Βοσνιάκος Νίκος – Οικονομικά ιδιαίτερα μαθήματα

Βοσνιάκος Νίκος – Οικονομικά

Παραδίδει αποκλειστικά online μαθήματα


Αναλαμβάνει:

Παιδιά Φοιτητές Ενήλικες

Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες

Διαθεσιμότητα

 

Δ

Τ

Τ

Π

Π

Σ

Κ

Πράσινο: διαθέσιμος - Γκρι: όχι διαθέσιμοςΒασικός Τίτλος Σπουδών

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης ΕπιχειρήσεωνΜεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών

ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική με εξειδίκευση στη Χρηματοοικονομική, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Διδακτική Πείρα στα Ιδιαίτερα Μαθήματα Οικονομικών

Online Ιδιαίτερα Μαθήματα σε φοιτητές οικονομικών & διοικητικών σχολών

Για πάνω από 9 χρόνια δραστηριοποιούμαι στον εκπαιδευτικό κλάδο,  παραδίδοντας διαδικτυακά πανεπιστημιακά ιδιαίτερα μαθήματα σε φοιτητές οικονομικών, διοικητικών και άλλων σχολών σε όλα τα πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού. Ως οικονομολόγος με ειδίκευση πάνω στα Χρηματοοικονομικά και τις Επενδύσεις, με τα οποία ασχολούμαι επαγγελματικά τα τελευταία χρόνια, βοηθώ φοιτητές να κατανοήσουν περίπλοκες έννοιες των επιχειρήσεων και να εντρυφήσουν σε δύσκολες εφαρμογές, ώστε να επιτύχουν στις εξετάσεις τους. Παράλληλα, καθοδηγώ διδάκτορες και ερευνητές στη διεξαγωγή της έρευνάς τους με παρακολούθηση και επίβλεψη της πορείας τους και τη βοήθεια στην ανάλυση των δεδομένων τους.

Απευθύνομαι κυρίως σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στα μαθήματα του προγράμματος σπουδών τους και θέλουν να βελτιωθούν. Έχω παρατηρήσει ότι αυτό που δυσκολεύει περισσότερους φοιτητές είναι το κομμάτι των ασκήσεων που απαιτεί συνδυαστική σκέψη, κριτική ικανότητα και μαθηματικές δεξιότητες και γι' αυτό εστιάζω αρκετά σε αυτό το κομμάτι με υπομονή και επιμέλεια. Προετοιμάζω πάρα πολλούς φοιτητές ετησίως και τους βοηθώ να περάσουν τα μαθήματά τους στην εξεταστική περίοδο αλλά και στις ενδιάμεσες εξετάσεις και προόδους, παρέχοντας υψηλής ποιότητας διαδικτυακά ιδιαίτερα μαθήματα αλλά και υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό & σημειώσεις, για σίγουρη επιτυχία.

 

Διαδικτυακά Μαθήματα

 Οι θεματικές ενότητες που υποστηρίζω είναι:

1) Χρηματοοικονομικά – Τραπεζική – Επενδύσεις

2) Στατιστική – Οικονομετρία – Πιθανότητες

3) Επιχειρησιακή Έρευνα – Ποσοτικές Μέθοδοι

 

Χρηματοοικονομικά – Τραπεζική – Επενδύσεις

Η πρώτη ενότητα στοχεύει στην κατανόηση των χρηματοοικονομικών που αποτελεί μια βασική ομάδα μαθημάτων οποιουδήποτε business school. Σε αυτά ο φοιτητής κατανοεί καλύτερα την έννοια της λειτουργίας του χρήματος, έρχεται αντιμέτωπος με πρακτικά αριθμητικά παραδείγματα εταιρειών τις οποίες καλείται να αναλύσει, μαθαίνει να βρίσκει τρόπους άντλησης χρηματοδότησης ενώ παράλληλα καλείται να μελετήσει και να λάβει σημαντικές επενδυτικές αποφάσεις, για να μεγιστοποιήσει την αξία της επιχείρησης και να ενισχύσει την κερδοφορία της. Ιδιαίτερη δυσκολία σε αυτά τα μαθήματα αποτελούν οι νέες έννοιες σε συνδυασμό με αριθμητικές ασκήσεις που πρέπει να κατανοήσει ο φοιτητής, αναπτύσσοντας τη συνδυαστική και κριτική του σκέψη μαζί με την εφαρμογή των μαθηματικών του ικανοτήτων.

