211 800 0071

Προσχολική Αγωγή – ιδιαίτερα μαθήματα προσχολικής ηλικίας

Άνοιξαν οι εγγραφές για παιδαγωγούς προσχολικής ηλικίας στο Πανελλήνιο Δίκτυο Καθηγητών.

Βασική προϋπόθεση για την εγγραφή είναι η κατοχή πτυχίου στις Επιστήμες της Προσχολικής Αγωγής. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν τη φόρμα εγγραφής και να δημιουργήσουν το προφίλ τους!

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη γραμματεία του Δικτύου.

προσχολική αγωγή