Γκάλτσεβα Έλενα – Ρώσικα ιδιαίτερα μαθήματα

Γκάλτσεβα Έλενα – Ρώσικα

Περιοχή κατοικίας:

Online μαθήματα: Ναι

Εξυπηρετεί τις περιοχές: Ξάνθη,


Αναλαμβάνει:

Παιδιά Φοιτητές Ενήλικες

Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες

Διαθεσιμότητα

 

Δ

Τ

Τ

Π

Π

Σ

Κ

Πράσινο: διαθέσιμος - Γκρι: όχι διαθέσιμοςΒασικός Τίτλος Σπουδών

Κρατικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανώτατης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης «Κρατικό Παιδαγωγικό Πανεπιστήμιο του Αρμαβίρ», αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ ως πτυχίο ισότιμο και αντίστοιχο προς τα απονεμόμενα από ως προς το Τμήμα Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Βαθμός πτυχίου 9,8.

Τμήμα Ρωσικής γλώσσας και φιλολογίαςΔιδακτική Πείρα στα Ιδιαίτερα Μαθήματα Ρωσικών

16/02/2022 – ΤΡΕΧΟΥΣΑ Διδάσκουσα με υποτροφία για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων», Γνωστικό αντικείμενο «Ρωσική γλώσσα και Φιλολογία», Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών 

2016 - ΣΗΜΕΡΑ: Διεξαγωγή ιδιαίτερων μαθημάτων ελληνικής γλώσσας σε παλιννοστούντες
 2011 - ΣΗΜΕΡΑ: Διεξαγωγή ιδιαίτερων μαθημάτων ρωσικής γλώσσας (όλες τις ηλικίες και επίπεδα γνώσης)
 2013 - ΣΗΜΕΡΑ: Καθηγήτρια Ρωσικής Γλώσσας σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών
2003 - 2005: Δασκάλα προσχολικής ηλικίας, Γιεσεντούκι (Ρωσία)
2003 - 2005: Καθηγήτρια Ρωσικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας σε γυμνάσιο και λύκειο, Γιεσεντούκι (Ρωσία)Σεμινάρια - Επιμόρφωση

03/2021 - ΣΗΜΕΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΝ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟ ΧΩΡΟ» – Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών

Σεμινάριο «Ενοποιητική μάθηση ως μέθοδος ενθάρρυνσης της εκμάθησης της ρωσικής γλώσσας, του περιβάλλοντος, της ιστορίας και του πολιτισμού της Ρωσίας», 18/11/2020 – 11/12/2020 

Σεμινάριο «Πραγματική επικοινωνία από την πρώτη μέρα»

1ο Διεθνές διαδικτυακό σεμινάριο: «Πραγματική επικοινωνία από την πρώτη μέρα», Stanislav Academy

Webinar of St. Petersburg State Uneversity for teachers of Russian as a foreign language, 2/04/2020 - 1/05/2020

Conference “Teaching the Russian language online” (8 hours)

9ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο «Ρωσική γλώσσα και πολιτισμός στον καθρέφτη της μετάφρασης». Θέμα: «Ειδικές αρχές της μεθόδου διδασκαλίας της στίξης και η συσχέτισή τους με την σημασιολογία των προτάσεων» , δημοσίευση επιστημονικής εργασίας σελ. 536-545, Θεσσαλονίκη, 30/06/2019 - 4/ 07/2019

Webinar:Presentation of Russian textbook «Let's go!»
Webinar:Presentation of Russian textbook «What is there to discuss?»
Webinar: Presentation of Russian textbook «Let's talk to you!»
Webinar:Presentation of Russian textbook «Provider»
Webinar: Presentation of Russian textbook «Business Russian Textbook for Advanced Learners»
Webinar:Presentation of Russian textbook «Test of Russian as a foreign language (professional module)»

Σεμινάριο «Η έννοια, οι μέθοδοι και οι μορφές διδασκαλίας της ρωσικής γλώσσας ως ξένης. Σύγχρονες τεχνολογίες αξιολόγησης της γλωσσικής και λεκτικής ικανότητας των σπουδαστών»

Σεμινάριο «Ανατολή και Δύση: δύο διαφορετικοί πολιτισμοί, δύο διαφορετικοί κόσμοι»

Σεμινάριο του Stanislav Chernyshov «Πάμε! - από πού και προς πού; Χάρτης για τους διδάσκοντες της Ρωσικής ως ξένης γλώσσας»

6ο Διεθνές επιστημονικό - εκπαιδευτικό φόρουμ - συνέδριο: «Γλώσσες. Πολιτισμοί. Μετάφραση»

Webinar "Passing from listening learning texts to understanding spoken language".

Webinar "Necessary things about practical Russian grammar that you should know before entering the class".

Webinar "Methods of motivation learning Russian grammar".

Σεμινάριο "Seminar conducted by the Language Testing Center of SPbSU, Test of Russian as Foreign Language (TORFL): Preparing and Conducting"
Σεμινάριο "Πρόγραμμα κατάρτισης: Οργανωτικές Ικανότητες"                                                              Εκπαιδευτική Ημερίδα: "Σύγχρονες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις"
Σεμινάριο « Θεωρητική προσέγγιση Τεχνών και Τεχνοτροπιών"
Προγράμματα "Πρόγραμμα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας σε Πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης"

Πρόγραμμα επιμόρφωσης «Ρωσική γλώσσα ως ξένη την εποχή της πανδημίας». Πιστοποιητικό επιμόρφωσης №60888B53CB74B

Πρόγραμμα επιμόρφωσης 24 ωρών «Προετοιμασία για εξετάσεις ρωσικής γλώσσας ως ξένης από Α1 ως Β1»

Πρόγραμμα επιμόρφωσης 24 ωρών «Προετοιμασία για εξετάσεις ρωσικής γλώσσας ως ξένης από Β2 ως Γ2»

Πρόγραμμα επιμόρφωσης 36 ωρών «Εξετάσεις ρωσικής γλώσσας ως ξένης: περιεχόμενο εξετάσεων, κατευθύνσεις ανάπτυξης, θέματα προετοιμασίας»Δημοσιεύσεις:

9ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο «Ρωσική γλώσσα και πολιτισμός στον καθρέφτη της μετάφρασης». Θέμα: «Ειδικές αρχές της μεθόδου διδασκαλίας της στίξης και η συσχέτισή τους με την σημασιολογία των προτάσεων» , δημοσίευση επιστημονικής εργασίας σελ. 536-545, Θεσσαλονίκη, 30/06/2019 - 4/ 07/2019

12ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο «Ρωσική γλώσσα και πολιτισμός στον καθρέφτη της μετάφρασης». Θέμα: «Ιστορικές και γλωσσικές πτυχές της μετάφρασης λογοτεχνικού έργου με παράδειγμα της μετάφρασης του έργου του Α.Π. Τσέχοφ «Η Κυρία με το σκυλάκι» στην ελληνική γλώσσα». («Исторические и лингвистические аспекты перевода художественного произведения на примере перевода рассказа А.П. Чехова «Дама с собачкой» на греческий язык», δημοσίευση της επιστημονικής εργασίας σελ. 90-98, Μόσχα, 13/05/2022 - 15/05/2022 Αντικείμενα Εξειδίκευσης

TORFLРУССКИЙ ЯЗЫК

Επικοινωνήστε με τον εκπαιδευτικό

×

Τύπος μαθήματος