211 800 0071

Όροι Συνεργασίας Καθηγητών

Ο επισκέπτης / χρήστης της ιστοσελίδας diktio-kathigiton.net και των υπηρεσιών του Πανελλήνιου Δικτύου Καθηγητών οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών μας και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παραχωρεί τη συγκατάθεση του. Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες των Δικτυακών μας τόπων οι οποίοι λειτουργούν συνεργατικά προκειμένου να εξυπηρετήσουν τους σκοπούς της εταιρείας και των πελατών/μελών της. Το Πανελλήνιο Δίκτυο Καθηγητών (εφεξής ΠΔΚ) δύναται οποιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις, οι δε χρήστες / επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση εικάζεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση/επίσκεψη του δικτυακού μας τόπου.

Παρεχόμενες υπηρεσίες

Το ΠΔΚ παρέχει στους εγγεγραμμένους σε αυτό εκπαιδευτικούς, εφεξής μέλη, συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφημιστικές υπηρεσίες, επιμορφωτικές υπηρεσίες (σεμινάρια, μαθήματα, άρθρα κλπ) και γενικότερες υπηρεσίες υποστήριξης τους εκπαιδευτικού έργου. Η σχέση μεταξύ ΠΔΚ και μέλους είναι σχέση συνεργασίας (εταιρείας-πελάτη) και όχι σχέση εξαρτημένης εργασίας.

Το ΠΔΚ διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την εγγραφή μελών σε περίπτωση που οι τελευταίοι δεν έχουν τα τυπικά προσόντα για να παραδίδουν ιδιαίτερα μαθήματα (π.χ. πτυχίο,  άδεια διδασκαλίας). Φυσικά, ειδικές περιπτώσεις όπως οι παραδίδοντες μαθήματα μουσικών οργάνων, εξετάζονται διαφορετικά.

Το ΠΔΚ διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει μέλος χωρίς να του επιστρέψει τη συνδρομή, αν λάβει βάσιμη καταγγελία από μαθητές για αντιδεοντολογική ή παράνομη συμπεριφορά.

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies με σκοπό την βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη.

Το Δίκτυο απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και όλων των ειδικοτήτων.
 
Απαγορεύεται αυστηρά η βιντεοσκόπηση ή αντιγραφή με οποιοδήποτε μέσο των σεμιναρίων και η αναπαραγωγή ή αξιοποίηση με οποιονδήποτε τρόπο πέραν του προσωπικού, του υλικού των εισηγητών.
 
Απαγορεύεται η κοινοποίηση των στοιχείων των αιτούντων μαθητών/γονέων ή η παραπομπή τους τόσο σε τρίτους όσο και σε καθηγητές εγγεγραμμένους στο Δίκτυο.
 
Απαγορεύεται η κοινοποίηση σε τρίτους των στοιχείων εισόδου στη πλατφόρμα. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι γίνεται πρόσβαση με τον ίδιο λογαριασμό από διαφορετικές IP διευθύνσεις, θα απενεργοποιείται άμεσα ο λογαριασμός χωρίς να επιστρέφεται η συνδρομή.

Συνδρομή

Οι υπηρεσίες του ΠΔΚ παρέχονται στα πλαίσια  της συνδρομής, δηλαδή δεν υπάρχει κάποια επιπλέον χρέωση ή προμήθεια πέρα από τη συνδρομή. Το ύψος της συνδρομής είναι 60€ για 6 μήνες, ή 80€ για 12 μήνες.

Προσωπικά Δεδομένα

Το ΠΔΚ  διατηρεί τα εξής προσωπικά δεδομένα για τους καθηγητές: Ονοματεπώνυμο, περιοχή κατοικίας, τηλέφωνο, email, φωτογραφία προφίλ.

Τα δεδομένα αυτά διατηρούνται ασφαλή server που πληρεί τις προδιαγραφές της ΕΕ για τα προσωπικά δεδομένα (GDPR). Η προσπέλαση και επεξεργασία αυτών των δεδομένων γίνεται μόνο από αρμόδια όργανα εντός της εταιρείας και μόνο για σκοπούς που εξυπηρετούν την μεταξύ μας συνεργασία. Στα δεδομένα αυτά δεν έχουν πρόσβαση οι μαθητές ή τρίτα αναρμόδια πρόσωπα.

Το ΠΔΚ διατηρεί τα εξής έγγραφα για τους καθηγητές:

Αντίγραφο πτυχίου, άδεια διδασκαλίας, τίτλοι μεταπτυχιακών σπουδών και ό,τι άλλο σχετικό έγγραφο μας στέλνετε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Αποθηκεύονται σε server που πληροί τις προδιαγραφές της ΕΕ για τα προσωπικά δεδομένα (GDPR). Η προσπέλαση και επεξεργασία αυτών των αρχείων γίνεται μόνο από αρμόδια όργανα εντός της εταιρείας και μόνο για σκοπούς που εξυπηρετούν την μεταξύ μας συνεργασία. Στα αρχεία αυτά δεν έχουν πρόσβαση οι μαθητές ή τρίτα αναρμόδια πρόσωπα.

