αίτηση (συνοδευόμενη από βιογραφικό). Ο υπεύθυνος καθηγητής Delta αξιολογεί το φάκελο και καλεί τον ενδιαφερόμενο για μία δια ζώσης, διαδικτυακή ή και τηλεφωνική συνέντευξη.

 

 1. Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα;

Το Delta αποτελείται από τρεις ενότητες, οι οποίες μπορούν να ληφθούν μαζί ή ξεχωριστά, με οποιαδήποτε σειρά και οποιαδήποτε χρονική περίοδο.

Ενότητα 1Κατανόηση της γλώσσας, της μεθοδολογίας και των πηγών για τη διδασκαλία
Ενότητα 2Ανάπτυξη της επαγγελματικής πρακτικής
Ενότητα 3Επιλογή 1: Επέκταση του πεδίου της πρακτικής και εξειδίκευση στη διδασκαλία της αγγλικής (ELT)
Επιλογή 2: 
Διαχείριση της διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας

 

Η Ενότητα 2 απαιτεί παρακολούθηση μαθημάτων σε εξουσιοδοτημένο κέντρο Delta, έτσι ώστε η πρακτική της διδασκαλίας να μπορεί να υποστηριχθεί και να αξιολογηθεί.

 

 

 1. Πώς γίνεται η αξιολόγηση των επιμορφούμενων και η απονομή πιστοποιητικού;

Η ενότητα 1 έχει τελική γραπτή εξέταση, η ενότητα 2 αξιολογείται βάση portfolio 5 εργασιών (1500-2500 λέξεων έκαστη) και η ενότητα 3 με γραπτή εργασία (4000-4500 λέξεων).

Οι επιτυχημένοι υποψήφιοι λαμβάνουν ένα πιστοποιητικό για κάθε ενότητα ξεχωριστά. Οι βαθμοί επιτυχίας είναι: Pass with distinction, Pass with Merit, Pass

Η επίτευξη βαθμού επιτυχίας και στις τρεις ενότητες  οδηγεί στην απόκτηση του τίτλου Delta για τον οποίο οι υποψήφιοι λαμβάνουν ένα συνολικό πιστοποιητικό κατόπιν αιτήματος.

Advanced Diploma in TESOL

haec
 1. Τι είναι το advanced Diploma in Tesol;

Το Advanced Diploma in TESOL είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης στη διδασκαλία της Αγγλικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας, το οποίο συνδυάζει θεωρία και πρακτική. Προσφέρεται στην Αθήνα αλλά και μέσω Διαδικτύου, σε δύο βαθμίδες, ευθυγραμμισμένο με τα επίπεδα 5 και 7 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων για τη Δια Βίου Μάθηση (EQF).

 1. Είναι το πρόγραμμα κατάλληλο για μένα;

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε καθηγητές (φυσικούς και μη ομιλητές της αγγλικής), οι οποίοι επιθυμούν να ενημερώνονται για τις τρέχουσες εξελίξεις στον τομέα της Διδασκαλίας της Αγγλικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας. Μπορεί να είναι κάτοχοι Proficiency Certificate in English (επιπέδου Γ2) ή πτυχιούχοι πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών αγγλόφωνου προγράμματος.

 1. Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράμματος;

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος Advanced Diploma in TESOL, ο επιμορφούμενος θα είναι σε θέση μεταξύ άλλων να:

Εξηγεί γλωσσικά φαινόμενα με σαφήνεια, χρησιμοποιώντας παιδαγωγικά κατάλληλη ορολογία

Αξιολογεί και να σχεδιάζει παιδαγωγικά κατάλληλο υλικό για τη διδασκαλία των δεξιοτήτων παραγωγής και κατανόησης της γλώσσας

Αξιολογεί τις συνθήκες διδασκαλίας μιας τάξης

Δημιουργεί ολοκληρωμένα σχέδια μαθήματος

Διδάσκει χρησιμοποιώντας πλούσιο διδακτικό υλικό

 

 1. Πώς γίνεται η αξιολόγηση των σπουδαστών;

Οι σπουδαστές αξιολογούνται σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος βάσει της συμμετοχής τους, των γραπτών εργασιών, των σχεδιασμών μαθημάτων, των πρακτικών διδασκαλίας, των τεστ περιόδου και της τελικής εξέτασης. Ο καθηγητής συνεργάζεται ατομικά με  κάθε σπουδαστή για να τον βοηθήσει να αυτοαξιολογείται και να αναπτύσσει αποτελεσματικές στρατηγικές για τη μελέτη του, όπως επίσης και τον ενημερώνει για τη συνολική του πρόοδο.

