211 800 0071

Μητρώο εκπαιδευτών ΙΕΚ: Όσα πρέπει να γνωρίζεις

Ενημερώθηκε:


Author Image Ιδιαίτερα μαθήματα
Ετικέτες: τριτοβάθμια

Η εγγραφή στο Μητρώο Εκπαιδευτών ΙΕΚ αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την διδασκαλία σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ). 

Η διαδικασία εγγραφής, οι απαραίτητες προϋποθέσεις και τα οφέλη από την εγγραφή στο Μητρώο, αναλύονται στο παρόν άρθρο.

Μητρώο εκπαιδευτών ΙΕΚ: Όσα πρέπει να γνωρίζεις - Δίκτυο Καθηγητών

Ποιοι μπορούν να εγγραφούν στο Μητρώο Εκπαιδευτών ΙΕΚ

Στο Μητρώο Εκπαιδευτών ΙΕΚ μπορούν να εγγραφούν:

Πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ: 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατοχή πτυχίου ή διπλώματος αναγνωρισμένου ΑΕΙ ή ΤΕΙ συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο που επιθυμούν να διδάξουν.

Κάτοχοι τίτλων επιπέδου 5: 

Απόφοιτοι ΙΕΚ ή Επαγγελματικών Σχολών με τίτλο σπουδών επιπέδου 5 δύναται να εγγραφούν, εφόσον διαθέτουν επιπλέον πιστοποίηση κατάρτισης διάρκειας 300 ωρών σε σχέση με το γνωστικό αντικείμενο που επιθυμούν να διδάξουν.

Εκπαιδευτικοί με προϋπηρεσία: 

Εκπαιδευτικοί με προϋπηρεσία άνω των 2 ετών σε φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης, δύναται να εγγραφούν, εφόσον διαθέτουν την απαραίτητη εμπειρία και γνώσεις στο γνωστικό αντικείμενο που επιθυμούν να διδάξουν.

Πώς γίνεται η εγγραφή στο Μητρώο Εκπαιδευτών ΙΕΚ

Η εγγραφή στο Μητρώο Εκπαιδευτών ΙΕΚ πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

Η διαδικασία εγγραφής περιλαμβάνει την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, όπως:

 • Αίτηση εγγραφής.
 • Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος.
 • Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου.
 • Βεβαίωση Υγείας.

Βιογραφικό σημείωμα.

Ποια είναι τα οφέλη από την εγγραφή στο Μητρώο Εκπαιδευτών ΙΕΚ

Η εγγραφή στο Μητρώο Εκπαιδευτών ΙΕΚ προσφέρει τα ακόλουθα οφέλη:

1. Δυνατότητα διδασκαλίας σε ΙΕΚ 

Η εγγραφή στο Μητρώο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάληψη διδακτικών καθηκόντων σε ΙΕΚ σε όλη την Ελλάδα.

2. Πρόσβαση σε επιμορφωτικά προγράμματα

Εκπαιδευτές που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο έχουν πρόσβαση σε επιμορφωτικά προγράμματα και σεμινάρια που τους βοηθούν να αναπτύξουν τις διδακτικές τους δεξιότητες και να ενημερωθούν για τις τρέχουσες εξελίξεις στον τομέα τους.

3. Δικτύωση με άλλους εκπαιδευτικούς

Η εγγραφή στο Μητρώο δίνει στους εκπαιδευτές τη δυνατότητα να δικτυωθούν με άλλους εκπαιδευτικούς του κλάδου τους, να ανταλλάξουν εμπειρίες και καλές πρακτικές.

Συμβουλές και επιπλέον Πληροφορίες

 • Να ενημερώνεστε τακτικά για τις αλλαγές στη νομοθεσία και στους κανονισμούς που διέπουν το Μητρώο Εκπαιδευτών ΙΕΚ.

 • Να συμμετέχετε σε επιμορφωτικά προγράμματα και σεμινάρια για να αναπτύξετε τις διδακτικές σας δεξιότητες και να ενημερωθείτε για τις τρέχουσες εξελίξεις στον τομέα σας.

 • Να δικτυωθείτε με άλλους εκπαιδευτικούς του κλάδου σας για να ανταλλάξετε εμπειρίες και καλές πρακτικές.