Δημόσια δεδομένα: Εφόσον επιλέξετε να δημοσιεύσετε προφίλ σας στην ιστοσελίδα του Δικτύου, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι είναι αδύνατος ο αποκλεισμός τρίτων από την προβολή αυτών των στοιχείων. Για αυτό το λόγο δεν πρέπει να δημοσιεύετε στο προφίλ σας ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα (διεύθυνση, τηλέφωνο κλπ). Στα στοιχεία του δημόσιου προφίλ συμπεριλαμβάνονται: φωτογραφία προσώπου, τίτλοι σπουδών, επαγγελματική πείρα, επιμόρφωση, δημοσιεύσεις και ότι άλλο έχει να κάνει με το επαγγελματικό σας προφίλ. Το προφίλ σας ελέγχεται από το Δίκτυο πριν τη δημοσίευση.

Απαγορεύεται η αναφορά σε τρίτους ιστότοπους μέσω υπερσυνδέσμων (links), συμπεριλαμβανομένων προσωπικών ιστοσελίδων, blogs, forums, social media. Η αθέτηση αυτού του όρου συνεπάγεται την έκπτωση του δικαιώματος της εγγύησης μαθημάτων.

Κοινοποίηση στοιχείων επικοινωνίας στους μαθητές σας. Τα στοιχεία επικοινωνίας σας (email και τηλέφωνο) δεν εμφανίζονται δημόσια στην ιστοσελίδα μας. Μόνο εφόσον αποδεχτείτε αίτηση μαθητή/γονέα για επικοινωνία, κοινοποιούνται σε αυτόν με αυτόματο email τα στοιχεία επικοινωνίας σας.

Διαγραφή δεδομένων: Οποιαδήποτε στιγμή μπορείτε να ζητήσετε διαγραφή από το Δίκτυο, εφόσον έχετε τακτοποιήσει τυχόν οικονομικές εκκρεμότητες. Όταν διαγράφεται ένας καθηγητής, διαγράφονται μόνιμα όλα τα στοιχεία και τα έγγραφα που τον αφορούν, εκτός από εκείνα που είναι απαραίτητα για τον προσδιορισμό των συναλλαγών που έχει λάβει μέρος, εφόσον υπάρχουν οικονομικές εκκρεμότητες.

Διαφημιστική προβολή

Η δημοσίευση του προφίλ σας στην ιστοσελίδα του Δικτύου είναι προαιρετική. Εφόσον έχετε επιλέξει να δημοσιεύσετε το προφίλ σας στην ιστοσελίδα του Δικτύου, αποδέχεστε την πιθανή εμφάνιση του δημοσιευμένου περιεχομένου στα social media και τα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης (Google, Yahoo κλπ).

Εμφάνιση του προφίλ του καθηγητή στα αποτελέσματα αναζήτησης

Η σειρά εμφάνισης των προφίλ των καθηγητών στις αναζητήσεις καθορίζεται από αλγόριθμο, με επιδίωξη την ίση κατανομή των αιτήσεων σε όλα τα μέλη. Η σχετική κατάταξη ανανεώνεται 2 φορές κάθε μέρα.

Περιοχές Εξυπηρέτησης: Το Δίκτυο θέτει περιορισμούς στις περιοχές εξυπηρέτησης με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των μαθητών και ταυτόχρονα των συμφερόντων όλων των καθηγητών. Δίνουμε σχετική προτεραιότητα στους καθηγητές που μένουν κοντά στον ενδιαφερόμενο. Έτσι, παρόλο που κάποιο μέλος μπορεί να έχει τη δυνατότητα να καλύπτει πολλές και μακρινές περιοχές, το Δίκτυο μπορεί να μην επιτρέψει την εμφάνισή του σε αυτές ώστε να εξασφαλίζεται η προβολή των καθηγητών που μένουν σε αυτές. Οι περιορισμοί ποικίλουν ανάλογα την ειδικότητα και την περιοχή διαμονής και πιθανόν να τροποποιούνται κατά διαστήματα.

Επικοινωνία

Αποδέχεστε να λαμβάνετε sms, email και τηλεφωνήματα από το ΠΔΚ με σκοπό την ενημέρωση σας για τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε (π.χ. νέα αίτηση μαθητή που σας αφορά προσωπικά).

Περιορισμοί ευθύνης

Το Δίκτυο δεν ελέγχει και δεν ευθύνεται για τις συναλλαγές μεταξύ καθηγητών και μαθητών.

Το Δίκτυο δεν εγγυάται τις πληρωμές των μαθητών. Οι καθηγητές είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διαχείριση και την κανονικότητα των πληρωμών των μαθητών τους.

Το Δίκτυο δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά ή βλάβη υποστούν οι καθηγητές, ως συνέπεια της εργασίας τους (μετακινήσεις, επισκέψεις σε χώρους τρίτων κλπ).

Πολιτική επιστροφών

Δε γίνεται επιστροφή μέρους ή ολόκληρης της συνδρομής σε καμία περίπτωση.

Αποδοχή όρων

Με την εγγραφή σας στο Δίκτυο συμφωνείτε και αποδέχεστε όλους τους όρους στο σύνολό τους, χωρίς καμία εξαίρεση. Εφόσον δε συμφωνείτε, δε θα πρέπει να προχωρήσετε σε εγγραφή και αν μας έχετε ήδη στείλει έγγραφα, ενημερώστε μας ώστε να τα διαγράψουμε από τη βάση μας. Αν είστε ήδη μέλος και δε συμφωνείτε πλέον με τους όρους ή με κάποια αλλαγή σε αυτούς, πρέπει να ζητήσετε την διαγραφή σας.