Η Διδακτική & Μεθοδολογία Της Αγγλικής Γλώσσας

 1. Τι πρόγραμμα είναι η Διδακτική και Μεθοδολογία της αγγλικής γλώσσας;

Είναι ένα μοριοδοτούμενο σεμινάριo διάρκειας 400 ωρών με σκοπό να προσφέρει την απαραίτητη θεωρητική και πρακτική γνώση, ώστε οι επιμορφούμενοι να είναι σε θέση να κατανοήσουν τους διαφορετικούς παιδαγωγικούς, μαθησιακούς και κοινωνικούς στόχους που εξυπηρετούν οι διαφορετικές προσεγγίσεις, μέθοδοι και τεχνικές διδασκαλίας/εκμάθησης μιας γλώσσας, καθώς επίσης και να είναι σε θέση να τις χρησιμοποιήσουν ανάλογα με τις ανάγκες του μαθητικού τους πληθυσμού.

 1. Είναι κατάλληλο για μένα;

Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για όσους επιθυμούν ή δραστηριοποιούνται ήδη στο χώρο της Διδασκαλίας της Αγγλικής Γλώσσας,  είτε φοιτητές/απόφοιτοι φιλολογίας είτε εκπαιδευτικοί με επάρκεια διδασκαλίας.

 1. Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα σπουδών;

Οι επιμορφούμενοι, ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα,  αναμένεται να έχουν αποκτήσει γνώση των σύγχρονων μεθόδων διδακτικής και δυνατότητα χρήσης της τεχνολογίας για τη διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας. Θα έχουν ερευνήσει αποτελεσματικές μεθόδους προσέγγισης της ξένης γλώσσας και τεχνικές ανάπτυξης ενδιαφέροντος στους μαθητές.

Οι θεματικές ενότητες που καλύπτονται είναι:

·         Γενικές Αρχές Διδακτικής·         Σχέδια Μαθήματος
·         Θεωρίες μάθησης·         Διδασκαλία Αγγλικής σε παιδιά
·         Σχεδιασμός διδασκαλίας·         Διδασκαλία αγγλικών σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες
·         Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία·         Διδασκαλία Αγγλικής για Ειδικούς Σκοπούς (ESP)
·         Διαθεματικότητα και διεπιστημονικότητα στο αναλυτικό πρόγραμμα·         ΤΠΕ και Αγγλικά
·         Αξιολόγηση της διδασκαλίας

 

 

 

 

 1. Πώς γίνεται η παρακολούθηση και η αξιολόγηση των επιμορφούμενων;

Η διδασκαλία πραγματοποιείται μέσω συστήματος ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης προκειμένου να εξασφαλιστεί σε μεγάλο βαθμό η αυτονομία του εκπαιδευόμενου. Το εκπαιδευτικό και υποστηρικτικό υλικό είναι αναρτημένο στην πλατφόρμα από την έναρξη του σεμιναρίου σε ψηφιακή μορφή. Για την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου πραγματοποιούνται γραπτές εργασίες και αξιολογήσεις (quiz) βασισμένες στο εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος.

 
 • Τι πρόγραμμα είναι η Διδακτική & Μεθοδολογία της Αγγλικής γλώσσας;

Πρόκειται για ένα μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό πρόγραμμα με σκοπό την απόκτηση γνώσεων διδακτικής και μεθοδολογίας για την αποτελεσματικότερη διδασκαλία των Αγγλικών. Η επιμόρφωση παρέχει συγκεκριμένες παρεμβάσεις σε όλο το φάσμα της παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου των μαθητών, καθώς επίσης και  πλούσιο υλικό με σχέδια μαθημάτων, παρουσιάσεις και χρήσιμες οδηγίες για το έργο του εκπαιδευτικού της Αγγλικής γλώσσας.

 

 1. Είναι κατάλληλο για μένα;

Αίτηση μπορούν να κάνουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι για τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας, εφόσον έχουν τουλάχιστον Απολυτήριο Λυκείου.

 

 1. Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα σπουδών;

Οι θεματικές ενότητες που καλύπτονται είναι:

 •  Γενικές Αρχές Διδακτικής
 • Θεωρίες Μάθησης
 • Η χρήση των Νέων Τεχνολογιών στη διδακτική
 •  Σχεδιασμός της διδασκαλίας
 • Σχέδια μαθήματος στην Αγγλική γλώσσας.
 • Αξιολόγηση της διδασκαλίας
 • Τελική εργασία αξιολόγησης

Το πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει πρακτική.

