211 800 0071

Πιστοποίηση γερμανικής γλώσσας του Goethe ή του ÖSD;

Ενημερώθηκε:


Author Image Ιδιαίτερα μαθήματα

Οι πιστοποιήσεις γερμανικής γλώσσας επιπέδου Β1 και Β2 (αντίστοιχο του lower) είναι οι πιο δημοφιλείς. Οι φορείς που διεξάγουν τις αντίστοιχες εξετάσεις είναι δύο: το ινστιτούτο Goethe και το ÖSD. Το πρώτο διενεργείται από το γερμανικό και το δεύτερο από το αυστριακό κράτος. Έχουν και τα δύο ισότιμη αναγνώριση σε πανεπιστήμια των γερμανόφωνων χωρών, Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία, γίνονται αποδεκτά ως πιστοποίηση στα επαγγέλματα υγείας καθώς και στην απόδοση υπηκοότητας.

Ας τα δούμε όμως πιο αναλυτικά.

Αυτά που ισχύουν για το πτυχίο Β1 του Goethe, ισχύουν και για το Β1 του ÖSD διότι διενεργούν τις εξετάσεις από κοινού, δηλαδή με το ίδιο κόστος, τις ίδιες ημερομηνίες και τα ίδια ακριβώς θέματα. Οι μόνες διαφορές είναι ότι στην ενότητα ακουστικής κατανόησης στο ÖSD οι υποψήφιοι έχουν ο καθένας προσωπικά ακουστικά και ότι σε περίπτωση επιτυχούς συμμετοχής λαμβάνουν το πτυχίο μεταφρασμένο και στα ελληνικά.

Επίσης και οι δύο φορείς και για τα δύο επίπεδα, Β1 και Β2, διενεργούν εξετάσεις με διαφορετική θεματολογία όταν πρόκειται για ανήλικους. Η δυσκολία είναι η ίδια και τα πιστοποιητικά ισότιμα. Το μόνο διαφορετικό είναι η θεματολογία, η οποία είναι προσαρμοσμένη στο νοητικό επίπεδο των ανηλίκων.

Πιστοποίηση γερμανικής γλώσσας του Goethe ή του ÖSD;

Γρήγορες απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις

Επίπεδο Β1: Ιανουάριος, Μάρτιος, Ιούνιος, Σεπτέμβριος, Νοέμβριος

Επίπεδο Β2 Goethe: Ιανουάριος, Μάρτιος, Μάιος, Σεπτέμβριος, Νοέμβριος

Επίπεδο Β2 OSD: Μάρτιος, Μάιος, Σεπτέμβριος, Νοέμβριος

Εφόσον γίνει σωστή και ολοκληρωμένη προετοιμασία, με την καθοδήγηση κάποιου έμπειρου καθηγητή γερμανικών, η επιτυχία στις εξετάσεις είναι εφικτή για όλους.

Επίπεδο Β1: 140€

Επίπεδο Β2 Goethe: 155€

Επίπεδο Β2 OSD: 155€

 • Κατανόηση κειμένου
 • Κατανόηση προφορικού λόγου
 • Παραγωγή γραπτού λόγου
 • Παραγωγή προφορικού λόγου

Γερμανικά: εξετάσεις για το επίπεδο Β1 (Goethe και ÖSD)

 • Κόστος: 140€ –  ανά ενότητα 50€
 • Περίοδοι εξετάσεων: Ιανουάριος, Μάρτιος, Ιούνιος, Σεπτέμβριος, Νοέμβριος
 • Φορείς: Ινστιτούτο Goethe και Σχολή Μωραΐτη
 • Βάση: 60/100 σε κάθε ενότητα

*εάν αποτύχουμε σε κάποιες από τις παραπάνω ενότητες, επαναλαμβάνουμε στην επόμενη εξεταστική μόνο αυτές τις ενότητες.

Πώς εξετάζονται οι υποψήφιοι για το B1;

Η εξέταση για το Β1 του Goethe και του ÖSD αποτελείται από τέσσερα μέρη: κατανόηση κειμένου, ακουστική κατανόηση, παραγωγή γραπτού λόγου και παραγωγή προφορικού λόγου.

 • Κατανόηση κειμένου

Ο υποψήφιος λαμβάνει πέντε κείμενα (άρθρα εφημερίδων, αναρτήσεις σε blog, αγγελίες, e-mail και οδηγίες) από την Αυστρία, την Γερμανία, και την Ελβετία. Καλείται να απαντήσει σε 30 ερωτήσεις.

