211 800 0071

Αξιοποίηση της Δημιουργικότητας στη Μαθησιακή Διαδικασία

Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς

Σεμινάριο: Αξιοποίηση της Δημιουργικότητας στη Μαθησιακή Διαδικασία

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση των εκπαιδευτικών με την έννοια της δημιουργικότητας, τις νοητικές διεργασίες της δημιουργικής σκέψης, τα στάδια που ακολουθεί η δημιουργική διαδικασία, καθώς και τον ρόλο της εκπαίδευσης στην καλλιέργεια της δημιουργικότητας. Επιδιώκεται, τέλος, η υιοθέτηση από τους εκπαιδευτικούς γνωστών τεχνικών παραγωγής ιδεών, έτσι ώστε να γίνεται αποτελεσματική εφαρμογή αυτών, στο πλαίσιο της εκπαίδευσης, για μια δημιουργική μάθηση.

Ενότητες Σεμιναρίου

  1. Οριοθέτηση της έννοιας δημιουργικότητα.
  2. Νοητικές διεργασίες δημιουργικής σκέψης.
  3. Στάδια που ακολουθεί η δημιουργική διαδικασία.
  4. Δημιουργικότητα και εκπαίδευση.
  5. Τεχνικές παραγωγής ιδεών για μια δημιουργική μάθηση.

Εισηγήτρια: Ρίτα Πηγιάκη

Η Ρίτα Πηγιάκη είναι εκπαιδευτικός. Είναι διδάκτωρ του τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ, με αντικείμενο την αναπτυξιακή προσέγγιση του λεκτικού χιούμορ των παιδιών, στο σχολικό περιβάλλον και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος, με ειδίκευση «Ψυχολογία και Αγωγή του αναπτυσσόμενου ανθρώπου», του Παιδαγωγικού τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Κρήτης, καθώς και διπλώματος μετεκπαίδευσης στις Επιστήμες της Αγωγής, του Διδασκαλείου Νηπιαγωγών του ΕΚΠΑ, με κατεύθυνση Γενικής Αγωγής.

Είναι πτυχιούχος των τμημάτων: Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ, Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών (με κατεύθυνση Ψυχολογίας) του Πανεπιστημίου Κρήτης και Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Κρήτης (υπότροφος του ΙΚΥ για τρία ακαδημαϊκά έτη).

Είναι διορισμένη στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Αρχικά, υπηρέτησε στον κλάδο ΠΕ60 Νηπιαγωγών και στη συνέχεια μετατάχθηκε στον κλάδο ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας. Έκτοτε υπηρετεί, με απόσπαση, κυρίως σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ), ως εκπαιδεύτρια αγγλικού γραμματισμού, αλλά και σε θέση υποδιευθύντριας.

Έχει διδάξει αγγλική γλώσσα σε φροντιστήρια ξένων γλωσσών, δημοτικά σχολεία, ΣΔΕ, δημόσια ΙΕΚ, στο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και στο Διδασκαλείο Νηπιαγωγών του ΕΚΠΑ και Ψυχολογία (Γενική, Εξελικτική και Κοινωνική) σε δημόσιο ΙΕΚ. Είναι πιστοποιημένη, από τον ΕΟΠΠΕΠ, ως εκπαιδεύτρια ενηλίκων και εκπαιδευτών ενηλίκων και αξιολογήτρια εκπαιδευτών ενηλίκων και εκπαιδευτών στελεχών ΣΥΥ και συμμετέχει, ως αξιολογήτρια, στις εξετάσεις πιστοποίησης των εκπαιδευτών ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης του ΕΟΠΠΕΠ.

Έχει απασχοληθεί, ως εκπαιδεύτρια εκπαιδευτών, σε προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών των ΚΔΒΜ του ΕΑΠ και σε επιμορφωτικά προγράμματα του ΙΕΠ, με αντικείμενο τη διαφοροποιημένη διδασκαλία. Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, έχει διδάξει αυτοδύναμα: «Αναπτυξιακή Ψυχολογία», στο ΤΕΙ Αθήνας, «Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη», «Ψυχολογία της οικογένειας», «Ερευνητικές και βιωματικές δράσεις στη σχολική τάξη» και «Διδακτική της Οικιακής Οικονομίας», στο Χαροκόπειο Πανεπιστημίο και «Παιδαγωγική Ψυχολογία» και «Δημιουργικότητα και μάθηση» στο ΠΑΔΑ.

Μετέχει στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Interpersona: An International Journal on Personal Relationships, ως κριτής (reviewer) επιστημονικών άρθρων προς δημοσίευση. Έχει μετάσχει με ανακοινώσεις σε πανελλήνια και διεθνή επιστημονικά συνέδρια και έχει δημοσιεύσει άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, με θέμα το λεκτικό χιούμορ των παιδιών.

Κόστος Συμμετοχής: δωρεάν για τα μέλη του Πανελλήνιου Δικτύου Καθηγητών. Αν δεν είστε μέλος, μπορείτε να εγγραφείτε εδώ. Για πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή σας καλέστε στο 211 800 0071 (καθημερινά 10:00 – 17:00) ή στείλτε email στο info@iphestus.com.