211 800 0071

Διαδικτυακό Σεμινάριο: Καθηγητές Ιδιαίτερων Μαθημάτων στο Σύγχρονο Ασφαλιστικό – Φορολογικό Περιβάλλον

ΔΟΜΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΕΡΓΟΣΗΜΟ
• Ασφάλιση ιδιωτών καθηγητών για ιδιαίτερα μαθήματα με εργόσημο.
• Διαδικασία έκδοσης και εξαργύρωσης εργοσήμου.
• Αριθμός ενσήμων που αντιστοιχούν σε κάθε εργόσημο.
• Παροχές από το ΙΚΑ λόγω ασφάλισης με εργόσημο σε είδος και σε χρήμα.

ΈΝΑΡΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
• Κόστη σύστασης και διαδικασία έναρξης.
• Ασφαλιστικό καθεστώς, ασφάλιση στον ΕΦΚΑ (τέως ΟΑΕΕ), τρόπος υπολογισμού εισφορών.
• Παράλληλη ασφάλιση για μισθωτούς και πλεονεκτήματα.
• Τρόπος φορολογίας ελεύθερου επαγγελματία καθηγητή.

ΕΜΜΕΣΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
• Τι είναι οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου – Είδη έμμεσων τεχνικών ελέγχου και γιατί αφορούν τους ιδιώτες – φυσικά πρόσωπα.
• Τι κίνδυνοι ελλοχεύουν για τον ελεγχόμενο ιδιώτη.
• Παρουσίαση με πρακτικά παραδείγματα:
α) Τεχνική ανάλυσης ρευστότητας.
β) Τεχνική καθαρής θέσης φορολογούμενου.

ΤΕΚΜΗΡΙΑ
• Τι είναι τα τεκμήρια
• Μπορεί κάποιος να φορολογηθεί πάνω στο τεκμαρτό και όχι στο πραγματικό του εισόδημα;
• Τεκμήρια διαβίωσης – Δαπάνες που θεωρούνται τεκμήρια.
• Τρόποι αντιμετώπισης τεκμηρίων με πρακτικά παραδείγματα.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
• Κλίμακες φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων.
• Φοροαπαλλαγές.
• Εισόδημα από ενοίκια.
• Αγροτικά εισοδήματα ιδιωτών.

Petros-Grivas-660x420

Εισηγητής

ΠΕΤΡΟΣ ΓΡΙΒΑΣ – TaxPlus.gr. Λογιστής – Φοροτεχνικός Α’ τάξης, πτυχιούχος τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ). Σύμβουλος 200 και πλέον επιχειρήσεων δεκαπενταετούς εμπειρίας σε θέματα φορολογίας εισοδήματος, φορολογικών ελέγχων και εργατικών.


Πληροφορίες συμμετοχής

Υπεύθυνη Συντονισμού: Μαρία Τσαμαδιά, Τηλέφωνο: 2118000071, Ώρες Λειτουργίας: Καθημερινά 10:00 έως 17:00, Email: info@iphestus.com