211 800 0071

IELTS Εξετάσεις: 12 Ερωτήσεις-Απαντήσεις

Ενημερώθηκε:


Author Image Ιδιαίτερα μαθήματα

1. Τι είναι το IELTS;

Το International English Language Test System (IELTS) είναι μία από τις σημαντικότερες και πιο δημοφιλείς δοκιμασίες επάρκειας αγγλικής γλώσσας κυρίως για μη φυσικούς ομιλητές. Εξετάζει τις γλωσσικές ικανότητες όσων επιθυμούν να εργαστούν ή να σπουδάσουν σε περιβάλλοντα με κύρια γλώσσα επικοινωνίας τα αγγλικά. Το IELTS είναι αποδεκτό από περισσότερους από 10.000 εργοδότες, πανεπιστήμια, σχολεία και οργανισμούς μετανάστευσης σε όλο τον κόσμο.

IELTS: Εξετάσεις, Κόστος, Αποτελέσματα | 10 Συχνές Ερωτήσεις

2. Ποιοι είναι οι τύποι της εξέτασης IELTS;

Υπάρχουν δύο τύποι εξετάσεων IELTS: το Academic και το General Training, όπου εξετάζονται και οι τέσσερις γλωσσικές δεξιότητες, κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου, κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου.

Το IELTS Academic αφορά τους ενδιαφερόμενους για σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, ή για επαγγελματική εγγραφή σε αγγλόφωνο περιβάλλον.

Το IELTS General Training απευθύνεται σε όσους πηγαίνουν σε αγγλόφωνες χώρες για προγράμματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης. Είναι επίσης απαραίτητο για μετοίκηση στην Αυστραλία, στον Καναδά, στη Νέα Ζηλανδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

3. Ποια είναι η δομή της εξέτασης IELTS και πόση ώρα διαρκεί;

Η εξέταση αποτελείται από τέσσερις ενότητες: Listening (30 λεπτά), Reading (60 λεπτά), Writing (60 λεπτά) και Speaking (11-14 λεπτά). Ο συνολικός χρόνος της εξέτασης είναι 2 ώρες και 45 λεπτά.

Στo paper based IELTS ο υποψήφιος εξεταζεται στα πρώτα τρία μέρη του test (γραπτά) την ίδια ημέρα χωρίς διαλείμματα. Η προφορική εξέταση μπορεί να διεξαχθεί από επτά ημέρες πριν έως και επτά μέρες μετά τη γραπτή, ανάλογα με τις τοπικές
ρυθμίσεις.

Στο computer-delivered IELTS, ο υποψήφιος εξετάζεται στις ενότητες Listening, Reading και Writing σε υπολογιστή. Η εξέταση του Speaking παραμένει με κατ’ ιδίαν προσωπική συνέντευξη με πιστοποιημένο εξεταστή IELTS, καθώς αυτός θεωρείται ο πιο αποτελεσματικός τρόπος αξιολόγησης της δεξιότητας έκφρασης προφορικού λόγου.

Αναφορικά με τα Speaking και Listening, o υποψήφιος αναμένεται να είναι εξοικειωμένος με τις διαφορετικές γλωσσικές ποικιλίες των αγγλόφωνων λαών, καθώς το IELTS είναι μια διεθνής δοκιμασία επάρκειας.

4. Κάθε πότε διενεργούνται εξετάσεις IELTS;

Το paper based IELTS είναι διαθέσιμο σε 48 σταθερές ημερομηνίες ετησίως, έως και τέσσερις φορές το μήνα, ανάλογα με την τοπική ζήτηση. Κατ’εξαίρεσιν, με ειδικό ΦΕΚ, επιτρέπονται οι δια ζώσης εξετάσεις του IELTS και κατά την περίοδο της απαγόρευσης λόγω COVID19.

Το computer delivered IELTS προσφέρεται σε ακόμα περισσότερες ημερομηνίες, ενώ παράλληλα δίνει δυνατότητα επιλογής ώρας για την προφορικής εξέταση.

5. Πώς βαθμολογείται το IELTS;

Το IELTS χρησιμοποιεί ένα σύστημα βαθμολογίας 9 ζωνών για τη μέτρηση και την αναφορά των αποτελεσμάτων με συνεπή τρόπο. Ο βαθμός που επιτυγχάνει ο υποψήφιος εμφανίζεται μεμονωμένα για κάθε δεξιότητα (Listening, Reading, Writing, Speaking) και στο τέλος δίνεται το συνολικό σκορ μεταξύ 1-9. Ενδεικτικά αναφέρουμεπως ένα σκορ μεταξύ 5.5-6.5 αντιστοιχεί με επίπεδο Β2, 7-8 με επίπεδο Γ1 και 8.5-9 με επίπεδο Γ2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς.

