211 800 0071

Τιμές ιδιαιτέρων μαθημάτων

Σε γενικές γραμμές, οι τιμές των ιδιαιτέρων μαθημάτων κυμαίνονται από 12€ έως 18€/ώρα, χωρίς αυτό το εύρος να είναι απόλυτο. Μπορεί δηλαδή κατά περίπτωση, το κόστος του μαθήματος να είναι κάτω από 10€/ώρα ή πάνω και από 25€/ώρα. Στις περισσότερες όμως περιπτώσεις οι τιμές είναι μέσα στο εύρος 12-18€/ώρα.

Οι τιμές των ιδιαιτέρων μαθημάτων καθορίζονται από τους καθηγητές και εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες. Οι καθηγητές του Δικτύου κοστολογούν ξεχωριστά ο καθένας τα μαθήματά του, δηλαδή χωρίς να παρεμβαίνει το Δίκτυο. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι το Δίκτυο δεν επιβαρύνει με προμήθεια τις ώρες διδασκαλίας, για αυτό το κόστος των μαθημάτων από τους εκπαιδευτικούς μας δεν είναι υψηλό.

Μάθημα Τιμή/ώρα
Αγγλικά 12-18€
Γαλλικά 12-18€
Γερμανικά 13-20€
Ιταλικά 12-18€
Ισπανικά 12-19€
Ρώσικα 15-20€
Τούρκικα 15-20€
Μάθημα Τιμή/ώρα
Μαθηματικά 12-18€
Φυσική 12-18€
Χημεία 13-20€
Βιολογία 13-20€
Φιλολογικά 11-18€
Πληροφορική 15-25€
ΑΟΘ – ΑΟΔΕ 12-19€
Μελέτη Δημοτικού 10-15€
Μάθημα Τιμή/ώρα
Κιθάρα 15-22€
Πιάνο 18-25€
Drums 20-25€
Βιολί 20-25€
Φωνητική 18-23€
Μπουζούκι 15-20€
Σαξόφωνο 20-25€

Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν το κόστος των ιδιαιτέρων μαθημάτων;

Οι βασικότεροι παράγοντες που διαμορφώνουν τις τιμές στα ιδιαίτερα είναι:

  • Αντικείμενο διδασκαλίας. Για κάθε κατηγορία μαθήματος συνήθως έχουμε και διαφορετικές τιμές. Για παράδειγμα οι τιμές των μαθημάτων Αγγλικών είναι χαμηλότερες από αυτές των Γερμανικών, όταν όλες οι υπόλοιπες παράμετροι είναι ίδιες. Τα εξειδικευμένα αντικείμενα έχουν υψηλότερο κόστος από τα γενικά. Έτσι, τα μαθήματα IB (International Baccalaureate) στα μαθηματικά, είναι ακριβότερα από τα γενικά μαθηματικά του σχολείου.

  • Επίπεδο δυσκολίας. Όπως είναι λογικό, όσο ανεβαίνει το επίπεδο δυσκολίας ή η τάξη του μαθητή, ο εκπαιδευτικός αφιερώνει περισσότερο χρόνο στην προετοιμασία κάθε διδακτικής ώρας, για αυτό και η τιμή προσαρμόζεται ανάλογα.

  • Τύπος μαθήματος. Τα online ιδιαίτερα μαθήματα είναι συνήθως οικονομικότερα από τα δια ζώσης μαθήματα, δεδομένου ότι οι εκπαιδευτικοί εξοικονομούν το κόστος και τον χρόνο της μετακίνησης. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που τα μαθήματα λαμβάνουν χώρα στον χώρο του καθηγητή.

  • Εμπειρία και εξειδίκευση εκπαιδευτικού. Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι διαθέτουν πολυετή διδακτική πείρα ή εξειδίκευση σε απαιτητικά αντικείμενα, κοστολογούν υψηλότερα τις υπηρεσίες τους. 
     
  • Συχνότητα μαθημάτων. Όσο μεγαλύτερη η συχνότητα των μαθημάτων τόσο πιο οικονομική η διδακτική ώρα. 

Πώς γίνεται η πληρωμή των μαθημάτων;

Η πληρωμή των μαθημάτων γίνεται απευθείας στον εκπαιδευτικό, αφού το Πανελλήνιο Δίκτυο Καθηγητών δεν μεσολαβεί στις πληρωμές. Συνήθως η πληρωμή γίνεται μετά από κάθε μάθημα ή εβδομαδιαία ή όπως συμφωνηθεί με τον εκπαιδευτικό. Στην περίπτωση έκδοσης εργόσημου, υπεύθυνος για την έκδοση είναι ο μαθητής/γονέας.

Τι ισχύει για τα μαθήματα που ακυρώνονται;

Τα μαθήματα που ακυρώνονται έγκαιρα αναπληρώνονται, εκτός αν έχει συμφωνηθεί κάτι διαφορετικό. Προτείνουμε να συζητήσετε από την αρχή με τον καθηγητή σας την πολιτική ακύρωσης-αναβολής μαθημάτων.