Μαράκη Μαρία – Ιταλικά ιδιαίτερα μαθήματα

Μαράκη Μαρία – Ιταλικά

Περιοχή κατοικίας: Θεσσαλονίκη - Θέρμη

Online μαθήματα: Ναι

Εξυπηρετεί τις περιοχές: Θερμαϊκού, Θεσσαλονίκη - Θέρμη, Θεσσαλονίκη - Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη - Πυλαία, Θεσσαλονίκη - Χορτιάτης,


Αναλαμβάνει:

Παιδιά Φοιτητές Ενήλικες

Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες

Διαθεσιμότητα

 

Δ

Τ

Τ

Π

Π

Σ

Κ

Πράσινο: διαθέσιμος - Γκρι: όχι διαθέσιμοςΒασικός Τίτλος Σπουδών

ΑΠΘ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και ΦιλολογίαςΔιδακτική Πείρα στα Ιδιαίτερα Μαθήματα Ιταλικών

Πολυετής εμπειρία στη διδασκαλία της Ιταλικής Γλώσσας. Στόχος η εκμάθηση να πραγματοποιείται με ευχάριστο και διαδραστικό τρόπο . Η διδασκαλία αποτελεί εξατομικευμένη εμπειρία που εξαρτάται από  τις απαιτήσεις ,στόχους και ιδιαιτερότητες της εκμάθησης της γλώσσας κάθε φορά, για κάθε μαθητή. Διαθέτω μεγάλη  αγάπη για τη διδασκαλία και κέφι για τη δουλειά μου.

Παράδοση δια ζώσης και διαδικτυακών ατομικών και ομαδικών μαθημάτων σε ενήλικες και παιδιά προσαρμοσμένα πάντα στις ανάγκες τους με έμφαση στη βιωματική μάθηση

 


ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ- ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Εξετάστρια Προφορικών Εξετάσεων PALSO όλων των επιπέδων Θεσσαλονίκη 1996, Κατερίνη 1997 , Ορεστιάδα 1997

2004 Εξετάστρια Προφορικών Εξετάσεων Κρατικού Πτυχίου Γλωσσομάθειας Θεσσαλονίκη

2009-2010 Ωρομίσθια Καθηγήτρια της Ιταλικής Γλώσσας στο 1ο και 2ο Γυμνάσιο Μηχανιώνας και στο 1ο Γυμνάσιο Περαίας Θεσσαλονίκης

2010-2011 Ωρομίσθια Καθηγήτρια της Ιταλικής Γλώσσας στο 28ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ- ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

1995-1996 Διδασκαλία της Ιταλικής γλώσσας όλων των επιπέδων στο Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών ‘’LEXIS’’ στη Θεσσαλονίκη

1996-1999 Διδασκαλία της Ιταλικής Γλώσσας όλων των επιπέδων στο Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσων‘’Μεγασθένη Πηνελόπη’’ στη Νέα Κρήνη Θεσσαλονίκης

1999-2000 Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών ‘’LINGUA PRAXIS’’ στη Μελενίκου Θεσσαλονίκη

1998-2000 Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών ‘’Μαμαλούκα Ελευθερία’’ στην Πυλαία Θεσσαλονίκη

2000-2005 Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών ‘’ LZ ‘’ ‘’ELLE ZETA’’ στην Τσιμισκή Θεσσαλονίκη

2000-2023 Προετοιμασία για την Ιταλική Φιλολογία και για τα Ιταλικά Πανεπιστήμια
 Σεμινάρια - Επιμόρφωση

1996 1 o CONVEGNO BILATERARE DAL TITOLO “ L’ insegnamento dell’italiano
in Grecia e le sue prospettive nell’ Europa polilinguistica e policulturale ‘’
organizzato dall’ Istitu to Italiano di Cultura di Salonicco e del Dipartimento di
Lingua e Letteratura Italiana, Universita’ ‘ Aristotele’

1996 1ο Διήμερο Συνέδριο για τη Διδασκαλία των Ιταλικών στην Ελλάδα και οι προοπτική τους στην Πολυγλωσσική και Πολυπολιτισμική Ευρώπη, οργανωμένο από το ΑΠΘ και το Ιταλικό μορφωτικό Ινστιτούτο

1999 Σεμινάριο σχετικά με τη Διεξαγωγή Προφορικών Εξετάσεων PALSO για την περίοδο Μαΐου

2o CONVEGNO DI ITALIANISTICA DAL TITOLO “Lingua e Letteratura Italiana
n ell’ Europa del 2000 con sguardi sulla societa’ civile’’

2ο Συνέδριο του τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας με τίτλο : ‘’ Ιταλική Γλώσσα και Φιλολογία στην Ευρώπη του 2000 με το βλέμμα στην Κοινωνία των πολιτών 2000

2001 Σεμινάριο σχετικά με τη χρήση των υπολογιστών και των πολυμέσων στη διδασκαλία “L’ uso del Computer e dei multimedia in didattica»

2004 Επιμορφωτικό Σεμινάριο της Διεύθυνσης Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας του ΥΠΕΠΘ και του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης .Φορέας και τόπος πραγματοποίησης Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Β’ Θεσσαλονίκης

2005 Σεμινάριο Επιμόρφωσης για Καθηγητές της Ιταλικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου στο Bari ‘’Universita’ degli Studi di Bari” και του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης σχετικά με τη διδασκαλία του λεξιλόγιου και τις τεχνικές διδασκαλίας ‘’Universita’ Degli Studi di Bari “Apprendere il lessico dell’ Italiano come lingua stranieraStrategie e tecniche didattiche” 2005

2005 Σεμινάριο Επιμόρφωσης για Καθηγητές Ιταλικής Γλώσσας του προγράμματος DITALS του Πανεπιστημίου Ca’ Foscari στη Βενετία σχετικά με την παραγωγή του προφορικού λόγου με τον τίτλο ‘προβληματισμοί και στρατηγικές’ Universita’ Ca’Foscari di Venezia με θέμα “ Lo sviluppo della produzione orale : problematiche e stradegie”

2021Πιστοποιητικό Πληροφορικής , Φορέας GLOBAL CERT πιστοποίηση από ΕΟΠΠΕΠ

( MS WINDOWS 7 ,MS WO RD 2007, MS EXCEL 2007 MS OUTLOOK 2007, MS
POWER POINT )

2023 Διήμερη Επιμόρφωση για καθηγητές Ιταλικών on line “Universita’ per Σtranieri di Siena” για την πραγματοποίηση των εξετάσεων CILS στην Ελλάδα. Επιτυχία στις εξετάσεις που ακολούθησαν

Παρακολούθηση σεμιναρίων και επιμορφώσεων εκδοτικών οίκων ORNIMI EDITIONS , EDILINGUA,ALMA και άλλων για τη συνεχή ενημέρωση του Διδακτικού Υλικού που χρησιμοποιείται σήμερα στη δια ζώσης και στην on line διδασκαλία
 

 Αντικείμενα Εξειδίκευσης

CELICILSDIPLOMA DI LINGUA ITALIANAPLIDAΕιδικό Μάθημα ΠανελληνίωνΚΠΓ

Επικοινωνήστε με τον εκπαιδευτικό

×

Τύπος μαθήματος