Ενδεικτικά τα πανεπιστημιακά μαθήματα που καλύπτονται είναι:

·         Αρχές Χρηματοοικονομικής

·         Χρηματοοικονομική Διοίκηση

·         Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά

·         Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου

·         Χρηματοοικονομική Ανάλυση

·         Αρχές Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

·         Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά

·         Χρηματοοικονομικοί Οργανισμοί και Κεφαλαιαγορές

·         Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής

·         Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης

·         Ανάλυση Επιχειρηματικών Κινδύνων

·         Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

·         Ανάλυση Αριθμοδεικτών

·         Αποτίμηση Εταιρειών

·         Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

·         Ανάλυση Επενδύσεων

·         Διεθνής Χρηματοδότηση και Αγορές

·         Διεθνής Χρηματοοικονομική

·         Μορφές Χρηματοδότησης

·         Χρονική Αξία Χρήματος

·         Χρεόγραφα Σταθερού Εισοδήματος

·         Θεμελιώδης Ανάλυση

·         Χρηματοοικονομική Εταιρειών

·         Χρηματοοικονομικά Παράγωγα

·         Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα

·         Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων

·         Αξιολόγηση Επενδύσεων

·         Χρηματοοικονομική Μηχανική

·         Διεθνείς Επενδύσεις

·         Διοίκηση Κεφαλαίου Κίνησης

·         Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

·         Χρηματοοικονομική Τραπεζική

·         Ειδικά Θέματα Χρηματοδότησης

·         Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα

·         Χρηματιστηριακές Αναλύσεις

·         Διαχείριση Κινδύνων

·         Τραπεζική Ανάλυση

·         Προσδιορισμός Αξίας Επιχείρησης

·         Διεθνείς Χρηματαγορές

·         Σύγχρονη Χρηματοοικονομική Ανάλυση

 

Στατιστική – Οικονομετρία – Πιθανότητες

Η δεύτερη ενότητα στοχεύει στην στατιστική ανάλυση των δεδομένων που ένας οικονομολόγος πρέπει να γνωρίζει, καθώς πολλές φορές στην καριέρα του θα χρειαστεί να αναλύσει και να ερμηνεύσει οικονομικά δεδομένα, για τη λήψη ορθολογικών αποφάσεων. Γι’ αυτό το λόγο όλες σχεδόν οι σχολές έχουν τη Στατιστική ως ένα από τα βασικά τους μαθήματα, καθώς αποτελεί τη βάση πολλών επιστημονικών ερευνών και παρέχει πολύ δυνατά εργαλεία ανάλυσης. Ωστόσο, η στατιστική είναι μία δύσκολη και περίπλοκη επιστήμη που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή στην εφαρμογή της για την αποφυγή σφαλμάτων και την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων. Σε αυτό το κομμάτι δυσκολεύονται οι φοιτητές και γι’ αυτό διαχρονικά έχει τη φήμη, του δυσκολότερου μαθήματος των σπουδών.

Ενδεικτικά τα πανεπιστημιακά μαθήματα που καλύπτονται είναι:

·         Εισαγωγή στη Στατιστική

·         Βασικές Έννοιες Στατιστικής

·         Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων

·         Χρηματοοικονομική Οικονομετρία

·         Ανάλυση Χρονοσειρών

·         Εφαρμοσμένη Στατιστική Έρευνα

·         Εφαρμογές Χρηματοοικονομικής Οικονομετρίας

·         Πρόβλεψη Χρηματοοικονομικών Μεγεθών

·         Χρονολογικές Σειρές

·         Εισαγωγή στις Πιθανότητες

·         Κατανομές Πιθανοτήτων

·         Έλεγχοι Υποθέσεων

·         Εκτίμηση Διαστήματος Εμπιστοσύνης

·         Στατιστική Συμπερασματολογία

·         Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση

·         Πολλαπλή Παλινδρόμηση

·         Οικονομετρικά Υποδείγματα

·         Ανάλυση Διακύμανσης (ANOVA)

·         Στατιστική Εκτίμηση

·         Περιγραφική Στατιστική

·         Παρουσίαση Στατιστικών Δεδομένων

·         Γραμμικά Υποδείγματα

·         Οικονομικές Προβλέψεις

·         Ανάλυση Δεδομένων

·         Εκτιμητική

·         Δειγματοληψία

·         Εισαγωγή στις πιθανότητες

·         Βασικές Αρχές Πιθανοτήτων

·         Στατιστικό πακέτο SPSS

·         Στατιστικό Πακέτο EViews

·         Ανάλυση Δεδομένων με Excel

 

