211 800 0071

Όροι Χρήσης για Μαθητές/Γονείς

Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του Δικτυακού μας τόπου (diktio-kathigiton.net) οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών μας και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παραχωρεί τη συγκατάθεση του. 

Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του Δικτυακού μας τόπου. Το Πανελλήνιο Δίκτυο Καθηγητών (εφεξής ΠΔΚ) δύναται οιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις, οι δε χρήστες / επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση εικάζεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση/επίσκεψη του Δικτυακού μας τόπου.

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies με σκοπό την βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη και για διαφημιστικούς σκοπούς.

Οι υπηρεσίες του ΠΔΚ προσφέρονται χωρίς χρέωση στους μαθητές.

Η χρήση των υπηρεσιών του ΠΔΚ δεν πρέπει να γίνεται από ανήλικους. Σε περίπτωση που τα μαθήματα αφορούν ανήλικο μαθητή, την ηλεκτρονική αίτηση (φόρμα επικοινωνίας) θα πρέπει να συμπληρώσει ο γονέας/κηδεμόνας.

Δέχεστε να λαμβάνετε τηλεφωνικές κλήσεις και email από το ΠΔΚ και τους εκπαιδευτικούς που έχετε επιλέξει, με σκοπό την εξυπηρέτηση του αιτήματός σας ή για ενημερώσεις για εκπαιδευτικές μας δράσεις.

Οι καθηγητές που προβάλλονται στο ΠΔΚ, δεν έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας με αυτό. Κατά την εγγραφή τους, ελέγχουμε τους τίτλους σπουδών τους και την άδεια διδασκαλίας τους, εκτός από ειδικές περιπτώσεις (διδάσκοντες μουσικά όργανα, εξεζητημένες ξένες γλώσσες (Κινέζικα, Σουηδικά), μαθήματα καλών τεχνών κλπ). Ωστόσο, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την εκπαιδευτική τους αποτελεσματικότητα, η οποία δεν εξαρτάται μόνο από τις ικανότητες του εκπαιδευτικού.

Όσον αφορά τους ανήλικους μαθητές, οι γονείς θα πρέπει να βρίσκονται πάντα στο σπίτι (να μην αφήνουν μόνα τους τα παιδιά με τους καθηγητές) και τα μαθήματα να γίνονται σε χώρο που μπορούν να επιτηρήσουν. Οι γονείς έχουν την ευθύνη για τη συνεχή επιτήρηση και αξιολόγηση των υπηρεσιών που τους παρέχει ο εκπαιδευτικός.

Το Δίκτυο δεν λαμβάνει μέρος με κανένα τρόπο στις οικονομικές συναλλαγές μεταξύ μαθητών και καθηγητών, τις οποίες δεν μπορεί να ελέγξει και ως εκ τούτου δεν φέρει καμία ευθύνη οιασδήποτε φύσεως.
Το Δίκτυο δεν εγγυάται την πιστότητα των στοιχείων των βιογραφικών, των πτυχίων ή της φωτογραφίας των καθηγητών. Αυτό είναι προσωπική ευθύνη των καθηγητών οι οποίοι ωστόσο, ελέγχονται και αξιολογούνται διαρκώς από το ΠΔΚ σε συνεργασία με τους μαθητές τους.

Τα στοιχεία και προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται κατά την αίτηση επικοινωνίας, κοινοποιούνται στους εκπαιδευτικούς που έχετε επιλέξει. Είναι πιθανόν, εκπρόσωπός μας να σας ζητήσει περισσότερες πληροφορίες με σκοπό την καλύτερη επιλογή εκπαιδευτικού και εξυπηρέτησή σας. Τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται σε server εντός ΕΕ. Η διαδικασία συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων (τηλέφωνο, ονοματεπώνυμο, email) είναι σύμφωνη με τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ για τα προσωπικά δεδομένα (GDPR).

Διαβάστε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της πλατφόρμας μας.

—-

Όροι Χρήσης για Εκπαιδευτικούς »