211 800 0071

Πιστοποίηση LRN: 10 ερωτήσεις και απαντήσεις (για το επίπεδο C2)

Ενημερώθηκε:


Author Image Ιδιαίτερα μαθήματα

Συνοπτικές πληροφορίες για το LRN C2

Δύο φορές το χρόνο, κάθε Ιανουάριο και κάθε Ιούνιο

  • Writing
  • Listening
  • Speaking
  • Reading and Use

Συμψηφίζονται όλες οι δεξιότητες

1. Κάθε πότε διενεργούνται εξετάσεις για το LRN C2;

Οι Εξετάσεις LRN διεξάγονται δύο φορές το χρόνο, κάθε Ιανουάριο και κάθε Ιούνιο.

2. Ποιες δεξιότητες εξετάζονται και με ποιον τρόπο;

WRITING

Το Writing αποτελείται από 2 Sections:

Section 1, Task 1 (200-250 words): Eίναι πάντα ένα Essay και το θέμα του είναι όμοιο με το θέμα του Section 3 του Listening. To Task 1 είναι υποχρεωτικό και οι υποψήφιοι έχουν την δυνατότητα να το αναπτύξουν με βάση τις σημειώσεις τους από το Section 3 του Listening. Οι σημειώσεις βοηθούν στη σύνθεση ενός πολύ καλού κειμένου.

Section 2, Tasks 2,3,4 (250-300 words): Oι υποψήφιοι επιλέγουν ένα από τα 3 Tasks: Και τα 3 Tasks είναι Essays (συνοδεύονται από ιδέες)

Τα 2 Writing Tasks του LRN EXAM προσφέρουν την ευκαιρία στους υποψηφίους για καλύτερη βαθμολογία.

LISTENING

Το Listening αποτελείται από 3 Sections. Κάθε Section ακούγεται 2 φορές. Πιο συγκεκριμένα το Listening αποτελείται από:

Section 1: 10 μικροί διάλογοι, 9 ερωτήσεις (1 βαθμό η κάθε ερώτηση)

Section 2: 3 λίγο μεγαλύτεροι διάλογοι, 3-4 ερωτήσεις ο κάθε διάλογος. Σύνολο ερωτήσεων 10 (1 βαθμό η κάθε ερώτηση)

Section 3: 1 κείμενο σε μορφή Εssay, 5 ερωτήσεις (1 βαθμό η κάθε ερώτηση)

Καινοτομία του LRN στο Listening και το Writing: Σε ΟΛΑ τα Levels, το Section 3 του Listening ακούγεται και 3η φορά προκειμένου να συνδυαστεί με το Writing Section 1, Task 1. Οι υποψήφιοι κρατούν σημειώσεις την ώρα που ακούνε για 3η φορά το Section 3, ώστε να τις χρησιμοποιήσουν για το Writing Section 1, Task 1.

READING AND USE

Το Reading και το Use του LRN EXAM εξετάζονται μαζί και μοιράζονται τη βαθμολογία.

Το Reading αποτελείται από 2 Sections:

Section 1: 1 κείµενο, 9 ερωτήσεις (1/2 βαθµό η κάθε ερώτηση)

Section 2: 2 µικρά κείµενα με κοινό θέμα, 1ο κείµενο, 3 – 4 ερωτήσεις, 2ο κείµενο, 3 – 4 ερωτήσεις. Στο τέλος, 2-3 ερωτήσεις και για τα 2 κείµενα. Σύνολο ερωτήσεων 15 (1/2 βαθμό η κάθε ερώτηση)

Tο Use αποτελείται από 2 Sections:

Section 3: 20 ερωτήσεις Γραμματικής (multiple choice) (1/2 βαθμό η κάθε ερώτηση)

Section 4: 1 κείμενο (fill in) µε 10 gaps (1/2 βαθμό η κάθε ερώτηση)

Σύνολο βαθμολογίας Reading and Use: 25 βαθμοί

O συμψηφισμός του Reading and Use ευνοεί την καλύτερη βαθμολογική απόδοση των υποψηφίων.

SPEAKING

Στο Speaking συμμετέχουν: 2 Υποψήφιοι και 1 Εξεταστής. Διάρκεια για το C2: 16 – 18 λεπτά.

Το Speaking αποτελείται από 3 Sections:

Section 1: Ερωτήσεις προθέρμανσης (Warm up questions)

Section 2: Οι υποψήφιοι μιλούν για 1 από τα 5 θέματα που έχουν επιλέξει και προετοιμάσει. Ακολουθούν επιπλέον ερωτήσεις και διάλογος μεταξύ των υποψηφίων.

Section 3: Οι υποψήφιοι απαντούν σε μία ερώτηση που σχετίζεται με το θέμα που ανέπτυξαν στο Section 2. Δίνονται κάποιες ιδέες που μπορούν να χρησιμοποιήσουν.

3. Τι το ξεχωριστό έχει η εξέταση της παραγωγής προφορικού λόγου;

Δύο εβδομάδες πριν τις προφορικές εξετάσεις αποστέλλονται 5 θέματα που εξετάζονται στο Section 2 του Speaking. Κάθε υποψήφιος χρειάζεται να προετοιμάσει μόνο 1 από τα 5 θέματα. Οι 2 Υποψήφιοι που εξετάζονται μαζί στο Speaking είναι δυνατόν να έχουν επιλέξει το ίδιο θέμα.