Επιχειρησιακή Έρευνα – Ποσοτικές Μέθοδοι

Η τρίτη ενότητα αφορά τη χρήση ποσοτικών μεθόδων στη λήψη διοικητικών αποφάσεων. Είναι μια ομάδα μαθημάτων που συναντάται σε πολλές σχολές διοίκησης επιχειρήσεων και στοχεύει στη βελτιστοποίηση των πόρων της επιχείρησης και στη μεγιστοποίηση των κερδών. Οι σύνθετες ασκήσεις σε συνδυασμό με τον αριθμητικό χαρακτήρα του μαθήματος είναι τα στοιχεία που φοβίζουν αρκετούς φοιτητές και δυσκολεύονται να κατανοήσουν το μάθημα, παρά την πολύ ενδιαφέρουσα υπόστασή του. Γι’ αυτό απαιτείται πολλές φορές υποστήριξη και καθοδήγηση.

Ενδεικτικά τα πανεπιστημιακά μαθήματα που καλύπτονται είναι:

·         Γραμμικός Προγραμματισμός

·         Γραφική επίλυση και μέθοδος simplex

·         Θεωρία Λήψης Αποφάσεων

·         Μέθοδοι Ανάλυσης Διοικητικών Αποφάσεων

·         Τεχνικές Προσομοίωσης

·         Ειδικά Θέματα Ποσοτικών Μεθόδων

·         Θεωρία Δικτύων

·         Πρόβλημα Μεταφοράς

·         Πρόβλημα Εκχώρησης - Ανάθεσης

·         Πρόβλημα Συντομότερης Διαδρομής

·         Πρόβλημα Μέγιστης Ροής

·         Διοίκηση και Διαχείριση Έργων

·         Ακέραιος Προγραμματισμός

·         Δυναμικός Προγραμματισμός

·         Ουρές Αναμονής

·         Θεωρία Παιγνίων

·         Θεωρία Αποφάσεων

·         Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων

·         Ποσοτικές Μέθοδοι

·         Ποσοτική Ανάλυση στα Χρηματοοικονομικά

·         Μέθοδοι Βελτιστοποίησης

·         Εφαρμογές Επιχειρησιακής Έρευνας

·         Εφαρμογές Ποσοτικής Ανάλυσης

·         Ποσοτικά Οικονομικά

·         Ποσοτικά Χρηματοοικονομικά

·         Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων

·         Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα

  

Διδασκαλία Μαθημάτων

👨‍🏫Τα μαθήματα προσφέρονται online μέσα από πλατφόρμες τηλεδιάσκεψης και συνεργασίας, όπως το skype.

⏱Η διάρκεια του κάθε μαθήματος είναι 1 ώρα, και οι ώρες και ημέρες κάθε μαθήματος διαμορφώνονται κατόπιν συνεννόησης με τον φοιτητή.

💻Τα μαθήματα υποστηρίζονται από όλο τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό και εξειδικευμένα λογισμικά, για την άρτια οργάνωση και παράδοση τους.

 

Γιατί κάποιος να με προτιμήσει

1) Μετά από πολλά χρόνια εμπειρίας με τους φοιτητές διαπίστωσα ότι το πρακτικό κομμάτι των ασκήσεων είναι αυτό στο οποίο δυσκολεύονται οι περισσότεροι φοιτητές και εστιάζω στοχευμένα σε αυτό το κομμάτι για καλύτερη επίδοση.

2) Γνωρίζω πολύ καλά τι συμβαίνει στα περισσότερα πανεπιστήμια και έχω σφαιρική άποψη των ακαδημαϊκών θεμάτων του κλάδου μου, λόγω της εμπειρίας και της συνεργασίας μου που είχα με πολλούς φοιτητές διαφόρων ιδρυμάτων τα προηγούμενα χρόνια.

3) Σύμφωνα με τους παλαιότερους μαθητές μου με διακρίνει η υπευθυνότητα, η μεθοδικότητα και η οργάνωση, που σε συνδυασμό με τη μεταδοτικότητα και την υπομονή στην εξήγηση διαφόρων πτυχών τις ύλης χωρίς βιασύνη, βοηθώ τους φοιτητές στις σπουδές τους και τους καθοδηγώ για την  επαγγελματική τους εξέλιξη.  

