211 800 0071

Ισπανικά για Ειδικούς Σκοπούς – Διδασκαλία & Πιστοποίηση

Ενημερώθηκε:


Author Image Ειδικότητα: Ισπανικά Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο

Διδασκαλία της Ισπανικής Γλώσσας για ειδικούς σκοπούς

Η διδασκαλία της ισπανικής γλώσσας για ειδικούς σκοπούς επικεντρώνεται στις διαδικασίες διδασκαλίας-μάθησης που διευκολύνουν την κατάκτηση της εξειδικευμένης επικοινωνίας, δηλαδή της γλώσσας που χρησιμοποιείται από επαγγελματίες ή από ειδικούς που εργάζονται σε ένα συγκεκριμένο εργασιακό πλαίσιο ή ακαδημαϊκό κλάδο αντίστοιχα.

Τα Ισπανικά για ειδικούς σκοπούς (EFE) είναι η ονομασία που δίνεται στο σύνολο των χρήσεων της ισπανικής γλώσσας που χρησιμοποιούνται σε καθένα από αυτά τα πεδία- ανάλογα με τον επαγγελματικό ή ακαδημαϊκό τομέα που μελετάται. Γίνεται διάκριση, για παράδειγμα, μεταξύ των ισπανικών για τις επιχειρήσεις, για τον τουρισμό, τη νομική, τις διεθνείς σχέσεις ή για την Ιατρική.

Η διδασκαλία γλωσσών για συγκεκριμένους σκοπούς εμφανίστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1960 με την εμφάνιση της επικοινωνιακής προσέγγισης στην εκμάθηση ξένων γλωσσών. Η ονομασία EFE (Español Fines Específicos) διαδόθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και έκτοτε η διδακτική αυτού του τύπου επικοινωνίας έχει γίνει ένας από τους σημαντικότερους κλάδους της διδασκαλίας της ισπανικής ως ξένης γλώσσας.

Η εξέλιξη των διδακτικών μεθόδων που έχει σημειωθεί στα δημόσια και ιδιωτικά ισπανικά εκπαιδευτικά ιδρύματα οδήγησε στη διαίρεση σε δύο κύριες ομάδες: Ισπανικά για επαγγελματικούς σκοπούς (VET) & Ισπανικά για ακαδημαϊκούς σκοπούς (EFA). Ο διαχωρισμός αυτός ενισχύθηκε, αφενός, από την οικονομική εδραίωση της Ισπανίας και ορισμένων χωρών της Λατινικής Αμερικής στις διεθνείς αγορές κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες, και, αφετέρου, από τη ζήτηση που άσκησαν τα ισπανικά πανεπιστήμια για τα προγράμματα Erasmus+ και Socrates μετά την είσοδο της Ισπανίας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (Instituto CervantesCentro Virtual n.d).

Διδασκαλία της Ισπανικής Γλώσσας για ειδικούς σκοπούς

Πιστοποίηση της Ισπανικής Γλώσσας για Ειδικούς Σκοπούς

Το Εμπορικό Επιμελητήριο της Μαδρίτης, σε συνεργασία με περισσότερα από 200 ιδρύματα σε όλο τον κόσμο, προσφέρει τη δυνατότητα απόκτησης τίτλου που πιστοποιεί το επίπεδο της ισπανικής γλώσσας για συγκεκριμένους σκοπούς, τόσο ακαδημαϊκούς όσο και επαγγελματικούς.

Οι εξετάσεις απευθύνονται σε αλλοδαπούς και ισπανόφωνους που επιθυμούν να πιστοποιήσουν το επίπεδο των ισπανικών τους. Οι πιστοποιήσεις αφορούν 3 τομείς:  

  • Ισπανικά για τις Επιχειρήσεις
  • Ισπανικά για τον Τουρισμό
  • Ισπανικά για τις Επιστήμες Υγείας 

Oι τίτλοι σπουδών δεν αναγνωρίζονται προς το παρόν στο Δημόσιο τομέα, αποτελούν όμως ένα πολύ καλό εφόδιο για τον ιδιωτικό τομέα.

👉 Βρες καθηγητή ισπανικών για ιδιαίτερα μαθήματα κατ’ οίκον ή online στην πλατφόρμα του Πανελλήνιου Δικτύου Καθηγητών.

