Πανελλήνιο
Δίκτυο Καθηγητών

211 800 0071

phone

Καθημερινά 10:00 έως 17:00

Πιστοποίηση γερμανικής γλώσσας του Goethe ή του ÖSD;

Πιστοποίηση γερμανικής γλώσσας του Goethe ή του ÖSD;

Τα πτυχία Β1 και Β2, επίπεδα σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες, είναι τα πιο δημοφιλή όσον αφορά τη γερμανική γλώσσα. Οι φορείς που τα διεξάγουν είναι δύο: το ινστιτούτο Goethe και το ÖSD. Το πρώτο διενεργείται από το γερμανικό και το δεύτερο από το αυστριακό κράτος. Έχουν και τα δύο ισότιμη αναγνώριση σε πανεπιστήμια των γερμανόφωνων χωρών, Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία, γίνονται αποδεκτά ως πιστοποίηση στα επαγγέλματα υγείας καθώς και στην απόδοση υπηκοότητας.

Ας τα δούμε όμως πιο αναλυτικά.

Αυτά που ισχύουν για το πτυχίο Β1 του Goethe, ισχύουν και για το Β1 του ÖSD διότι διενεργούν τις εξετάσεις από κοινού, δηλαδή με το ίδιο κόστος, τις ίδιες ημερομηνίες και τα ίδια ακριβώς θέματα. Οι μόνες διαφορές είναι ότι στην ενότητα ακουστικής κατανόησης στο ÖSD οι υποψήφιοι έχουν ο καθένας προσωπικά ακουστικά και ότι σε περίπτωση επιτυχούς συμμετοχής λαμβάνουν το πτυχίο μεταφρασμένο και στα ελληνικά.

Επίσης και οι δύο φορείς και για τα δύο επίπεδα, Β1 και Β2, διενεργούν εξετάσεις με διαφορετική θεματολογία όταν πρόκειται για ανήλικους. Η δυσκολία είναι η ίδια και τα πιστοποιητικά ισότιμα. Το μόνο διαφορετικό είναι η θεματολογία, η οποία είναι προσαρμοσμένη στο νοητικό επίπεδο των ανηλίκων.

Πώς γίνονται οι εξετάσεις Β1 του Goethe και του ÖSD;

Κόστος: 140€ –  ανά ενότητα 50€

Περίοδοι εξετάσεων: Ιανουάριος, Μάρτιος, Ιούνιος, Σεπτέμβριος, Νοέμβριος

Φορείς: Ινστιτούτο Goethe και Σχολή Μωραΐτη

Βάση: 60/100 σε κάθε ενότητα τουλάχιστο

*εάν αποτύχουμε σε μία ή παραπάνω ενότητες επαναλαμβάνουμε στην επόμενη εξεταστική μόνο τις ενότητες αυτές.

 

Πώς εξετάζονται οι υποψήφιοι;

Η εξέταση για το Β1 του Goethe και του ÖSD αποτελείται από τέσσερα μέρη: κατανόηση κειμένου, ακουστική κατανόηση, παραγωγή γραπτού λόγου και παραγωγή προφορικού λόγου.

Κατανόηση κειμένου

Ο υποψήφιος λαμβάνει πέντε κείμενα (άρθρα εφημερίδων, αναρτήσεις σε blog, αγγελίες, e-mail και οδηγίες) από την Αυστρία, την Γερμανία, και την Ελβετία. Καλείται να απαντήσει σε 30 ερωτήσεις.

Διάρκεια: 65 λεπτά

Ακουστική κατανόηση

Η ακουστική κατανόηση εξετάζεται με τέσσερις ασκήσεις (ανακοινώσεις, παρουσιάσεις, διαλόγους και συζητήσεις στο ραδιόφωνο) στην κοινή γερμανική γλώσσα της Αυστρίας, της Γερμανίας και της Ελβετίας. Ο υποψήφιος καλείται να απαντήσει σε 30 ερωτήσεις.

