Αργυρίου Μαρία – Αγγλικά ιδιαίτερα μαθήματα

Αργυρίου Μαρία – Αγγλικά

Περιοχή κατοικίας: Πετρούπολη

Online μαθήματα: Ναι

Εξυπηρετεί τις περιοχές: Άγιοι Ανάργυροι, Ίλιον, Περιστέρι, Πετρούπολη,


Αναλαμβάνει:

Παιδιά Φοιτητές Ενήλικες

Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες

Διαθεσιμότητα

 

Δ

Τ

Τ

Π

Π

Σ

Κ

Πράσινο: διαθέσιμος - Γκρι: όχι διαθέσιμοςΒασικός Τίτλος Σπουδών

ΕΚΠΑ

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και ΦιλολογίαςΔιδακτική Πείρα στα Ιδιαίτερα Μαθήματα Αγγλικών

Twenty-year experience in teaching English both in primary public education, as well as the private sector as a tutor. 

Extensive work with a diverse group of students of all ages and backgrounds, starting from the Prejunior and Junior levels, all the way up to students in preparation for the Europalso (ESB) and LRN exams in B2/C2 levels/ Cambridge exams (FCE, CPE), Michigan (ECCE, ECPE). 

Experienced in preparing students for a variety of other exams, including MSU, NOCN, MET, TIE, TOEL, PTES. 

 

Years of experience working with students with Learning Difficulties, in preparation for the more student-friendly degrees: ESB, EUROPALSO B2/C2, LRN B2/C2. 

Wide training and teaching experience in teaching adults who wish to develop specific English skills (specialized vocabulary and oral speech production), applicable in Professional working environments (Business, Medical, Logistics). 

 

Vast experience in preparing adults for the TOEIC exams, as well as LRN B2/C2, ESB B2/C2, NOCN, MET, TIE GMAT, PTES (long term teaching engagement and fast-paced, intensive teaching). 

 

Εργασιακή Εμπειρία

 

Εικοσαετής πείρα στη διδασκαλία Αγγλικών στο δημόσιο τομέα σε σχολεία, καθώς και στον ιδιωτικό τομέα στη παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων σε επίπεδα Prejunior και Junior. 

Προετοιμασία μαθητών για τις εξετάσεις Europalso (ESB) και LRN για επίπεδα B2, C2 Cambridge (FCE, CPE), και Michigan (ECCE, ECPE). 

 Προετοιμασία μαθητών για ευρύ κύκλο πιστοποίησης/ τίτλων σπουδών , εξετάσεις ΜSU, NOCN, MET, TIE, TOEIC, PTES. 

Εκτενής διδακτική εμπειρία με μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και προετοιμασία εξετάσεων για student-friendly πτυχία (ESB Europalso επίπεδα B2/C2, LRN επίπεδα B2/ C2). 

 

Πλούσια εμπειρία στη διδασκαλία ενηλίκων με στόχο την εξειδικευμένη εκμάθηση γλωσσικών ικανοτήτων με εφαρμογή στο επαγγελματικο περιβάλλον ( Βusiness English, Medical English, Logistics).

 

Πολυετής εμπειρία στη διδασκαλία και προετοιμασία ενηλίκων για τις εξετάσεις TOEIC, LRN επίπεδα Β2/C2, ESB επίπεδα B2/C2, NOCN, MET, TIE, GMAT, PTES, σε εντατικούς ρυθμούς. Σεμινάρια - Επιμόρφωση

Seminars

"Παραγωγή προφορικού λόγου για επίπεδα B1, C1 Κρατικού Πιστοποιητικού" 2005

 

Oral Speech Production Seminar B1 C1 State Certificate of Language (2005) City & Seminar Guids

Critical EPT -Making it real, Critical Thinking in action, Critical Language Testing , Revisiting Our Assumptions (2011)

Seminar of the Hellenic American Association ECCE TEST-Taking strategies (2011)

-TOEFL JUNIOR preparing students for success (2011)- How to improve students performance in ESOL Examinations(2012)