Διάρκεια και επίπεδα εξετάσεων

Κάθε εξέταση διαρκεί από 90 λεπτά έως 3 ώρες (ανάλογα το επίπεδο) και εξετάζει τόσο την προφορική όσο και τη γραπτή έκφραση, με γνώση της τεχνικής γλώσσας σε κάθε έναν από τους τομείς. Η ισοτιμία των επιπέδων ακολουθεί το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο εκμάθησης Ξένων Γλωσσών και οι εξετάσεις  πραγματοποιούνται δια ζώσης και εξ αποστάσεως σε πανεπιστήμια και συνεργαζόμενα κέντρα στα ακόλουθα επίπεδα:

  • C2 Maestría (DIPLOMA)
  • C1 Dominio operativo Eficaz (CERTIFICADO SUPERIOR)
  • B2  Avanzado (CERTIFICADO BÁSICO)
 

Ισπανικά για τον Τουρισμό: δομή πιστοποιητικού επιπέδου Β2

Γραπτή εξέταση:

Δοκιμασία 1. Κατανόηση κειμένου (20 βαθμοί)

– Άσκηση τεστ πολλαπλής επιλογής

– Συμπληρώστε τις προτάσεις με τη σωστή επιλογή

Δοκιμασία 2. Γλωσσικές δεξιότητες (20 βαθμοί)

– Συμπληρώστε τις προτάσεις με τη σωστή επιλογή

Δοκιμασία 3. Παραγωγή γραπτών κειμένων (20 βαθμοί)

– Σύνταξη σύντομων μηνυμάτων

– Σύνταξη μιας απλής επιστολής

Προφορική εξέταση:

– Ανάγνωση γραπτού κειμένου (5 βαθμοί)

– Διάλογος με τους εξεταστές σχετικά με το αναγνωσθέν κείμενο (15 βαθμοί)

Βαθμολόγηση:

– Γραπτές εξετάσεις 60 βαθμοί. Ελάχιστο 30 βαθμοί

– Προφορική εξέταση 20 βαθμοί. Ελάχιστο 10 βαθμοί

– Συνολική βαθμολογία 80. Βαθμός επιτυχίας 40 βαθμοί

Αξιολόγηση:

Ο υποψήφιος πρέπει να είναι σε θέση

– Να κατανοεί απλά έγγραφα και κείμενα σχετικά με τον τομέα του τουρισμού

– Να συντάσσει την αλληλογραφία ενός ταξιδιωτικού πρακτορείου ή ενός ξενοδοχείου σε στοιχειώδες επίπεδο.

– Να εκφράζεται προφορικά σε θέματα τουρισμού σε στοιχειώδες επίπεδο (τηλεφωνικές κρατήσεις, υποδοχή πελατών κ.λπ.).

Αιτίες αποκλεισμού:

– Οποιοδήποτε τεστ βαθμολογείται με μηδέν βαθμούς.

– Η χρήση υποστηρικτικού υλικού ή λεξικών κατά τη διάρκεια των γραπτών ή προφορικών εξετάσεων

– Η υποβολή γραπτών ασκήσεων με μολύβι ή με δυσανάγνωστη γραφή

Η εξέταση αφορά τον ιδιωτικό τομέα καθώς και την προσωπική στοχοθέτηση των υποψηφίων στην πιστοποίηση ειδικής γνώσης της Ισπανικής Γλώσσας. Άλλωστε η καινοτομία προϋποθέτει βαθιά αλλαγή νοοτροπίας και κουλτούρας. 

O εκπαιδευτικός ο οποίος ελέγχει, αξιολογεί και αποδέχεται, ή θέτει υπό αμφισβήτηση συγκεκριμένες διδακτικές πρακτικές, επιλέγει νέες εναλλακτικές πρακτικές και προχωράει στη δοκιμασία και εφαρμογή αυτών, ενισχύει την αποφασιστικότητα και την ευελιξία του στις νέες καταστάσεις (Βούλγαρης, 2003). 

Αυτό αντανακλάται και στην πορεία του κάθε εκπαιδευομένου. Εν κατακλείδι, η εξειδίκευση είναι το μέλλον και η διαφοροποίηση προσόν.Διαβάστε επίσης...

blog image5 ιδέες για να κάνετε τα ιδιαίτερα μαθήματα πιο ενδιαφέροντα
blog imageΜπορώ να βοηθήσω το παιδί μου στην ανάγνωση;
blog imageΜαθαίνοντας Κινέζικα. Οι εξετάσεις YCT, HSK, HSKK και BCT.
blog imageΤα πλεονεκτήματα των ιδιαίτερων μαθημάτων για την εκμάθηση ξένων γλωσσών
Δείτε όλα τα άρθρα εδώ