Διάρκεια: περίπου 40 λεπτά

Παραγωγή γραπτού λόγου

Ακολουθώντας συγκεκριμένες οδηγίες ο υποψήφιος γράφει δύο e-mail και εκφράζει την προσωπική του άποψη σε ένα forum. Η εξέταση αυτή αξιολογείται με καθορισμένα κριτήρια.

Διάρκεια: 60 λεπτά

Παραγωγή προφορικού λόγου

Στο πρώτο μέρος της προφορικής εξέτασης οι δύο υποψήφιοι, (εξέταση με έναν υποψήφιο γίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις), διεξάγουν ένα διάλογο, όπου οργανώνουν κάτι. Στο δεύτερο μέρος της εξέτασης ο κάθε υποψήφιος κάνει μια τρίλεπτη παρουσίαση ενός θέματος από την καθημερινή ζωή, απαντάει σε σχετικές ερωτήσεις και θέτει μια ερώτηση για την παρουσίαση του συνεξεταζόμενου του.

Διάρκεια: 15 λεπτά

Πώς γίνονται οι εξετάσεις Β2 του Goethe;

Κόστος: 155€  (ανά ενότητα 60€)

Περίοδοι εξετάσεων: Ιανουάριος, Μάρτιος, Μάιος, Σεπτέμβριος, Νοέμβριος

Φορέας: Ινστιτούτο Goethe

Βάση: 60/100 σε κάθε ενότητα τουλάχιστο

*εάν αποτύχουμε σε μία ή παραπάνω ενότητες επαναλαμβάνουμε στην επόμενη εξεταστική μόνο τις ενότητες αυτές.

 

Πώς εξετάζονται οι υποψήφιοι;

Η εξέταση για το Β2 του Goethe αποτελείται από τέσσερα μέρη: κατανόηση κειμένου, ακουστική κατανόηση, παραγωγή γραπτού λόγου και παραγωγή προφορικού λόγου.

Κατανόηση γραπτού λόγου

Ο υποψήφιος διαβάζει κείμενα όπως αναρτήσεις σε forum, άρθρα από εφημερίδες και περιοδικά, σχόλια και κανονισμούς. Καλείται να απαντήσει σε 30 ερωτήσεις.

Διάρκεια: 65 λεπτά

Κατανόηση προφορικού λόγου

Ο υποψήφιος ακούει συνεντεύξεις, διαλέξεις, συζητήσεις, προτάσεις και εκφράσεις από την καθημερινή ζωή και το ραδιόφωνο. Καλείται να απαντήσει σε 30 ερωτήσεις.

Διάρκεια: περίπου 40 λεπτά

Παραγωγή γραπτού λόγου

Ο υποψήφιος εκφράζει και αιτιολογεί γραπτά την άποψή του σε ένα forum πάνω σε ένα επίκαιρο κοινωνικό θέμα. Επιπλέον συντάσσει ένα επίσημο μήνυμα στα πλαίσια της επαγγελματικής επικοινωνίας.

Διάρκεια: 75 λεπτά

Παραγωγή προφορικού λόγου

Ο υποψήφιος κάνει μια σύντομη παρουσίαση πάνω σ’ ένα θέμα που του δίνεται και συζητάει γι’ αυτό με τη συνομιλήτρια/το συνομιλητή του ανταλλάσσοντας επιχειρήματα.

Διάρκεια: 15 λεπτά

Πώς γίνονται οι εξετάσεις Β2 του ÖSD;

Κόστος: 155€  ανά ενότητα 90€

Περίοδοι εξετάσεων: Μάρτιος, Μάιος, Σεπτέμβριος, Νοέμβριος

Φορέας: Σχολή Μωραΐτη

Βάση: 60/100 στο σύνολο αλλά σε κάθε δεξιότητα τουλάχιστο την εκάστοτε βάση

*εδώ το πτυχίο χωρίζεται σε δύο ενότητες: γραπτά και προφορικά. Απαιτείται βάση 42/ 70 στα γραπτά και 18/ 30 στα προφορικά. Αν αποτύχουμε σε ένα από τα δύο επαναλαμβάνουμε μόνο αυτό.

 

Πώς εξετάζονται οι υποψήφιοι;

Η εξέταση για το Β2 του ÖSD αποτελείται από δύο μέρη:

τα γραπτά: κατανόηση κειμένου, ακουστική κατανόηση, παραγωγή γραπτού λόγου

και τα προφορικά:  παραγωγή προφορικού λόγου.

Κατανόηση κειμένου

Με τέσσερις ασκήσεις εξετάζεται η γενική κατανόηση και η κατανόηση σημαντικών λεπτομερειών διαφορετικών αυθεντικών κειμένων από την Αυστρία, τη Γερμανία και την Ελβετία.

Διάρκεια: 90 λεπτά

Ακουστική κατανόηση

Η ακουστική κατανόηση εξετάζεται με δύο αυθεντικές ασκήσεις στην κοινή γερμανική γλώσσα της Αυστρίας, της Γερμανίας και της Ελβετίας με γενικά ή κοινωνικά θέματα.

Διάρκεια: περίπου 30 λεπτά

Παραγωγή γραπτού λόγου

Ακολουθώντας συγκεκριμένες οδηγίες, ο υποψήφιος συντάσσει δύο κείμενα: ένα επίσημο e – mail και ένα κείμενο, όπου εκφράζει την άποψή του παραθέτοντας επιχειρήματα. Τα κείμενα αξιολογούνται σύμφωνα με καθορισμένα κριτήρια.

Διάρκεια: 90 λεπτά

Παραγωγή προφορικού λόγου

Η εξέταση περιλαμβάνει 3 ασκήσεις: ένα διάλογο σε μια περίσταση της καθημερινής ζωής, την περιγραφή και ερμηνεία μιας εικόνας και μια συζήτηση για ένα κοινωνικό θέμα. Οι διάλογοι στο πρώτο και το τρίτο μέρος των εξετάσεων διεξάγονται μεταξύ των δύο συνυποψηφίων.

Τα θέματα της πρώτης άσκησης είναι ΠΑΝΤΑ: «Ξένες Γλώσσες», «Εργασία», «Αθλητισμός», «Σχέση με τα μέσα, όπως κινητό, διαδίκτυο κλπ.», «Το διάβασμα στο σημερινό κόσμο».

Διάρκεια: περίπου 15 λεπτά

*Οι ημερομηνίες και τα εξέταστρα μπορεί να αλλάξουν ανάλογα με τη χρονιά διενέργειας των εξετάσεων.

**Το Β1 και το Β2 του Goethe μπορούν να διεξαχθούν και σε ηλεκτρονική μορφή ανάλογα με τις δυνατότητες του κάθε εξεταστικού κέντρου.

***Στα πτυχία και του Β1 και του Β2 και των δύο φορέων δίνεται χρόνος προετοιμασίας για τα προφορικά 15 λεπτά.

Τέλος, τα πιστοποιητικά και των δύο φορέων είναι σαφώς προσαρμοσμένα στο επίπεδο Β2 και ως εκ τούτου κανένα από τα δύο δεν τυγχάνει λιγότερης ή περισσότερης αναγνώρισης ή είναι λιγότερο ή περισσότερο εύκολο. Άρα συστήνεται να συμβουλευτούμε έναν καθηγητή Γερμανικών πριν αποφασίσουμε για οποιαδήποτε εξέταση.

 

Αναζητάτε πιστοποιημένο καθηγητή Γερμανικών για ιδιαίτερα μαθήματα στο σπίτι ή online;

Στην ιστοσελίδα του Πανελλήνιου Δικτύου Καθηγητών θα βρείτε πιστοποιημένους καθηγητές για ιδιαίτερα μαθήματα γερμανικών στην περιοχή σας ή μέσω διαδικτύου.Διαβάστε επίσης...

blog image Παραγωγή Λόγου: τα 5 συχνότερα λάθη μαθητών και μαθητριών
blog image Εξετάσεις LRN: 5 Συμβουλές Σίγουρης Επιτυχίας
blog image Παγκόσμια ημέρα μητρικής γλώσσας | «Μητέρα Γλώσσα»
blog image Έκθεση: η σύνθεση της περίληψης – για μαθητές Λυκείου
Δείτε όλα τα άρθρα εδώ