211 800 0071

Ο ανταγωνισμός στον χώρο των ιδιαιτέρων μαθημάτων

Ενημερώθηκε:


Author Image Ιδιαίτερα μαθήματα

Ο ανταγωνισμός είναι ένα στοιχείο της ελεύθερης αγοράς και υπάρχει σε όλα τα επαγγέλματα. Η εκπαίδευση δεν αποτελεί εξαίρεση. Ο ανταγωνισμός δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για τους καταναλωτές καθώς υποχρεώνει τις επιχειρήσεις να μειώνουν τις τιμές και ταυτόχρονα να βελτιώνουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Ωστόσο για τις επιχειρήσεις είναι αρνητικό στοιχείο καθώς τους περιορίζει την κερδοφορία και απειλεί τη βιωσιμότητά τους.

Ως εκπαιδευτικός που παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα, έχεις να αντιμετωπίσεις ισχυρό ανταγωνισμό. Η επαγγελματική σου επιτυχία εξαρτάται από την ικανότητά σου να επιβιώσεις μέσα σε αυτό το ανταγωνιστικό περιβάλλον και να καταφέρεις να διευρύνεις το δικό σου μερίδιο αγοράς. Σε αυτό το άρθρο θα δούμε με ποιον τρόπο μπορεί ένας εκπαιδευτικός ιδιαιτέρων μαθημάτων να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό ώστε να αναπτύξει το μαθητολόγιο του και να πετύχει ως επαγγελματίας.

Εκπαιδευτικοί ιδιαιτέρων μαθημάτων: πώς θα αντιμετωπίσετε τον ανταγωνισμό

Ποιοι είναι οι ανταγωνιστές μου;

Ανάλογα την ειδικότητα σου μπορεί να έχεις διαφορετικούς ανταγωνιστές. Πάντως σίγουρα είναι περισσότεροι από όσους φαντάζεσαι… Ανταγωνιστής σου είναι οποιαδήποτε εναλλακτική επιλογή έχει ο μαθητής σου από το να συνεργαστεί με εσένα. Εκτός λοιπόν από τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς που παραδίδουν ιδιαίτερα μαθήματα, ανταγωνιστές σου μπορεί να είναι το Φροντιστήριο, τα βιβλία “άνευ διδασκάλου”, το Youtube, οι πλατφόρμες ασύγχρονης εκπαίδευσης (π.χ. Duolingo) κ.α.

Ποια στρατηγική να ακολουθήσω;

Υπάρχουν 3 βασικές στρατηγικές για να τοποθετηθείς επιτυχώς σε μια ανταγωνιστική αγορά: η Διαφοροποίηση, η Εστίαση και η Ηγεσία Κόστους

Διαφοροποίηση

Η Στρατηγική Διαφοροποίησης σχετίζεται με την προσφορά μιας μοναδικής υπηρεσίας την οποία κανένας ανταγωνιστής δεν προσφέρει. Οι εκπαιδευτικοί που καταφέρνουν να διαφοροποιηθούν από τον ανταγωνισμό έχουν χαμηλά ποσοστά εγκατάλειψης (οι μαθητές δεν διακόπτουν συχνά) και μπορούν να αμείβονται με υψηλότερες αποδοχές. Το στοιχείο που κάνει τον καθηγητή μοναδικό θα πρέπει να μην αντιγράφεται εύκολα και να έχει αξία για τους μαθητές. Παραδείγματα διαφοροποίησης:

Ο μοναδικός καθηγητής που παραδίδει μαθήματα GMAT 

Ο μοναδικός δάσκαλος που παραδίδει μαθήματα στην νοηματική 

Ο μοναδικός καθηγητής πληροφορικής με εξειδίκευση στις μαθησιακές δυσκολίες

Δεν είναι απαραίτητο να διαφοροποιείσαι από όλους τους συναδέλφους σου. Αρκεί να διαφοροποιείσαι από αυτούς στην περιοχή σου. Το στοιχείο αυτό που σε κάνει μοναδικό θα πρέπει να το τονίζεις στο επαγγελματικό σου προφίλ, στο βιογραφικό σου και στην επικοινωνία σου με τους υποψήφιους μαθητες σου.