 1. Πώς γίνεται η παρακολούθηση και η αξιολόγηση των επιμορφούμενων;

Η εγγραφή και παρακολούθηση (μέσω της πλατφόρμας του CE.A.R.S. ) γίνεται οποιαδήποτε στιγμή επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος. Εφόσον ο επιμορφούμενος  μελετήσει όλες τις ενότητες και να ολοκληρώσει με επιτυχία τις αντίστοιχες εργασίες, λαμβάνει «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» το οποίο αναφέρει το φορέα, τον τίτλο, τις ώρες, τις ημερομηνίες διεξαγωγής και τις διδαχθείσες ενότητες του προγράμματος.

ETECT: The English Teaching Competency Test

 1. Τι είναι το ETECT;

Το ETECT:English Teaching Competency Test αποτελεί εξέταση που απευθύνεται σε αρχάριους και πεπειραμένους καθηγητές Αγγλικής σε Ομιλητές Άλλων Γλωσσών (TESOL). Το ETECT έχει αναπτυχθεί από το Hellenic American University και είναι το πρώτο διαπιστευμένο (European Cooperation for Accreditation) πιστοποιητικό διδασκαλίας στην Ελλάδα.

 

 1. Είναι κατάλληλο για μένα;

Το ETECT είναι κατάλληλο για καθηγητές Αγγλικής χωρίς μεγάλη εμπειρία, καθώς η παρακολούθηση μαθημάτων μεθοδολογίας και εκπαιδευτικών εργαστηρίων, όπως επίσης και η ομαδική διδασκαλία σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών, μπορούν να βοηθήσουν την εξέλιξη της καριέρας των νέων εκπαιδευτικών. Η πιστοποίηση επιπέδου 5 είναι κατάλληλη για επαγγελματίες που είναι νέοι στο χώρο. Ανταποκρίνεται στη γνώση και στις δεξιότητες που αποκτούνται από την παρακολούθηση μεταλυκειακού προγράμματος εκπαίδευσης καθηγητών διάρκειας τουλάχιστον 120 ωρών, το οποίο συμπεριλαμβάνει πρακτική εξάσκηση (Practicum).

Από τη άλλη, οι καθηγητές με πρότερη διδακτική πείρα έχουν την ευκαιρία να πιστοποιήσουν τις δυνατότητές τους σε ανώτερο επίπεδο. Η πιστοποίηση του επιπέδου 7 είναι κατάλληλη για επαγγελματίες που διαθέτουν διδακτική πείρα τριών ετών και άνω και επιθυμούν να αναπτύξουν κριτική θεώρηση σχετικών γνωστικών θεμάτων ή να προχωρήσουν σε μεταπτυχιακές σπουδές στον χώρο της Διδασκαλίας της Αγγλικής σε Ομιλητές Άλλων Γλωσσών. Το επίπεδο 7 ανταποκρίνεται στην γνώση και στις δεξιότητες που αποκτούνται από την παρακολούθηση μεταλυκειακού προγράμματος εκπαίδευσης καθηγητών διάρκειας τουλάχιστον 200 ωρών, το οποίο συμπεριλαμβάνει πρακτική εξάσκηση (Practicum).

 

 1. Τι περιλαμβάνει η εξέταση;

Επίπεδο 5

Ενότητα 1: Μεθοδολογία (Methodology) [2 ώρες]

Αποτελείται από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή/και ερωτήσεις ανοιχτού τύπου-σύντομων απαντήσεων και εξετάζει τις δυνατότητες των υποψηφίων σε τομείς όπως η διαχείριση τάξης, παρουσίαση και πρακτική, σχεδιασμός μαθήματος, γνώση των χαρακτηριστικών και των αναγκών των σπουδαστών, αξιολόγηση της εκμάθησης και διδασκαλία κατανόησης και παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου, προφορά, γραμματική και λεξιλόγιο.

Ενότητα 2: Γλωσσική Συνειδητότητα (Language Awareness) [2 ώρες]

Αποτελείται από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ανοιχτού τύπου-σύντομων απαντήσεων και χωρίζεται σε 6 μέρη:

 • Μορφή, λειτουργία και χρήση ρηματικών χρόνων
 • Αναγνώριση λαθών
 • Γλωσσικές λειτουργίες και γλωσσικό ύφος
 • Σημασιολογικές διαφορές ανάμεσα σε ζεύγη προτάσεων
 • Ορολογία Γραμματικής
 • Κατανόηση γραπτού λόγου

 

Επίπεδο 7

Ενότητα 1: Μεθοδολογία (Methodology) [2 ώρες]

Αποτελείται από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή/και ερωτήσεις ανοιχτού τύπου-σύντομων απαντήσεων και χωρίζεται σε 5 μέρη:

 • Αποτελεσματική διαχείριση τάξης
 • Διόρθωση προφορικών λαθών
 • Σχεδιασμός μαθήματος
 • Αξιολόγηση παραγωγής γραπτού λόγου
 • Μέθοδοι και τεχνικές Διδασκαλίας της Αγγλικής σε Ομιλητές Άλλων Γλωσσών (TESOL)

Η ενότητα της Μεθοδολογίας εξετάζει τις δυνατότητες των υποψηφίων σε τομείς όπως η διαχείριση της τάξης, παρουσίαση και πρακτική, σχεδιασμός μαθήματος, γνώση των χαρακτηριστικών και των αναγκών των σπουδαστών, αξιολόγηση της εκμάθησης, και διδασκαλία κατανόησης και παραγωγής γραπτού λόγου, κατανόησης προφορικού λόγου, προφορικής επικοινωνίας, προφοράς, γραμματικής και λεξιλογίου.