Διάρκεια: 65 λεπτά

 • Ακουστική κατανόηση

Η ακουστική κατανόηση εξετάζεται με τέσσερις ασκήσεις (ανακοινώσεις, παρουσιάσεις, διαλόγους και συζητήσεις στο ραδιόφωνο) στην κοινή γερμανική γλώσσα της Αυστρίας, της Γερμανίας και της Ελβετίας. Ο υποψήφιος καλείται να απαντήσει σε 30 ερωτήσεις.

Διάρκεια: περίπου 40 λεπτά

 • Παραγωγή γραπτού λόγου

Ακολουθώντας συγκεκριμένες οδηγίες ο υποψήφιος γράφει δύο e-mail και εκφράζει την προσωπική του άποψη σε ένα forum. Η εξέταση αυτή αξιολογείται με καθορισμένα κριτήρια.

Διάρκεια: 60 λεπτά

 • Παραγωγή προφορικού λόγου

Στο πρώτο μέρος της προφορικής εξέτασης οι δύο υποψήφιοι, (εξέταση με έναν υποψήφιο γίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις), διεξάγουν ένα διάλογο, όπου οργανώνουν κάτι. Στο δεύτερο μέρος της εξέτασης ο κάθε υποψήφιος κάνει μια τρίλεπτη παρουσίαση ενός θέματος από την καθημερινή ζωή, απαντάει σε σχετικές ερωτήσεις και θέτει μια ερώτηση για την παρουσίαση του συνεξεταζόμενου του.

Διάρκεια: 15 λεπτά

Εξετάσεις Γερμανικών Β2 του Goethe

 • Κόστος: 155€  (ανά ενότητα 60€)
 • Περίοδοι εξετάσεων: Ιανουάριος, Μάρτιος, Μάιος, Σεπτέμβριος, Νοέμβριος
 • Φορέας: Ινστιτούτο Goethe
 • Βάση: 60/100 σε κάθε ενότητα

*εάν αποτύχουμε σε μία ή παραπάνω ενότητες επαναλαμβάνουμε στην επόμενη εξεταστική μόνο τις ενότητες αυτές.

Πώς εξετάζονται οι υποψήφιοι για το B2 του Goethe;

Η εξέταση για το Β2 του Goethe αποτελείται από τέσσερα μέρη: κατανόηση κειμένου, ακουστική κατανόηση, παραγωγή γραπτού λόγου και παραγωγή προφορικού λόγου.

 • Κατανόηση γραπτού λόγου

Ο υποψήφιος διαβάζει κείμενα όπως αναρτήσεις σε forum, άρθρα από εφημερίδες και περιοδικά, σχόλια και κανονισμούς. Καλείται να απαντήσει σε 30 ερωτήσεις.

Διάρκεια: 65 λεπτά

 • Κατανόηση προφορικού λόγου

Ο υποψήφιος ακούει συνεντεύξεις, διαλέξεις, συζητήσεις, προτάσεις και εκφράσεις από την καθημερινή ζωή και το ραδιόφωνο. Καλείται να απαντήσει σε 30 ερωτήσεις.

Διάρκεια: περίπου 40 λεπτά

 • Παραγωγή γραπτού λόγου

Ο υποψήφιος εκφράζει και αιτιολογεί γραπτά την άποψή του σε ένα forum πάνω σε ένα επίκαιρο κοινωνικό θέμα. Επιπλέον συντάσσει ένα επίσημο μήνυμα στα πλαίσια της επαγγελματικής επικοινωνίας.

Διάρκεια: 75 λεπτά

 • Παραγωγή προφορικού λόγου

Ο υποψήφιος κάνει μια σύντομη παρουσίαση πάνω σ’ ένα θέμα που του δίνεται και συζητάει γι’ αυτό με τη συνομιλήτρια/το συνομιλητή του ανταλλάσσοντας επιχειρήματα.

Διάρκεια: 15 λεπτά

Εξετάσεις Γερμανικών Β2 του ÖSD

 • Κόστος: 155€  ανά ενότητα 90€
 • Περίοδοι εξετάσεων: Μάρτιος, Μάιος, Σεπτέμβριος, Νοέμβριος
 • Φορέας: Σχολή Μωραΐτη
 • Βάση: 60/100 στο σύνολο αλλά σε κάθε δεξιότητα τουλάχιστο την εκάστοτε βάση

*εδώ το πτυχίο χωρίζεται σε δύο ενότητες: γραπτά και προφορικά. Απαιτείται βάση 42/ 70 στα γραπτά και 18/ 30 στα προφορικά. Αν αποτύχουμε σε ένα από τα δύο επαναλαμβάνουμε μόνο αυτό.