6. Ποια είναι η βάση της εξέτασης IELTS;

Το IELTS είναι ένα test κατάταξης σε επίπεδο. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη βαθμολογία που να προαπαιτείται για να θεωρείται κάποιος επιτυχών στις εξετάσεις. Είτε ο στόχοςείναι σπουδές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είτε αίτηση για εργασία σε αγγλόφωνο περιβάλλον, το πανεπιστήμιο ή ο εργοδότης αντίστοιχα, θα έχουν προσδιορίσει το επιθυμητό σκορ για κάθε περίπτωση.

7. Πότε θα λάβω τα αποτελέσματα των εξετάσεων;

Το πιστοποιητικό IELTS είναι γνωστό ως TRF (Test Report Form) και παρέχεται στον υποψήφιο 13 ημέρες μετά από την εξέταση για το paper based και σε 5- 7 μέρες για το computer delivered. Σε αυτήν τη φόρμα βρίσκεται και η ανάλυση των βαθμολογιών ανά δεξιότητα. Το έντυπο αυτό πρέπει να φυλάσσεται, καθώς δίδεται μόνο ένα αντίγραφο.

8. Υπάρχει δυνατότητα αναβαθμολόγησης;

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν πέτυχε το αναμενόμενο αποτέλεσμα στις εξετάσεις IELTS, μπορεί (έναντι χρέωσης) να υποβάλει αίτηση αναβαθμολόγησης στο εξεταστικό κέντρο όπου είχε δηλωθεί, εντός έξι εβδομάδων από την ημερομηνία εξέτασης. Η διαδικασία κρατάει περίπου ένα μήνα και σε περίπτωση αλλαγής της συνολικής βαθμολογίας του, το ποσό που κατέβαλε θα του επιστραφεί.

9. Πόσο κοστίζει το IELTS;

Στην Ελλάδα, η συμμετοχή των υποψηφίων στις εξετάσεις IELTS (είτε Academic είτε General) κοστίζει 205€. Η πληρωμή των εξετάστρων μπορεί να γίνει έως και 48 ώρες πριν την εξέταση.

10. Τι διάρκεια ισχύος έχει το IELTS;

Το έντυπο αναφοράς δοκιμής (TRF) ισχύει για μια συνιστώμενη περίοδο δύο ετών. Οι περισσότεροι οργανισμοί συνήθως δε δέχονται IELTS παλαιότερο των δύο ετών, εκτός ίσως εάν ο υποψήφιος παρέχει αποδεικτικά στοιχεία ότι έχει ενεργά διατηρήσει ή προσπαθήσει να βελτιώσει τα Αγγλικά του από τότε που συμμετείχε στις εξετάσεις.

11. Υπάρχει πρόνοια για τους υποψηφίους με προβλήματα όρασης, ακοής, ομιλίας ή μάθησης;

Τα επίσημα εξεταστικά κέντρα IELTS μπορούν να σε βοηθήσουν εάν υπάρχουν προβλήματα όρασης, ακοής, ομιλίας ή μάθησης. Εάν κάποιος υποψήφιος χρειάζεται μια τροποποιημένη έκδοση του IELTS, θα πρέπει να ενημερώσει το εξεταστικό κέντρο τρεις μήνες νωρίτερα. Εάν πρέπει να γίνουν ειδικές ρυθμίσεις (για παράδειγμα, επιπλέον χρόνος), η ενημέρωση πρέπει να γίνει έξι εβδομάδες νωρίτερα. Η ικανότητα στην αγγλική γλώσσα θα αξιολογηθεί αντικειμενικά, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε αναπηρία ή ειδικές ανάγκες που μπορεί να έχει ο υποψήφιος.

12. Πού θα βρω καθηγητές αγγλικών για IELTS;

Στην ιστοσελίδα του Πανελλήνιου Δικτύου Καθηγητών θα βρεις πιστοποιημένους εκπαιδευτικούς για ιδιαίτερα μαθήματα αγγλικών που θα σε ενημερώσουν και θα σε προετοιμάσουν κατάλληλα για τις εξετάσεις του IELTS, ώστε να επιτύχεις το σκορ που επιθυμείς!Διαβάστε επίσης...

blog imageΜπορώ να βοηθήσω το παιδί μου στην ανάγνωση;
blog imageΜαθαίνοντας Κινέζικα. Οι εξετάσεις YCT, HSK, HSKK και BCT.
blog imageΤα πλεονεκτήματα των ιδιαίτερων μαθημάτων για την εκμάθηση ξένων γλωσσών
blog image50 Αρχαίες Ελληνικές Εκφράσεις που Χρησιμοποιούμε Σήμερα και η Σημασία τους
Δείτε όλα τα άρθρα εδώ