Ενότητα 2: Γλωσσική Συνειδητότητα (Language Awareness) [2 ώρες]

Αποτελείται από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ανοιχτού τύπου-σύντομων απαντήσεων και χωρίζεται σε 6 μέρη:

 • Μορφή, λειτουργία και χρήση ρηματικών χρόνων
 • Αναγνώριση λαθών
 • Γλωσσικές λειτουργίες και γλωσσικό ύφος
 • Σημασιολογικές διαφορές ανάμεσα σε ζεύγη προτάσεων
 • Ορολογία Γραμματικής
 • Κατανόηση γραπτού λόγου

 

 

Ενότητα 3: Δοκίμια (Essays) [1 ώρα και 30 λεπτά]

Οι υποψήφιοι καλούνται να γράψουν τρία δοκίμια: ένα που αφορά σε Γλωσσική Συνειδητότητα (Language Awareness) και Γλωσσική Κατάκτηση (Language Acquisition), και δυο που αφορούν σε Διδακτικές Δεξιότητες (Teaching Skills) και Γραμματική (Grammar).

Δοκίμιο 1: Γλωσσική Συνειδητότητα (Language Awareness) και Γλωσσική Κατάκτηση (Language Acquisition)

Οι υποψήφιοι επιλέγουν ένα από δύο θέματα και αναπτύσσουν ένα δοκίμιο 200- 250 λέξεων στο θέμα της επιλογής τους. Το πρώτο από τα δυο ερωτήματα σε αυτήν την ενότητα αφορά σε γλωσσολογικά θέματα όπως μορφολογία, φωνητική, φωνολογία, σύνταξη, σημασιολογία, γλωσσική ποικιλότητα και πραγματολογία. Το δεύτερο ερώτημα σχετίζεται με την κατάκτηση πρώτης ή δεύτερης γλώσσας.

Δοκίμιο 2: Διδακτικές (Teaching Skills) Δεξιότητες και Γραμματική (Grammar)

Οι υποψήφιοι επιλέγουν δύο από τέσσερα θέματα και αναπτύσσουν δύο δοκίμια 200-250 λέξεων στο θέμα της επιλογής τους έκαστο.Τα θέματα σχετίζονται με την διδασκαλία κατανόησης προφορικού λόγου, παραγωγής προφορικού λόγου, κατανόησης γραπτού λόγου, παραγωγής γραπτού λόγου, λεξιλογίου, προφοράς και γραμματικής.

 

 1. Πότε ο εξεταζόμενος θεωρείται επιτυχών και τι πιστοποιητικό λαμβάνει;

Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ETECT Level 5, οι υποψήφιοι πρέπει να λάβουν μέσο όρο βαθμολογίας και στις δύο ενότητες ίσο ή ανώτερο του 650. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ETECT Level 7, οι υποψήφιοι πρέπει να λάβουν μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον 700 σε όλες τις ενότητες. Οι υποψήφιοι ETECT Level 7 που λαμβάνουν μέσο όρο βαθμολογίας 650 στις ενότητες Μεθοδολογία και Γλωσσική Συνειδητότητα και αποτυγχάνουν  στην ενότητα των Δοκιμίων αποκτούν πιστοποιητικό ETECT Level 5.

Το Πιστοποιητικό της Ικανότητας Προσώπων στη Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας που χορηγεί η Ελληνοαμερικανική Ένωση κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής σε εξετάσεις, πιστοποιεί ότι ο κάτοχος διαθέτει την απαιτούμενη επάρκεια γνώσεων σε συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο.Διαβάστε επίσης...

blog imageΜπορώ να βοηθήσω το παιδί μου στην ανάγνωση;
blog imageΜαθαίνοντας Κινέζικα. Οι εξετάσεις YCT, HSK, HSKK και BCT.
blog imageΤα πλεονεκτήματα των ιδιαίτερων μαθημάτων για την εκμάθηση ξένων γλωσσών
blog image50 Αρχαίες Ελληνικές Εκφράσεις που Χρησιμοποιούμε Σήμερα και η Σημασία τους
Δείτε όλα τα άρθρα εδώ