211 800 0071

Άρθρα για εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς

Οι απαιτήσεις του ECCE συμβαδίζουν με τα κριτήρια που έχει καθιερώσει το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEFR).

Tα παιδιά που έχουν πρόσβαση σε περισσότερες από μία γλώσσες πριν το 3 ο έτος της ηλικίας τους τείνουν να μεταφέρουν στην μητρική γλώσσα τις έννοιες και τους όρους που έχουν μάθει μέσα από τη ξένη γλώσσα και αντίστροφα.

Οι πιστοποιήσεις για την τουρκική γλώσσα στην Ελλάδα διεξάγονται από 3 διαφορετικούς φορείς, το ΚΠΓ, το ΙΜΧΑ και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών PERUGIA. Συνολικά, και οι τρεις πιστοποιήσεις απευθύνονται κυρίως σε εφήβους* και ενήλικες εκπαιδευόμενους.

LRN C2: Οι εξετάσεις LRN διεξάγονται δύο φορές το χρόνο, κάθε Ιανουάριο και κάθε Ιούνιο. Οι δεξιότητες που εξετάζονται είναι Listening, Writing, Reading and Use και Speaking.

Ένας εκπαιδευτικός δεν χρειάζεται να έχει μόνο γνώσεις για να μεταδώσει, αλλά και την ικανότητα να τις μεταδώσει. Και εδώ ακριβώς βρίσκεται το κλειδί για να ανέβει το βιογραφικό σημείωμά σας επίπεδο.

Ποιοι φορείς παρέχουν πιστοποίηση Ισπανικών Β2; Πώς γίνεται η εξέταση; Iνστιτούτο Θερβάντες (DELE) και Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας. Βαθμολόγηση.

Πώς να βοηθήσετε ένα δυσλεξικό παιδί; Πώς να βοηθήσετε ένα παιδί με δυσγραφία; Πώς να βοηθήσετε ένα παιδί που αποσπάται εύκολα; Πώς να διδάξετε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες – γενικές οδηγίες.

Στο πλαίσιο του επαγγελματικού προσανατολισμού ο έφηβος έχει την ευκαιρία να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό του και να θέσει μελλοντικούς στόχους ώστε να εξελιχθεί σε ένα ισορροπημένο και ευτυχισμένο ενήλικο άτομο.

Mε την πολύτιμη βοήθεια ενός έμπειρου και ενημερωμένου καθηγητή ιταλικών η επιλογή της πιστοποίησης μπορεί να είναι πιο στοχευμένη και επιτυχής με αποτέλεσμα την απόκτηση του επιθυμητού τίτλου σπουδών.

Τι είναι η Παράλληλη Στήριξη; Ποια παιδιά αφορά; Ποιοι είναι οι τρόποι παροχής Παράλληλης Στήριξης σε ένα παιδί; Ποιο είναι το κόστος της Παράλληλης Στήριξης;

Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ορθογραφίας 2022 θα διεξαχθεί διαδικτυακά από 26 έως 29 Μαΐου 2022. Για την καλύτερη προετοιμασία των μαθητών του Δημοτικού, παραθέτουμε 10 βασικούς κανονές για επανάληψη.

Οι πιστοποιήσεις της Κινεζικής γλώσσας, τα επίπεδα και οι εξεταστικοί φορείς. YCT (YOUTH CHINESE TEST), HSK (Hànyǔ Shuǐpíng Kǎoshì – 汉语水平考试), HSKK (Hànyǔ Shuǐpíng Kŏuyŭ Kǎoshì – 汉语水平口语考试) και BCT (Business Chinese Test)