 

 • Για τυχόν απορίες ή διευκρινίσεις, μπορείτε να απευθυνθείτε στην αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 • Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες για το Μητρώο Εκπαιδευτών ΙΕΚ στην ιστοσελίδα του υπουργείου ή σε εξειδικευμένες ιστοσελίδες εκπαιδευτικών φορέων.

 

Η εγγραφή στο Μητρώο Εκπαιδευτών ΙΕΚ αποτελεί μια σημαντική επένδυση για όσους επιθυμούν να ακολουθήσουν καριέρα στον χώρο της εκπαίδευσης και κατάρτισης.

 

Ευχόμαστε καλή επιτυχία στην καριέρα σου!

Σημείωση:

Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το άρθρο έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν νομική συμβουλή.

Συχνές Ερωτήσεις:

1. Πού μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες για το Μητρώο Εκπαιδευτών ΙΕΚ;

Μπορείς να βρεις περισσότερες πληροφορίες για το Μητρώο Εκπαιδευτών ΙΕΚ στην πιο αξιόπιστη ιστοσελίδα για αυτόν τον σκοπό: https://mitrooiek.minedu.gov.gr/

2. Σε ποιον μπορώ να απευθυνθώ για τυχόν απορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με το Μητρώο Εκπαιδευτών ΙΕΚ;

Για τυχόν απορίες ή διευκρινίσεις, μπορείς να απευθυνθείς στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας.

 3. Πώς μπορώ να διατηρήσω την εγγραφή μου στο Μητρώο Εκπαιδευτών ΙΕΚ;

Για να διατηρήσεις την εγγραφή σου στο Μητρώο Εκπαιδευτών ΙΕΚ, θα πρέπει να:

 • Ενημερώνεις τακτικά τα στοιχεία σου: Βεβαιώσου ότι τα στοιχεία σου στο Μητρώο είναι ενημερωμένα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αλλαγών στη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου ή το email σου.

 • Συμμετοχή σε επιμορφωτικά προγράμματα: Η συμμετοχή σε επιμορφωτικά προγράμματα και σεμινάρια σε βοηθά να διατηρήσεις τις γνώσεις και τις δεξιότητές σου ενημερωμένες.

 • Τελείωσε επιτυχώς τις αναθέσεις σου: Βεβαιώσου ότι ολοκληρώνεις με επιτυχία τις διδακτικές σου αναθέσεις και τυχόν άλλες ευθύνες που σου ανατίθενται.

4. Πού μπορώ να βρω δουλειά ως εκπαιδευτής ΙΕΚ;

Μπορείς να βρεις δουλειά ως εκπαιδευτής ΙΕΚ σε διάφορους φορείς, όπως:

 • Ιδιωτικά ΙΕΚ: Πολλά ιδιωτικά ΙΕΚ αναζητούν εκπαιδευτές με εμπειρία και γνώσεις σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα.

 • Δημόσια ΙΕΚ: Τα δημόσια ΙΕΚ προσφέρουν θέσεις εργασίας σε εκπαιδευτές με τα κατάλληλα προσόντα.

 • Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης: Τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) προσφέρουν προγράμματα κατάρτισης σε διάφορους κλάδους και αναζητούν εκπαιδευτές με εξειδίκευση.

5. Ποιες είναι οι συμβουλές σας για έναν υποψήφιο εκπαιδευτή ΙΕΚ;

 • Απόκτησε τα απαραίτητα προσόντα: Βεβαιώσου ότι διαθέτεις τα απαραίτητα προσόντα για να εγγραφείς στο Μητρώο Εκπαιδευτών ΙΕΚ.

 • Ανάπτυξε τις δεξιότητές σου: Ακολούθησε εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια για να αναπτύξεις τις δεξιότητες που χρειάζεται για να γίνεις επιτυχημένος εκπαιδευτής ΙΕΚ.

 • Δικτυώσου με άλλους εκπαιδευτικούς.


Διαβάστε επίσης...

blog imageBSc: Τι Είναι και Πώς Διαφέρει από το BA
blog imageΡηματικά Πρόσωπα: Λειτουργία και Παραδείγματα
blog imageΣχήματα Λόγου: Τι είναι, λειτουργία, παραδείγματα
blog image5 ιδέες για να κάνετε τα ιδιαίτερα μαθήματα πιο ενδιαφέροντα
Δείτε όλα τα άρθρα εδώ