- Changes to the ECCE and ECPE as of the May 2013 Ex amination (2012)

- Designing integrated Listening and Reading Lesson Plans for B2-Level Learners (2013)

Seminar ELT NEWS Student Psychology (2014)

ELT NEWS Seminar Teaching adolescents (2015 )

Seminar ELT NEWS Education of Values and Learning Specialities(2015)

Seminar ELT NEWS Strengthening the Confidence of Teachers and Students (2016)

Seminar ELT NEWS Asperger's, School Bullying , Emotional Intelligence(2016)

Seminar ELT NEWS Knowledge Science, Neurolinguistics & Learning inclinations=discovering the potential of our assistant (2018)

ELT NEWS Neurolinguistic Programming Seminar (NLP) in Education (2018) Article

Seminar, Speech Therapy/Chiropractic Learning Difficulties=Use of Pedagogical Material(2018)

Oral Examiners' Training Course Exam Cert (2018) Article

Seminar Speech Therapy/Chiropractic The Game in our Child's Life(2018)

WT NEWS Seminar Talking to Adolescents about Addiction, the Internet and Their Sexuality (2018) 

Language Cert International ESOL A1&A2

(Listening,Reading,Writing &Speaking)

Preparing your students for success (14 February 2019).

Language Cert International ESOL B1&B2 (Listening, Reading,Writing &Speaking )

Preparing your students for success (6 February 2019).

Language Cert International ESOL C1&C2(Listening,Reading,Writing &Speaking): Preparing your students for success (19 February 2019).

MEDITERRANEAN COLLEGE "The Institution of Personal Tutor : Processing and Analysis of Data for the Creation of Student Profiles ", "Students with Learning Difficulties :Inclusive Teaching Practices", "Differentiated Teaching :Principles and Applications ". (Learning and Teaching Conference 2019) ed.

Web.net CERTICATE OF COMPLETION Co-Designing Early STEM Learning Resources :Teacher-Researcher-Family Partnerships (18-11-2019). Ed. Web.net

CERTICATE OF COMPLETION Reducing Challenging Behaviors in Students with Autism:Merging Visual Language and Applied Behavior Analysis(ABA) (21-11-2019). ed.Web.net

CERTIFICATE OF COMPLETION Create Equitable Access for Students with Reading Defenses :Using Literature as a Vessel (21-11-19). edWeb.net

CERTIFICATE OF COMPLETION Integrating SEL into Everyday Instruction (12-3-19).edWeb.net

CERTIFICATE OFOR COMPLETION Gamifying Behaviour by Fostering Lasting Engagement (12-4-19).ed. Web.net

CERTICATE OF COMPLETION Building STEAM Confidence and Creativity in Middle School (12-10-19).edWeb.net

CERTIFICATE OF COMPLETION Trauma-Skilled Literacy :What's the Connection (23-1-20). Certificate of Attendance Changes to the ECCE and ECPE Exams 2021#2 Hamilton House.Developing Critical Thinking Skills .

Teaching juniors online with Burlington Books :Part 2. 11/18/2020.

Teaching A-C class students online with Burlington Books:Part1 11/18/2020.

Teaching A-C class students online with Burlington Books :Part 2.11/18/2020.Burlington Books.

The educator in the era of Covid-19 and the acceptance of the new reality 21/1/21.Burlington Books. The student in the era of Covid-19 and the management of the educational act 23/1/21.Burlington Books.

More ideas:How to teach an exam class for B2 First for Schools and C1 Advanced. 2 February 2021.Cambridge Assessment English.       

The updated ECCE Listening on February 8,2021.Hellenic American Union.

Introducing New Teacher Guides supporting learners with dyslexia: for learners preparing for the Cambridge English Qualifications from Pre A1 Starters to B2 First for Schools  16/2/2021.     

The updated ECPE Reading (GCVR) on February 18,2021 .Hellenic American Union.         

Preparing your students for the updated ECCE Writing on March 2,2021 Hellenic American Union.   

Are your students ABLE 2 succeed? on  March 1, 2021,  Hellenic American Union.

