211 800 0071

Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς:

H διδασκαλία της ιστορίας σήμερα: μέθοδοι, τεχνικές, αρχές και η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης

Το σεμινάριο αυτό αποτελεί μια εισαγωγή στην διδακτική της ιστορίας. Σε αυτό θα παρουσιαστούν οι κύριοι στόχοι οι οποίοι θα πρέπει να εκπληρώνονται, οι αρχές οι οποίες θα πρέπει να διέπουν το μάθημα, ενώ γίνεται και αναφορά στην αναγκαιότητα καλλιέργειας της μεταγνώσης, της κριτικής και της δημιουργικής σκέψης.

Σεμινάριο για τη διδασκαλία της ιστορίας

Περιεχόμενα εισήγησης

  1. σε τι αποσκοπούμε με τη διδασκαλία της ιστορίας
  2. ποιες είναι οι βασικές αρχές που θα πρέπει να τηρηθούν
  3. το κίνημα της Νέας Ιστορίας
  4. προϋποθέσεις για τη διδασκαλία της ιστορίας
  5. η δημιουργική σκέψη
  6. η μεταγνώση

Απόσπασμα του σεμιναρίου

Εισηγητής: Χρήστος Μερεντίτης, εκπαιδευτικός – συγγραφέας

Το σεμινάριο είναι ασύγχρονο και έχει διάρκεια μία ώρα. Για την χορήγηση Βεβαίωσης Παρακολούθησης, θα πρέπει να απαντηθεί σχετικό ερωτηματολόγιο 15 ερωτήσεων.

Σε ποιους απευθύνεται: Το σεμινάριο απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και της Μέσης Εκπαίδευσης.

 

Κόστος Συμμετοχής για μη συνδρομητές: 25€

Η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι δωρεάν για τα μέλη του Πανελλήνιου Δικτύου Καθηγητών (όλα τα σεμινάρια περιλαμβάνονται στη συνδρομή).

Υπόδειγμα Βεβαίωσης Παρακολούθησης

Για οποιαδήποτε πληροφορία καλέστε μας στο 211 800 0071 (Δευτέρα έως Παρασκευή, 10:00 – 17:00), ή να στείλτε μας email στο info@iphestus.com ή μήνυμα μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook.