211 800 0071

Εξετάσεις Κινεζικών: Πιστοποιήσεις, επίπεδα και εξεταστικοί φορείς

Ενημερώθηκε:


Author Image Ιδιαίτερα μαθήματα

Για την κινεζική γλώσσα υπάρχουν 4 διαφορετικές πιστοποιήσεις, κάθε μια από τις οποίες έχει  ένα διαφορετικό σκοπό και αφορά διαφορετικές ηλικίες και επίπεδα.

YCT (YOUTH CHINESE TEST)

1. YCT (YOUTH CHINESE TEST)

Η πιστοποίηση YCT απευθύνεται σε μαθητές μικρής ηλικίας (κυρίως δημοτικού) καθώς αποτελείται από 4 επίπεδα (YCT1, YCT2, YCT3, YCT4). Το YCT1 αποτελείται από 80 λέξεις, το YCT2 από 150 λέξεις, το YCT3 από 300 λέξεις και τέλος το YCT4 από 600 λέξεις. Επιπλέον υπάρχουν ανεξάρτητες προφορικές εξετάσεις 2 επιπέδων (YCT口语1, YCT口语2).

HSK - Hànyǔ Shuǐpíng Kǎoshì

2. HSK (Hànyǔ Shuǐpíng Kǎoshì – 汉语水平考试)

Οι πιστοποιήσεις των HSK απευθύνονται σε όλους τους μαθητές ανεξαρτήτως ηλικίας, αρχίζουν από το HSK1 και ολοκληρώνονται με το ανώτατο επίπεδο HSK6 και θεωρούνται οι βασικότερες πιστοποιήσεις παγκοσμίως. Στο κάθε ένα από αυτά τα επίπεδα ο μαθητής διδάσκεται συγκεκριμένο πλήθος λέξεων και γραμματικών φαινομένων. Το HSK1 αποτελείται από 150 λέξεις και αντιστοιχεί με το YCT2, το HSK2 αποτελείται από 300 λέξεις (150 του HSK1 + 150 του HSK2) και αντιστοιχεί με το YCT3, το HSK3 αποτελείται από 600 λέξεις (300 του HSK2 + 300 του HSK3) και αντιστοιχεί με το YCT4, το HSK4 αποτελείται από 1200 λέξεις (600 του HSK3 + 600 του HSK4), το HSK5 αποτελείται από 2500 λέξεις (1200 του HSK4 + 1300 του HSK5) και τέλος, το HSK6 αποτελείται από περισσότερες από 5000 λέξεις (2500 του HSK5 + HSK6).

Επιπλέον, ο μαθητής μαθαίνει να αναγνωρίζει και να γράφει τα ιδεογράμματα κάθε λέξης, καθώς μαθαίνει να διαβάζει κείμενα, να κάνει γραμματική ανάλυση κειμένου, μετάφραση και να συζητάει για ποικίλα θέματα. Οι εξετάσεις των επιπέδων HSK1/2 περιέχουν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής για την αξιολόγηση της ικανότητας κατανόησης προφορικού και γραπτού λόγου (Listening και Reading).

Επιπρόσθετα, τα υποερωτήματα είναι γραμμένα σε ιδεογράμματα καθώς και σε pinyin, που είναι η κινεζική λέξη με λατινικούς χαρακτήρες, προκειμένου να δημιουργείται ένα πιο φιλικό πνεύμα στον εξεταζόμενο. Από το HSK3 και πάνω παρουσιάζονται μόνο ιδεογράμματα, ενώ περιέχονται ερωτήματα κατανόησης προφορικού και γραπτού λόγου αλλά και παραγωγής γραπτού λόγου (Writing).

HSKK - Hànyǔ Shuǐpíng Kŏuyŭ Kǎoshì

3. HSKK (Hànyǔ Shuǐpíng Kŏuyŭ Kǎoshì – 汉语水平口语考试)

Οι πιστοποιήσεις HSKK αφορούν στις προφορικές εξετάσεις, οι οποίες είναι ανεξάρτητες από κάθε άλλου είδους πιστοποίηση. Τα HSKK αποτελούνται από 3 επίπεδα, στα οποία ο υποψήφιος εξετάζεται στην ευχέρεια λόγου και την ικανότητα του να αναπτύξει θέματα της καθημερινότητας χρησιμοποιώντας πληθώρα εκφράσεων και λέξεων.

BCT - Business Chinese Test

4. BCT (Business Chinese Test)

Οι πιστοποιήσεις BCT στοχεύουν σε μαθητές οι οποίοι έχουν ήδη ένα καλό επίπεδο στην κινεζική γλώσσα και θέλουν να εστιάσουν σε εκφράσεις και λέξεις που σχετίζονται με τον κόσμο των επιχειρήσεων και το εργασιακό περιβάλλον. Αποτελούνται από 3 επίπεδα και βασική προϋπόθεση για την ομαλή ένταξη του μαθητή στην ύλη είναι το επίπεδο HSK2/3.

Ο παρακάτω πίνακας αφορά την αντιστοιχία των επιπέδων σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά  πλαίσια.

HSKYCTBCTΕυρωπαϊκά επίπεδα γλωσσομάθειαςΒασικός Αριθμός Λέξεων
 YCT1  80
HSK1YCT2BCT1A1150
HSK2YCT3BCT2A2300
HSK3YCT4BCT3B1600
HSK4  B21200
HSK5  C12500
HSK6  C2>5000

Κινεζικά: τιμές εξετάσεων 

Ο παρακάτω πίνακας αναγράφει τις τιμές της κάθε πιστοποίησης. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι τιμές παραμένουν ίδιες ανεξαρτήτως φορέα διεξαγωγής των εξετάσεων.  Κανένας φορέας δεν διεξάγει εξετάσεις για το επίπεδο BCT3, για αυτό δεν αναγράφεται στον παρακάτω πίνακα.

HSK – ΤιμήYCT – ΤιμήBCT – ΤιμήHSKK – ΤιμήYCT(Προφορικά) – Τιμή
HSK1 – 50€YCT1 – 60€BCT1 – 80€HSKK1 – 80€YCT1 – 80€
HSK2 – 60€YCT2 – 70€BCT2 – 100€HSKK2 – 90€YCT2 – 100€
HSK3 – 80€YCT3 – 80€ HSKK3 – 100€ 
HSK4 – 100€YCT4 – 90€   
HSK5 – 120€    
HSK6 – 130€    

Εξεταστικοί φορείς

Στην χώρα μας οι εξετάσεις της κινεζικής γλώσσας διεξάγονται από 3 διαφορετικούς φορείς, τον Σύνδεσμο Ελλάδας-Κίνας, το Ινστιτούτο Κομφούκιος και το εκπαιδευτικό/εξεταστικό κέντρο Hong Long.

Ο Σύνδεσμος Ελλάδας Κίνας είναι ένα σωματείο που προωθεί την συνεργασία των δύο αυτών χωρών, διεξάγοντας εξετάσεις συγκεκριμένες ημερομηνίες κάθε χρόνο, οργανώνοντας σεμινάρια, υποτροφίες και εκδρομές. Σε αυτόν τον φορέα διεξάγονται εξετάσεις μόνο για τις πιστοποιήσεις HSK. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του 2022 οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 9 Απριλίου, ύστερα από αναβολή λόγω Covid-19.

Το Ινστιτούτο Κομφούκιος ιδρύθηκε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνεργασία με το University of International Business and Economics του Πεκίνου και τη Εθνική Επιτροπή Πιστοποίησης της Κινεζικής Γλώσσας (ΗΑΝΒΑΝ). Παρομοίως με τον Σύνδεσμο Ελλάδας-Κίνας, το Ινστιτούτο Κομφούκιος διεξάγει εξετάσεις σε επιλεγμένες ημερομηνίες, σεμινάρια, διαγωνισμούς, μαθήματα κάθε επιπέδου καθώς και χειμερινά ή καλοκαιρινά προγράμματα υποτροφιών στην Κίνα. Σε αυτό το φορέα διεξάγονται εξετάσεις μόνο για τις πιστοποιήσεις HSK, HSKK και YCT. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του 2022 οι εξετάσεις των επιπέδων HSK έχουν οριστεί για 12 Ιουνίου και 4 Δεκεμβρίου, ενώ για τις πιστοποιήσεις HSKK, YCT δεν έχουμε μέχρι αυτήν τη στιγμή κάποια επίσημη ενημέρωση.

Το εκπαιδευτικό/εξεταστικό κέντρο Hong Long είναι αναγνωρισμένο από το Εθνικό Συμβούλιο ΗΑΝΒΑΝ διεξάγει εξετάσεις κάθε μήνα σχεδόν σε όλα τα επίπεδα και όλες τις πιστοποιήσεις. Οι εξετάσεις γίνονται με την υπερσύγχρονη μέθοδο χρήσης υπολογιστή και όχι γραπτώς. Από το 2018, το Hong Long διεξάγει εξετάσεις και της ιαπωνικής γλώσσας για τα επίπεδα Ν1-Ν5. Τέλος, οργανώνει σεμινάρια, εκδηλώσεις, summer campus, καθώς επίσης αναλαμβάνει την επικύρωση επίσημων μεταφράσεων.

Ιδιαίτερα μαθήματα Κινεζικών

Μπορείτε να βρείτε πιστοποιημένους καθηγητές για μαθήματα Κινεζικών στην ιστοσελίδα του Πανελλήνιου Δικτύου Καθηγητών.Διαβάστε επίσης...

blog image5 ιδέες για να κάνετε τα ιδιαίτερα μαθήματα πιο ενδιαφέροντα
blog imageΜπορώ να βοηθήσω το παιδί μου στην ανάγνωση;
blog imageΜαθαίνοντας Κινέζικα. Οι εξετάσεις YCT, HSK, HSKK και BCT.
blog imageΤα πλεονεκτήματα των ιδιαίτερων μαθημάτων για την εκμάθηση ξένων γλωσσών
Δείτε όλα τα άρθρα εδώ