 

Preparing your students for the updated ECCE Reading on March 8,2021 Hellenic American Union. 

 

Professional Development for IELTS Teachers on 6 March ,2021 EPiQ ASSESSMENT IELTS Official Test Centre.

 

 

City and Seminar Guides Critical EPT σεμινάριο "Απο τη θεωρία στη πράξη, Πρακτική εφαρμογή κριτικής σκέψης, Επαναθεώρηση προτέρων υποθέσεων - συμπερασμάτων" 

2011

 

Ελληνοαμερικάνικη Ένωση Σεμινάριο.

"Στρατηγικές εκμάθησης για το ECCE τεστ". 

2011

 

"TOEFL JUNIOR, προετοιμασία των μαθητών για επιτυχία και Βελτίωση της αποδοτικοτητας στις εξετάσεις ESOL". 

2012

 

"Οι αλλαγές στα διπλώματα ECCE, ECPE, που τίθενται σε εφαρμογή από τον Μάιο, 2013". 

2012

 

"Σχεδιασμός ενσωμάτωσης Listening και Reading lesson plans για τo επίπεδo B2" 

2013

 

Σεμινάριο ELT NEWS στη ψυχολογία των μαθητών. 

2014

 

Σεμινάριο ELT NEWS, "Διδασκαλία προσαρμοσμενη σε εφήβους".

2015

 

Σεμινάριο ELT NEWS, " Παιδαγωγική αξιών και εξειδίκευση σύμφωνη με τις ανάγκες των μαθητών ". 

2015

 

Σεμινάριο ELT NEWS, " Η θωράκιση της αυτοπεποίθησης των καθηγητών και των μαθητών". 

2016

 

Σεμινάριο ELT NEWS "To σύνδρομο Aspergers, Σχολικός Εκφοβισμός και Συναισθηματική Νοημοσύνη" 

2016

 

Σεμινάριο ELT NEWS "Γνώση, Επιστήμη, Νευρογλωσσολογικός Προγραμματισμός (NLP)  και μαθητικές τάσεις/ δεξιότητες, Ανακάλυψη της δυναμικής του βοηθού" 

2018

 Σεμινάριο ELT NEWS στο Νευρογλωσσολογικό προγραμματισμό (NLP) στην εκπαίδευση. 

2018

Σεμιναριο Άρθρων, Λογοθεραπεία/ Χειροπρακτική και μαθησιακές δυσκολίες, Χρήση παιδαγωγικού υλικού. 

2018

Σεμιναριο/πιστοποίηση Cert  επιμόρφωσης εξεταστών προφορικού λόγου. 

2018

Σεμινάριο άρθρων, Λογοθεραπεία/Χειροπρακτική, το Παιχνίδι στη ζωή του παιδιού" 

2018

Σεμινάριο WT NEWS "Μιλώντας στους εφήβους για τον εθισμό, το Internet και τη σεξουαλικότητα" 

2018

Language Cert International ESOL, επιπεδαA1, A2 (Ακουστική δεξιότητα, Ανάγνωση, Παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου, Προετοιμάζοντας τους μαθητές μας για την επιτυχία). 

2019

Language Cert International ESOL, επίπεδα Β1, Β2 (Ακουστική δεξιότητα, Ανάγνωση, Παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου, Προετοιμασία μαθητών για επιτυχές αποτέλεσμα). 2019

Language Cert International ESOL για επίπεδα C1, C2

 2019

Συνέδριο εκμάθησης και διδακτικής Mediterranean College "O θεσμός του προσωπικού καθηγητή/ tutor, Επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων στη δημιουργία μαθητικών προφίλ", Μαθησιακές δυσκολίες και inclusive διδακτικές πρακτικές", "Διαφοροποιημένη διδακτική, αρχές και εφαρμογές" 

2019

Ed.Web.net Πιστοποίηση στην συν-εφαρμογή πρώιμου STEM διαθέσιμου υλικού εκμαθησης, " Ο καθηγητής-ερευνητής-δυναμικές συνεργασίας στο οικογενειακό περιβάλλον". 

