211 800 0071

Άρθρα για εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς

Οι εκπαιδευτικοί που παραδίδουν ιδιαίτερα μαθήματα χωρίς να έχουν μπλοκάκι, μπορούν να αμείβονται νόμιμα και να ασφαλίζονται με εργόσημο.

Το Πανελλήνιο Δίκτυο Καθηγητών παρουσιάζει συνοπτικά τα 5 χαρακτηριστικά του καθηγητή που εκτιμούν περισσότερο οι γονείς και οι μαθητές.

Το International Baccalaureate (IB) Diploma Programme (DP) είναι το Διεθνές Απολυτήριο το οποίο χορηγεί ο Οργανισμός Διεθνούς Απολυτηρίου (International Baccalaureate Organization)

Πλεονεκτήματα των ιδιαιτέρων μαθημάτων ως επαγγελματική επιλογή. Τιμές ιδιαιτέρων μαθημάτων - αμοιβές καθηγητών.

Για να αυξήσεις τα έσοδά σου από τα ιδιαίτερα μαθήματα, μπορείς να ακολουθήσεις την παρακάτω μεθοδολογία, η οποία, όπως φαίνεται, είναι απλή και αποτελείται από 3 συγκεκριμένα βήματα.

Το να είσαι καλός δάσκαλος δεν είναι απλά ένας χαρακτηρισμός που αφορά στις εις βάθος και πλάτος ακαδημαϊκές γνώσεις σου. Αντιθέτως, είναι μια έννοια πολυπαραγοντική, ειδικά στην εποχή μας που η αυθεντία του δασκάλου έχει πλέον απομυθοποιηθεί!

Τα Μαθηματικά, μας δίνουν τη δυνατότητα να καλλιεργούμε και να οργανώνουμε τη σκέψη μας, να εξασκούμε τις δεξιότητες της ανάλυσης και της συλλογιστικής και να τεκμηριώνουμε τις απαντήσεις μας με επιχειρήματα. Γι’αυτό άλλωστε δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι τα Μαθηματικά, στην πραγματικότητα, μας διδάσκουν πώς να σκεφτόμαστε.

Το online ιδιαίτερο μάθημα είναι απλά διαφορετικό από το συμβατικό. Ένας καταρτισμένος εκπαιδευτικός, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία και το ανάλογο υλικό, μπορεί να διδάσκει με την ίδια ευκολία, είτε δια ζώσης είτε διαδικτυακά.

Ποια πιστοποίηση είναι καλύτερη; Πώς βαθμολογούνται; Ποιο είναι το κόστος; Συνοπτική σύγκριση των Lower Cambridge (FCE) και Lower Michigan (ECCE)

Τα πιο δημοφιλή προγράμματα εκπαίδευσης καθηγητών αγγλικής γλώσσας που δίνουν έμφαση στο σχεδιασμό μαθημάτων και στη διδακτική της αγγλικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας

H ενασχόληση με τα εικαστικά δεν εμπλουτίζει απλώς την εμπειρία της μελέτης σε όλη τη διάρκεια της σχολικής ζωής αλλά και προετοιμάζει για τη ζωή μετά το σχολείο

Το TOEIC® είναι μία εξέταση πολλαπλών επιλογών που κατατάσσει τους υποψήφιους σε επίπεδο Α1-Γ2, ανάλογα με τις γλωσσικές τους επιδόσεις στο καθημερινό εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον.