Πανελλήνιο
Δίκτυο Καθηγητών

211 800 0071

phone

Καθημερινά 10:00 έως 17:00

Αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις στην Ιταλική  Γλώσσα (Β2)

Γράφει η κ. Τσεσμελή Μαρία

Καθηγήτρια Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Πτυχιούχος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Όπως σε κάθε ξένη γλώσσα, έτσι και στα Ιταλικά οι πιστοποιήσεις προσμετρούνται ως ένα επιπλέον προσόν που δίνει περισσότερο κύρος σε ένα βιογραφικό σημείωμα αλλά και αποδεικνύει την καλή γνώση της Ιταλικής Γλώσσας όταν μάλιστα πρόκειται για το επίπεδο Β2 του Κοινού Ευρωπαικού Πλαισίου Aναφοράς.

Ας δούμε αναλυτικά τις πιο σημαντικές  αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις των Ιταλικών.

CELI3 (B2) Certificato di  conoscenza della Lingua Italiana- Universita per stranieri di Perugia.

Πρόκειται για ένα από τα πιο αναγνωρισμένα ιταλικά διπλώματα στην Ιταλία και την Ευρώπη.

Εξεταστικές περίοδοι: 3 φορές το χρόνο για το επίπεδο Β2 ( Μάρτιο, Ιούνιο, Νοέμβριο).

Διάρκεια εξέτασης: 3 ώρες και 40 λεπτά ( 3 ώρες και 25 λεπτά τα γραπτά και 15 λεπτά τα προφορικά).

Κόστος εξέτασης: 110 ευρώ για όλη την εξέταση και 78 ευρώ για επανάληψη γραπτών ή προφορικών.

Εξεταζόμενες Δεξιότητες: Κατανόηση γραπτού λόγου, κατανόηση προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου, παραγωγή προφορικού λόγου.

Τυπολογία Ασκήσεων: Ασκήσεις απλής και πολλαπλής επιλογής,  δυο εκθέσεις, ερωτήσεις προς απάντηση βάσει κειμένου, συμπλήρωση κενών, ακρόαση τριών αποσπασμάτων που  ακούγονται δυο φορές.

Βαθμολόγηση: Συνολική βαθμολογία 200 (140 γραπτά και 60 προφορικά). Για να περάσει κανείς την εξέταση απαιτείται να έχει πάρει το ελάχιστο 84/140 στα γραπτά και 33/60 στα προφορικά.

Πλεονεκτήματα

 1. Δυνατότητα επανάληψης μέρους εξέτασης μέσα σε ένα χρόνο
 2. Αναγνωρίζεται από τον ΑΣΕΠ
 3. Δεν υπάρχει αρνητική βαθμολογία
 4. Για περιπτώσεις ειδικών κατηγοριών υποψηφίων είναι δυνατή η παροχή ειδικής βοήθειας

Plida (B2)- Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri

Είναι πτυχίο Ιταλικών που πιστοποιεί την καλή γνώση της γλώσσας και είναι επίσης αναγνωρισμένο απο τον ΑΣΕΠ αλλά  και από τον ιδιωτικό τομέα .

Εξεταστικές περίοδοι: 2 φορές τον χρόνο ( Ιούνιο και Δεκέμβριο).

Διάρκεια εξέτασης: περίπου 3 ώρες και 20 λεπτά (3 ώρες και 5 λεπτά τα γραπτά και 15 λεπτά τα  προφορικά).

Κόστος εξέτασης: 145 ευρώ για όλη την εξέταση και 45, 60, 70  ευρώ για επανάληψη αντίστοιχα μιας, δυο ή τριών ενοτήτων.

Εξεταζόμενες Δεξιότητες: Κατανόηση γραπτού λόγου, κατανόηση προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου, παραγωγή προφορικού λόγου.

Τυπολογία Ασκήσεων: Ασκήσεις απλής και πολλαπλής επιλογής,  δυο εκθέσεις, συμπλήρωση κενών, ακρόαση.

Βαθμολόγηση: Το ελάχιστο που απαιτείται σε κάθε ενότητα είναι 18 πόντοι στους 30. Αν αυτό δεν επιτευχθεί, ο υποψήφιος μπορεί να δώσει τις ενότητες στις οποίες απέτυχε την επόμενη  εξεταστική περίοδο.

Πλεονεκτήματα

 1. Αναγνωρίζεται από τον ΑΣΕΠ
 2. Δεν υπάρχει αρνητική βαθμολογία
 3. Δυνατότητα επανάληψης μιας ή περισσότερων ενοτήτων
 4. Είναι δυνατόν ο υποψήφος να επιλέξει περισσότερα από ένα επίπεδα αν το επιθυμεί για να συμμετάσχει

 Diploma  di Lingua  Italiana (B2)

Διοργανώνεται από το Ιταλικό Μορφωτικό Ιστιτούτο Αθηνών σε όλα τα επίπεδα του Κοινού Ευρωπαικού  Πλαισίου. Είναι αναγνωρισμένο από τον ΑΣΕΠ και τον ιδιωτικό τομέα.

Εξεταστικές Περίοδοι: 2 φορές τον χρόνο ( Ιούνιο και Δεκέμβριο).

Διάρκεια εξέτασης: περίπου 4 ώρες  (3 ώρες και 45 λεπτά τα γραπτά και 15 λεπτά περίπου τα  προφορικά).

Κόστος εξέτασης: 100 ευρώ για όλη την εξέταση, 70 ευρώ για επανάληψη αυτής και 45  ευρώ για επανάληψης μιας μόνο ενότητας.

Εξεταζόμενες δεξιότητες: Κατανόηση γραπτού λόγου, κατανόηση προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου, παραγωγή προφορικού λόγου.

Τυπολογία Ασκήσεων: Ασκήσεις απλής και πολλαπλής επιλογής, παραγωγή γραπτών απαντήσεων, δυο εκθέσεις, συμπλήρωση κενών, ακρόαση τριών αποσπασμάτων που ακούγονται  δυο φορές.

Βαθμολόγηση: Για την απόκτηση του πτυχίου, χρειάζονται το λιγότερο 60/100 μονάδες, με  απαραίτητη προυπόθεση στα προφορικά 12/20 μονάδες και στις άλλες 4 ενότητες 48/80 μονάδες.

Πλεονεκτήματα

 1. Αναγνωρίζεται από τον ΑΣΕΠ
 2. Δεν υπάρχει αρνητική βαθμολογία
 3. Δυνατότητα επανάληψης μιας ή περισσότερων ενοτήτων

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Επίπεδο Β (Β1+Β2)

Είναι θεσμοθετημένο από την Πολιτεία και το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Την ευθύνη για την ανάπτυξη των θεμάτων στις εξετάσεις την έχουν τα Τμήματα των Ξένων Φιλολογιών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι αναγνωρισμένο από τα ΑΕΙ της χώρας, τον ΑΣΕΠ αλλά και τον ιδιωτικό τομέα.

Εξεταστικές περίοδοι: 2 φορές το χρόνο (Ιούνιο και Νοέμβριο).

Διάρκεια εξέτασης: 3 ώρες και 45 λεπτά.

Κόστος εξέτασης: 80 ευρώ για το διαβαθμισμένο επίπεδο Β.

Εξεταζόμενες δεξιότητες: Κατανόηση γραπτού λόγου, κατανόηση προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου, παραγωγή προφορικού λόγου.

Τυπολογία ασκήσεων: Ασκήσεις απλής και πολλαπλής επιλογής, 4 εκθέσεις (2 για το επίπεδο Β1 και 2 για το επίπεδο Β2), συμπλήρωση κενών, ακρόαση τεσσάρων αποσπασμάτων που ακούγονται  δυο φορές το καθένα.

Βαθμολόγηση: Η  μέγιστη βαθμολογία είναι 200 μονάδες. Η ελάχιστη βαθμολογία για το Β1 είναι 60 μονάδες και για το Β2 αντίστοιχα είναι 120 μονάδες. Υπάρχει βέβαια μια βασική προυπόθεση οτι ο υποψήφιος για να περάσει θα πρέπει να έχει συγκεντρώσει μια ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία για την κάθε ενότητα. Αναλυτικότερα:

Β1&Β2 (κοινό διαβαθμισμένο τέστ)

Ενότητα Εξέτασης

Κλίμακα Βαθμολογίας Βάση για το χαμηλότερο επίπεδο (Β1)

Βάση για το υψηλότερο επίπεδο (Β2)

Ενότητα 1: Κατανόηση γραπτού λόγου

1-50

8

15
Ενότητα 2: Παραγωγή γραπτού λόγου 1-60 9

18

Ενότητα 3: Κατανόηση προφορικού λόγου

1-50 8 15

Ενότητα 4: Παραγωγή προφορικού λόγου

1-40

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΒΑΣΗ

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΒΑΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1-200 60

120

 

Πλεονεκτήματα

 1. Δεν υπάρχει αρνητική βαθμολογία
 2. Υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής υποψηφίων με ειδικές δεξιότητες (ΑΜΕΕΑ)
 3. Αναγνωρίζεται απο τον ΑΣΕΠ
 4. Το κοινό διαβαθμισμένο τεστ δίνει στον υποψήφιο τη δυνατότητα αν δεν καταφέρει να συγκεντρώσει την απαραίτητη βαθμολογία για το επίπεδο Β2 να μπορέσει  να περάσει το επίπεδο Β1

Συμπερασματικά,  οι παραπάνω πιστοποιήσεις για την ιταλική γλώσσα είναι οι πιο έγκυρες και αναγνωρισμένες στην Ελλάδα και όχι μόνο. Η επιλογή της κάθε πιστοποίησης εξαρτάται από το προφίλ του κάθε υποψηφίου καθώς και τις δυνατότητες που μπορεί να έχει σχετικά με την τυπολογία των εξετάσεων, το λόγο για τον οποίο χρειάζεται την πιστοποίηση ή ακόμη και τη συχνότητα με την οποία γίνονται εξέτασεις από τον κάθε φορέα. Mε την πολύτιμη βοήθεια ενός έμπειρου και ενημερωμένου καθηγητή ιταλικών η επιλογή της πιστοποίησης μπορεί να είναι πιο στοχευμένη και επιτυχής με αποτέλεσμα την απόκτηση του επιθυμητού τίτλου σπουδών.

Τσεσμελή Μαρία – Ιταλικά ιδιαίτερα μαθήματα

Τσεσμελή Μαρία

Καθηγήτρια Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Πτυχιούχος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ΘεσσαλονίκηςΔιαβάστε επίσης...

blog image Iδιαίτερα μαθήματα: πώς ωφελούν τον μαθητή;
blog image Εισαγωγή στην Θεωρία της Μουσικής για Αρχάριους
blog image Ψηφιακά εργαλεία για να εμπλουτίσετε το μάθημα Αγγλικών!
blog image Ισπανικά για Ειδικούς Σκοπούς – Διδασκαλία & Πιστοποίηση
Δείτε όλα τα άρθρα εδώ