2019

Ed. Web. net Πιστοποίηση με αντικείμενο "Ελαχιστοποίηση συμπεριφορών που θέτουν προκλήσεις σε μαθητές με αυτισμό: Η σύζευξη οπτικο- ακουστικού υλικού και Εφαρμοσμένης Συμπεριφορικής  Ανάλυσης (ABA) 

2019

Ed. Web. net πιστοποίηση με θέμα "Η δημιουργία ισοτιμίας στη πρόσβαση για μαθητές με αναγνωστικούς μηχανισμούς άμυνας, Η λογοτεχνία ως πηγή έμπνευσης και εργαλείο". 

2019

Ed. Web.net πιστοποίηση στην "Ενσωμάτωση του SEL στη καθημερινή διδασκαλία" 

2019

Ed. Web. net πιστοποίηση με θέμα " Παιχιδοποίηση συμπεριφοράς μέσω της ενθάρρυνσης ενεργούς συμμετοχής σε διάρκεια χρόνου". 

2019

Εd. Web. net πιστοποίηση στην "Οικοδόμηση STEAM αυτοπεποίθησης και ενίσχυση δημιουργικότητας σε μαθητές γυμνασίου". 

2019

Ed.Web.net πιστοποίηση με θέμα "Μαθησιακή δεξιότητα και τραύμα, ποια η σύνδεση μεταξύ τους" 

2019

Σεμινάριο "Η διδασκαλία εξαποστάσεως σε μαθητές Junior με τη χρήση των εκδόσεων Burlington". 

2020

Σεμινάριο "Η χρήση των εκδόσεων Burlington στη διδασκαλία εξαποστάσεως σε μαθητές A-C τάξεων 2020

Σεμινάριο Hamilton House "Η ανάπτυξη κριτικής σκέψης". 

2020

 

Πιστοποιητικό παρακολούθησης

"Οι αλλαγές στις εξετάσεις ECCE και ECPE". 2021

Σεμινάριο εκδόσεων Burlington "Ο εκπαιδευτικός στην εποχή του Covid-19, η αποδοχή μιας καινούριας πραγματικότητας". 

2021

 

Σεμινάριο εκδόσεων Burlington "Ο μαθητής στην εποχή του Covid-19, διαχείριση εκπαιδευτικής πρακτικής". 

2021

 

Σεμιναριο Cambridge Assessment English "Προετοιμασία μαθητών για τις εξετάσεις B2 first για σχολεία, και για επίπεδο C1 Advanced. 

2021

Ελληνοαμερικανική Ενωση, Σεμινάριο "Επικαιροποιημένο ECCE listening"

2021

 

Σεμινάριο "Η εισαγωγή νέων εκπαιδευτικών οδηγών για την υποστήριξη μαθητών με δυσλεξία: προετοιμασία για Cambridge English Qualifications, επίπεδα Pre 1 starters-B2 first για σχολεία". 

2021 

 

Ελληνοαμερικάνικη Ένωση σεμινάριο "Eνημερωμένη/ Updated ECPE εξέταση reading (GCVR). 

2021

 

Eλληνοαμερικάνικη Ένωση σεμινάριο "Προετοιμαζοντας τους μαθητές μας για την ενημερωμένη/ updated  ECEE εξέταση Writing", 2021.Δημοσιεύσεις:

EFL Magazine ''Dealing with Dyslexia at Junior Levels" (2018)

EFL Magazine "Helping B1/B2 Speakers improve their Speaking Skills"(2019)

EFL Magazine "Enhancing Performance in B1-B2 Exams For Dyslexic Learners"(2020)Αντικείμενα Εξειδίκευσης

Business EnglishCambridgeESBGMATIALIBIELTSIGCSELanguage CertLRNMichiganMSUNOCNPTESATTIETOEFLTOEICUCATΕιδικό Μάθημα ΠανελληνίωνΚΠΓ

Επικοινωνήστε με τον εκπαιδευτικό

×

Τύπος μαθήματος