211 800 0071

Σχεδιασμός και παρουσίαση μικροδιδασκαλίας

Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς

Η μικροδιδασκαλία είναι μια εκπαιδευτική τεχνική που χρησιμοποιείται παγκοσμίως στην προετοιμασία των μελλοντικών εκπαιδευτών ανεξαρτήτως ειδικότητας ή βαθμίδας εκπαίδευσης. 

Στόχος του σεμιναρίου είναι επιμόρφωση των συμμετεχόντων σε θέματα που σχετίζονται με το σχεδιασμό και την παρουσίαση μιας μικροδιδασκαλίας, με απώτερο σκοπό την προετοιμασία για τις εξετάσεις εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευτών ενηλίκων, του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π ή σε ανάλογες εξεταστικές διαδικασίες.

Το σεμινάριο μπορούν να παρακολουθήσουν δωρεάν τα μέλη του Πανελλήνιου Δικτύου Καθηγητών. Εάν δεν είστε μέλος, μπορείτε να δείτε πληροφορίες εγγραφής εδώ.

Διδακτικές Ενότητες:

Ειδικότερα, το επιμορφωτικό σεμινάριο παρέχει πληροφορίες αναφορικά με:

  1. Το σχεδιασμό μιας εκπαιδευτικής ενότητας – μικροδιδασκαλίας.
  2. Τις βασικές αρχές της μικροδιδασκαλίας.
  3. Τα βήματα σχεδιασμού της μικροδιδασκαλίας.
  4. Τον τρόπο αξιολόγησης μιας μικροδιδασκαλίας.
  5. Την προετοιμασία του σχεδίου μαθήματος.
  6. Την αποτελεσματική παρουσίαση μιας μικροδιδασκαλίας.
  7. Την ενίσχυση της απόδοσης και την εξασφάλιση της επιτυχίας στο πρακτικό μέρος των εξετάσεων εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευτών ενηλίκων, του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Εισηγητής: Γεώργιος Χούρης.

Ο Γεώργιος Χούρης είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων στις ειδικότητες Τουρισμού και Marketing. Είναι απόφοιτος των τμημάτων «Εμπορίας και Διαφήμισης» (Marketing) και «Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων», κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων στη «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων» και στην «Εκπαίδευση Ενηλίκων» του Ε.Α.Π., ενώ παράλληλα έχει ολοκληρώσει το Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών «Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια» του Ε.Α.Π. 

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα σχετίζονται με τη διασύνδεση της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας. Παράλληλα με την εκπαιδευτική δράση σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, όντας μέλος μητρώων διδασκόντων (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Λ.Α.Ε.Κ., Ι.Ε.Κ., Σ.Δ.Ε., Ι.Ε.Π., ΕΛ.Γ.Ο, Μ.Ε.Σ.ΙΝ.Ε. κ.α.), έχει ασχοληθεί επαγγελματικά με την έρευνα αγοράς, την πιστοποίηση προσόντων και την παροχή συμβουλευτικής σε τουριστικές και λοιπές επιχειρήσεις. Ο συνδυασμός επαγγελματικής πορείας, ακαδημαϊκής μόρφωσης, διδακτικής εμπειρίας, αλλά και συνεχούς εξειδίκευσης στους τομείς Marketing, Τουρισμού και Εκπαίδευσης Ενηλίκων, συνθέτει ένα ανταγωνιστικό προφίλ σύγχρονου εκπαιδευτή ικανού να μεταλαμπαδεύσει γνώσεις και δεξιότητες σε ενήλικες εκπαιδευόμενους.

Το σεμινάριο είναι ασύγχρονο και έχει διάρκεια μία ώρα και 15 λεπτά. Για την χορήγηση Βεβαίωσης Παρακολούθησης, θα πρέπει να απαντηθεί σχετικό ερωτηματολόγιο 15 ερωτήσεων.

Σε ποιους απευθύνεται: Το σεμινάριο απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, ενώ ενισχύει ιδιαίτερα όσους θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευτών ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης που διοργανώνει ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Κόστος Συμμετοχής: δωρεάν για τα μέλη του Πανελλήνιου Δικτύου Καθηγητών. Αν δεν είστε μέλος, μπορείτε να εγγραφείτε εδώ. Για πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή σας καλέστε στο 211 800 0071 (καθημερινά 10:00 – 17:00) ή στείλτε email στο info@iphestus.com.