Πώς εξετάζονται οι υποψήφιοι για το B2 του OSD;

Η εξέταση για το Β2 του ÖSD αποτελείται από δύο μέρη:

τα γραπτά: κατανόηση κειμένου, ακουστική κατανόηση, παραγωγή γραπτού λόγου

και τα προφορικά:  παραγωγή προφορικού λόγου.

 • Κατανόηση κειμένου

Με τέσσερις ασκήσεις εξετάζεται η γενική κατανόηση και η κατανόηση σημαντικών λεπτομερειών διαφορετικών αυθεντικών κειμένων από την Αυστρία, τη Γερμανία και την Ελβετία.

Διάρκεια: 90 λεπτά

 • Ακουστική κατανόηση

Η ακουστική κατανόηση εξετάζεται με δύο αυθεντικές ασκήσεις στην κοινή γερμανική γλώσσα της Αυστρίας, της Γερμανίας και της Ελβετίας με γενικά ή κοινωνικά θέματα.

Διάρκεια: περίπου 30 λεπτά

 • Παραγωγή γραπτού λόγου

Ακολουθώντας συγκεκριμένες οδηγίες, ο υποψήφιος συντάσσει δύο κείμενα: ένα επίσημο e – mail και ένα κείμενο, όπου εκφράζει την άποψή του παραθέτοντας επιχειρήματα. Τα κείμενα αξιολογούνται σύμφωνα με καθορισμένα κριτήρια.

Διάρκεια: 90 λεπτά

 • Παραγωγή προφορικού λόγου

Η εξέταση περιλαμβάνει 3 ασκήσεις: ένα διάλογο σε μια περίσταση της καθημερινής ζωής, την περιγραφή και ερμηνεία μιας εικόνας και μια συζήτηση για ένα κοινωνικό θέμα. Οι διάλογοι στο πρώτο και το τρίτο μέρος των εξετάσεων διεξάγονται μεταξύ των δύο συνυποψηφίων.

Τα θέματα της πρώτης άσκησης είναι ΠΑΝΤΑ: «Ξένες Γλώσσες», «Εργασία», «Αθλητισμός», «Σχέση με τα μέσα, όπως κινητό, διαδίκτυο κλπ.», «Το διάβασμα στο σημερινό κόσμο».

Διάρκεια: περίπου 15 λεπτά

Προετοιμασία για τις εξετάσεις ÖSD και Goethe

Μπορείτε να βρείτε εξειδικευμένους καθηγητές γερμανικών για ιδιαίτερα μαθήματα στην πλατφόρμα του Πανελλήνιου Δικτύου Καθηγητών.

*Οι ημερομηνίες και τα εξέταστρα μπορεί να αλλάξουν ανάλογα με τη χρονιά διενέργειας των εξετάσεων.

**Το Β1 και το Β2 του Goethe μπορούν να διεξαχθούν και σε ηλεκτρονική μορφή ανάλογα με τις δυνατότητες του κάθε εξεταστικού κέντρου.

***Στα πτυχία και του Β1 και του Β2 και των δύο φορέων δίνεται χρόνος προετοιμασίας για τα προφορικά 15 λεπτά.

Τέλος, τα πιστοποιητικά και των δύο φορέων είναι σαφώς προσαρμοσμένα στο επίπεδο Β2 και ως εκ τούτου κανένα από τα δύο δεν τυγχάνει λιγότερης ή περισσότερης αναγνώρισης ή είναι λιγότερο ή περισσότερο εύκολο. Άρα συστήνεται να συμβουλευτούμε έναν καθηγητή Γερμανικών πριν αποφασίσουμε για οποιαδήποτε εξέταση.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:

https://www.goethe.de/ins/gr/el/spr/prf.html

https://www.osd.gr/Διαβάστε επίσης...

blog image5 ιδέες για να κάνετε τα ιδιαίτερα μαθήματα πιο ενδιαφέροντα
blog imageΜπορώ να βοηθήσω το παιδί μου στην ανάγνωση;
blog imageΜαθαίνοντας Κινέζικα. Οι εξετάσεις YCT, HSK, HSKK και BCT.
blog imageΤα πλεονεκτήματα των ιδιαίτερων μαθημάτων για την εκμάθηση ξένων γλωσσών
Δείτε όλα τα άρθρα εδώ