4. Πόσο διαρκεί η εξέταση;

Η διάρκεια του LRN ΕΧΑΜ C2 μαζί με το Listening είναι 3 ώρες και 5 λεπτά. Το LRN EXAM είναι ενιαίο. Δίνεται όλο μαζί και οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να διαχειριστούν το χρόνο τους και να επιστρέψουν σε ένα μέρος του test, για να διορθώσουν ή να συμπληρώσουν ό,τι χρειαστεί καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης.

5. Πώς βγαίνει ο τελικός βαθμός;

Συμψηφίζονται ΟΛΑ τα Skills χωρίς προϋποθέσεις.

6. Πότε ανακοινώνονται τα αποτελέσματα;

Τα αποτελέσματα της εξεταστικής ανακοινώνονται από το Φορέα LRN σε εύλογο χρονικό διάστημα.

7. Ποιο είναι το κόστος συμμετοχής στις Εξετάσεις LRN;

Το κόστος συμμετοχής στις Εξετάσεις LRN για το έτος 2023 είναι ως εξής:

LEVEL C2: 190€

8. Είναι η πιστοποίηση αναγνωρισμένη σε Ελλάδα και εξωτερικό;

Οι Εξετάσεις LRN είναι πλήρως αναγνωρισμένες από το Ελληνικό Κράτος, όπως ορίζεται και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και, κατ’ επέκταση, το ΑΣΕΠ. Επιπλέον, είναι αναγνωρισμένες από το OFQUAL και το UCAS.

9. Υπάρχει πρόνοια για τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες;

Όπου απαιτείται Ειδική Μέριμνα, παρέχεται το υλικό εξέτασης προσαρμοσμένο, μαζί με άλλες παροχές, προκειμένου η αξιολόγηση των υποψηφίων να είναι δίκαιη, με βάση τα κριτήρια που διέπουν την όποια μαθησιακή δυσκολία αντιμετωπίζουν. Επιπλέον, το γεγονός ότι η δομή της Εξέτασης βασίζεται σε ερωτήματα πολλαπλής επιλογής, καθιστά την Εξέταση φιλική για υποψηφίους που αντιμετωπίζουν Δυσλεξία ή κάποια μαθησιακή δυσκολία παρόμοιου τύπου. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο Έντυπο Ειδικής Μέριμνας.

10. Γιατί κάποιος υποψήφιος να επιλέξει το LRN;

Οι Εξετάσεις LRN είναι ιδιαίτερα φιλικές και ευέλικτες. Οι καινοτομίες που ενσωματώνουν μειώνουν το άγχος των υποψηφίων και παράλληλα τους διευκολύνουν να αποδείξουν τις γνώσεις τους, ώστε να αποκτήσουν την πιστοποίηση στην οποία στοχεύουν.

Συνοπτικά, οι Εξετάσεις LRN είναι:

ΕΞΥΠΝΕΣ. Βάση σε όλα τα Levels 50%. Συμψηφίζονται ΟΛΑ τα SKILLS χωρίς προϋποθέσεις. ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ. Το Listening είναι απλό και ακούγεται 2 φορές.

Καινοτομία του LRN: Το Section 3 του Listening ακούγεται και 3η φορά προκειμένου να συνδυαστεί με το Writing Section 1, Task 1.

Καινοτομία του LRN: Το θέμα του Section 3 του Listening είναι όμοιο με το θέμα του Task 1 του Writing Section 1.

Το Speaking προετοιμάζεται 2 εβδομάδες πριν τις Εξετάσεις. Καινοτομία του LRN: Το Syllabus του Speaking για τις Εξετάσεις Ιανουαρίου και Ιουνίου δίνεται από την αρχή της Σχολικής Χρονιάς.

ΦΙΛΙΚΕΣ. Προσιτές Εξετάσεις: δίνουν ευκαιρίες, χωρίς παγίδες, χωρίς ιδιομορφίες. Ευνοϊκές και για το Level C2.

Στόχος η μείωση του άγχους του Εξεταζόμενου και η υψηλότερη απόδοσή του.

Ευνοϊκές για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες.

Πώς θα βρω καθηγητή Αγγλικών για να με βοηθήσει στην προετοιμασία για τις εξετάσεις του LRN;

Οι καθηγητές αγγλικών του Πανελλήνιου Δικτύου Καθηγητών, είναι πιστοποιημένοι και έχουν πείρα στις εξετάσεις του LRN.Διαβάστε επίσης...

blog imageΜπορώ να βοηθήσω το παιδί μου στην ανάγνωση;
blog imageΜαθαίνοντας Κινέζικα. Οι εξετάσεις YCT, HSK, HSKK και BCT.
blog imageΤα πλεονεκτήματα των ιδιαίτερων μαθημάτων για την εκμάθηση ξένων γλωσσών
blog image50 Αρχαίες Ελληνικές Εκφράσεις που Χρησιμοποιούμε Σήμερα και η Σημασία τους
Δείτε όλα τα άρθρα εδώ