4) Κάθε μάθημα είναι εξατομικευμένο και προσαρμοσμένο στις ανάγκες και στις ελλείψεις κάθε φοιτητή/φοιτήτριας, με βάση το διδακτικό υλικό και την ύλη που ακολουθείται από το πανεπιστήμιο που φοιτά, με προσαρμογή των σημειώσεων και της διδασκαλίας, καθώς και την επίλυση αντίστοιχων θεμάτων εξετάσεων.

5) Δεδομένου ότι είμαι χρηματοοικονομικός αναλυτής επενδύσεων οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να λαμβάνουν μάθημα από έναν οικονομολόγο με άποψη για την αγορά, ο οποίος έχει ειδίκευση στα χρηματοοικονομικά και εξασκεί το επάγγελμα, βοηθώντας τους φοιτητές να αποκτήσουν επαφή με την αγορά και να γνωρίσουν πραγματικές περιπτώσεις.

6) Οι πολύ καλές κριτικές και οι υψηλές επιδόσεις των παλαιότερων φοιτητών είναι ένα από ισχυρά πλεονεκτήματα για συνεργασία μαζί μου με υψηλές πιθανότητες επιτυχίας

7) Σε κάθε μάθημα υπάρχει πλούσιο υλικό, υλικοτεχνική υποδομή και εξειδικευμένα οικονομικά λογισμικά, τα οποία σε συνδυασμό με σύγχρονες μεθοδολογίες και διεθνείς καλές πρακτικές βοηθούν στην επιπλέον απόκτηση γνώσης, ακολουθώντας τις εξελίξεις στον κλάδο των επιχειρήσεων.Σεμινάρια - Επιμόρφωση

2022 | Διαδικτυακό ετήσιο χρηματοοικονομικό συνέδριο Global Alpha Summit του CFA Institute.

2019 | Παρακολούθηση της 3ης ημερίδας Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού με θέμα: «Καινοτόμες πρακτικές Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού στις Ελληνικές Επιχειρήσεις» που διοργάνωσε το εργαστήριο Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

2019 | Παρακολούθηση ημερίδας με θέμα: «Εξαγωγές και Εξαγωγικές Επιχειρήσεις στην Ελλάδα» που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων – ΣΕΒΕ και η διαΝΕΟσις

2019 | Παρακολούθηση του 30ου Money Show 2019 στη Θεσσαλονίκη 

2019 | Παρακολούθηση διήμερο συνέδριο που διοργάνωσε το Finance Club Uom του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με θέμα «Χρηματοοικονομικός Αλφαβητισμός»

2019 | Παρακολούθηση εκδήλωσης που διοργάνωσε το Ελληνικό Ινστιτούτο Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΙΠ) του Τμήματος Μακεδονίας  της Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) με θέμα: Τι είναι το Blockchain; Θα βοηθήσει την επιχείρησή σας;

2018 | Παρακολούθηση ημερίδας μάρκετινγκ με θέμα: «Έρευνα Μάρκετινγκ, Big Data, Marketing Analytics: Σύγχρονα Εργαλεία Βελτιστοποίησης Επιχειρηματικών Αποφάσεων»  που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας από το εργαστήριο μάρκετινγκ “MarLab” του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

2018 | Παρακολούθηση εκδήλωσης του Συνδέσμου Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελλάδας (ΣΔΑΔΕ) με θέμα "ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ: Μια μυστηριώδης αλλά πολύ απλή διαδικασία", με εισηγητή τον κύριο Ιωάννη Δημαράκη - Managing Partner της Scotwork Hellas.

2016 | Παρακολούθηση ημερίδας μάρκετινγκ με θέμα: «Το σύγχρονο μάρκετινγκ στις επιχειρήσεις: καινοτομίες, τεχνολογίες και στρατηγικές» που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας από το εργαστήριο μάρκετινγκ “MarLab” του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων»

2016 | Παρακολούθηση εκδήλωσης που διοργάνωσε ο τομέας ανάπτυξης γυναικών μάνατζερ & επιχειρηματιών (τογμε) της ελληνικής εταιρείας διοικήσεως επιχειρήσεων – τμήματος Μακεδονίας (εεδε) με θέμα:  «Επιχειρήν με Αξία σε καιρό κρίσης, Γυναικεία και Νεανική Επιχειρηματικότητα»Αντικείμενα Εξειδίκευσης

SPSSΛογιστικήΟικονομετρίαΣτατιστικήΧρηματοοικονομικά

Επικοινωνήστε με τον εκπαιδευτικό

×

Τύπος μαθήματος