Εστίαση

Η Στρατηγική της Εστίασης αναφέρεται στην επιλογή ενός πολύ συγκεκριμένου τμήματος της αγοράς και στη συγκέντρωση όλων των προσπαθειών σε αυτό το τμήμα. Ουσιαστικά, πρόκειται για την εξειδίκευση σε μια συγκεκριμένη κατηγορία μαθητών. Οι εκπαιδευτικοί που επιλέγουν τη στρατηγική της εστίασης μπορούν να αμείβονται υψηλότερα από τον ανταγωνισμό. Παραδείγματα εστίασης:

Καθηγητής μαθηματικών με εξειδίκευση στα πανεπιστημιακά μαθήματα

Καθηγητής αγγλικών με εξειδίκευση στο Ειδικό Μάθημα Πανελληνίων

Καθηγητής κιθάρας με εξειδίκευση στη μουσική Flamenco

Η εστίαση θα πρέπει να υποστηρίζεται από σχετική πείρα ή/και επιμόρφωση όπως για παράδειγμα κάποια σεμινάρια, συμμετοχή σε συνέδρια, diploma ή κάποιο μεταπτυχιακό. Αρα θα μπορούσαμε να εμπλουτίσουμε το πρώτο παράδειγμα ως εξής:

Καθηγητής μαθηματικών με 20ετή πείρα στην υποστήριξη φοιτητών, κάτοχος μεταπτυχιακού στη διαφοροποιημένη διδασκαλία ενηλίκων.

Ηγεσία Κόστους

Είναι η στρατηγική του να είσαι ο πιο οικονομικός. Συνήθως επιλέγεται από φοιτητές ή εμπειρικούς γνώστες καθώς αυτοί δυσκολεύονται να διαφοροποιηθούν από τους επαγγελματίες εκπαιδευτικούς, ελλείψη πτυχίου ή διδακτικής πείρας. Η Ηγεσία Κόστους είναι ένας εύκολος τρόπος να εισέλθει κάποιος νέος στην αγορά, ωστόσο τις περισσότερες φορές δεν είναι βιώσιμη αφού το κέρδος είναι ελάχιστο ή κάποιες φορές και μηδενικό.

Το Πανελλήνιο Δίκτυο Καθηγητών συστήνει στα μέλη του να υιοθετούν τη Στρατηγική της Διαφοροποίησης ή της Εστίασης καθώς αυτές είναι οι πιο κερδοφόρες και είναι μακροπρόθεσμα βιώσιμες. Η ανάπτυξη και η διατήρηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος του εκπαιδευτικού είναι ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό, χωρίς να εμπλακεί σε πόλεμο τιμών με τους συναδέλφους. Επίσης, ως μέλος του Πανελλήνιου Δικτύου Καθηγητών, μπορείτε να επικοινωνείτε με εξειδικευμένο σύμβουλο του Δικτύου, ο οποίος θα σας ενημερώσει για τον ανταγωνισμό στην περιοχή σας και θα σας βοηθήσει να επιλέξετε στρατηγική και εξειδίκευση.Διαβάστε επίσης...

blog image5 ιδέες για να κάνετε τα ιδιαίτερα μαθήματα πιο ενδιαφέροντα
blog imageΜπορώ να βοηθήσω το παιδί μου στην ανάγνωση;
blog imageΜαθαίνοντας Κινέζικα. Οι εξετάσεις YCT, HSK, HSKK και BCT.
blog imageΤα πλεονεκτήματα των ιδιαίτερων μαθημάτων για την εκμάθηση ξένων γλωσσών
Δείτε όλα τα άρθρα εδώ