211 800 0071

Σεμινάρια για Εκπαιδευτικούς

Το Πανελλήνιο Δίκτυο Καθηγητών διοργανώνει επιμορφωτικά σεμινάρια ειδικά για εκπαιδευτικούς, σε συνεργασία με πιστοποιημένους φορείς και καταξιωμένους εισηγητές. Τα σεμινάρια είναι διαθέσιμα σε όλα τα μέλη με ενεργή συνδρομή χωρίς επιπλέον κόστος. Η παρακολούθηση γίνεται ασύγχρονα, ενώ για τη χορήγηση Βεβαίωσης Παρακολούθησης είναι απαραίτητη η επιτυχής συμπλήρωση σχετικού quiz, με βαθμολογία τουλάχιστον 75%.

Η συνεχής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών του Δικτύου είναι ενδεικτική για το υψηλό επίπεδο και τον επαγγελματισμό τους και έχει στόχο να τους βοηθήσει στην αποτελεσματικότερη διδασκαλία μέσω ιδιαιτέρων μαθημάτων αλλά και μέσα στο περιβάλλον μιας αίθουσας διδασκαλίας.

Educaplay – Εργαστήριο εκπαιδευτικών παιχνιδιών
Educaplay – Εργαστήριο εκπαιδευτικών παιχνιδιών
Δημιουργία διαδραστικών εκπαιδευτικών έργων στο Genially
Σχεδιασμός και παρουσίαση μικροδιδασκαλίας
Σχεδιασμός και Παρουσίαση Μικροδιδασκαλίας
πρότυπα σχολεία
Εισαγωγή στα Πρότυπα Γυμνάσια
Οργάνωση και διεξαγωγή διδασκαλίας μέσω της πλατφόρμας ZOOM
Ψηφιακή Αφήγηση
Πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευτών ενηλίκων
Πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευτών ενηλίκων
Gamification
Gamification: Εφαρμογή Παιχνιδιών στη Διαδικασία της Μάθησης
Διόρθωση γραπτών λυκείου - σεμινάριο
H διόρθωση των μαθητικών γραπτών στο Λύκειο
Μαθηματικοί Διαγωνισμοί
Διδάσκω και Διορθώνω Θέματα Μαθηματικών Διαγωνισμών
Εντοπίζω τις μαθησιακές δυσκολίες και ενημερώνω του γονείς
Εντοπίζω τις μαθησιακές δυσκολίες και ενημερώνω τους γονείς
Μάθηση: Πώς επιτυγχάνεται και πώς κινητοποιείται
Μάθηση: Πώς επιτυγχάνεται και πώς κινητοποιείται
gamification in teaching english
Η δημιουργική διδασκαλία της αγγλικής: Gamification, πρακτικές και εφαρμόσιμες ιδέες.
Ο Ρόλος του Εκπαιδευτικού στη Σχολική Τάξη
Σεμινάριο για τη διδασκαλία της ιστορίας
H διδασκαλία της ιστορίας σήμερα: μέθοδοι, τεχνικές, αρχές και κριτική σκέψη
Καθηγητές Ιδιαίτερων Μαθημάτων στο Σύγχρονο Ασφαλιστικό – Φορολογικό Περιβάλλον
Διόρθωση γραπτού - σεμινάριο
Η διόρθωση της έκθεσης ιδεών στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο μέσα από παραδείγματα μαθητικού λόγου
Marketing για Εκπαιδευτικούς – Πως θα μετατρέψω τον ενδιαφερόμενο σε μαθητή μου.
distance learning
Οργάνωση και Διεξαγωγή Διαδικτυακού Μαθήματος