Πανελλήνιο Δίκτυο Καθηγητών

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση

211 800 0071

phone

Ώρες Λειτουργίας: Δευ-Παρ 10:00 έως 17:00

Terms of Use - Πανελλήνιο Δίκτυο Καθηγητών

Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του Δικτυακού μας τόπου (diktio-kathigiton.net) οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών μας και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παραχωρεί τη συγκατάθεση του. Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του Δικτυακού μας τόπου. Το Πανελλήνιο Δίκτυο Καθηγητών (εφεξής Δίκτυο) δύναται οιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις, οι δε χρήστες / επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση εικάζεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση/επίσκεψη του Δικτυακού μας τόπου.

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies με σκοπό την βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη, και όχι για διαφημιστικούς σκοπούς.

Σκοπός της ιστοσελίδας είναι η παροχής διαφημιστικών υπηρεσιών σε καθηγητές που ενδιαφέρονται να διδάξουν ιδιαίτερα μαθήματα.

Οι καθηγητές που προβάλλονται στο Δίκτυο, δεν έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας με αυτό.
Το Δίκτυο συνεργάζεται μόνο με καθηγητές οι οποίοι έχουν άδεια διδασκαλίας, και συνεπώς, έχουν νόμιμο δικαίωμα παράδοσης μαθημάτων.
Το Δίκτυο δεν λαμβάνει μέρος με κανένα τρόπο στις οικονομικές συναλλαγές μεταξύ μαθητών και καθηγητών, τις οποίες δεν μπορεί να ελέγξει και ως εκ τούτου δεν φέρει καμία ευθύνη οιασδήποτε φύσεως.
Το Δίκτυο δεν εγγυάται πληρωμή διδάκτρων στους καθηγητές από τους μαθητές.
Το Δίκτυο δεν εγγυάται την πιστότητα των στοιχείων των βιογραφικών, των πτυχίων ή της φωτογραφίας των καθηγητών. Αυτό είναι προσωπική ευθύνη των καθηγητών οι οποίοι ελέγχονται και αξιολογούνται διαρκώς.