211 800 0071

phone

Καθημερινά 10:00 έως 17:00

IELTS: Εξετάσεις, Κόστος, Αποτελέσματα | 10 Συχνές Ερωτήσεις

IELTS: Εξετάσεις, Κόστος, Αποτελέσματα | 10 Συχνές Ερωτήσεις

1. Τι είναι το IELTS;

Το International English Language Test System (IELTS) είναι πιθανότατα η πιο δημοφιλής δοκιμασία  επάρκειας  της αγγλικής γλώσσας στον κόσμο, τόσο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση όσο και για την παγκόσμια μετανάστευση. Υπάρχουν δύο τύποι εξέτασης : το IELTS Academic και το IELTS General Training.

Το IELTS Academic αφορά τους ενδιαφερόμενους για σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, ή για επαγγελματική εγγραφή σε αγγλόφωνο περιβάλλον. Παρουσιάζει ορισμένα από τα χαρακτηριστικά της ακαδημαϊκής γλώσσας και αξιολογεί εάν ο υποψήφιος είναι έτοιμος να αρχίσει να σπουδάζει ή να εκπαιδεύεται.

Το IELTS General Training απευθύνεται σε όσους πηγαίνουν σε αγγλόφωνες χώρες για προγράμματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επαγγελματικής εμπειρίας ή κατάρτισης. Είναι επίσης απαίτητο για μετοίκηση στην Αυστραλία, στον Καναδά, στη Νέα Ζηλανδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η εξέταση επικεντρώνεται στις βασικές δεξιότητες επιβίωσης σε διάφορες κοινωνικές και εργασιακές καταστάσεις.

Το κομμάτι της κατανόησης και παραγωγής προφορικού λόγου είναι η ίδιο και για τους δύο τύπους εξέτασης, αλλά το αντικείμενο των ενοτήτων «κατανόηση κειμένου» και «παραγωγή γραπτού λόγου» διαφέρει ανάλογα με τον τύπο εξέτασης που έχει επιλεχθεί.

2. Ποια είναι η δομή της εξέτασης IELTS και πόση ώρα διαρκεί;

Αποτελείται από τέσσερις ενότητες Listening (30 λεπτά), Reading (60 λεπτά), Writing (60 λεπτά) και Speaking (11-14 λεπτά). Ο συνολικός χρόνος δοκιμής είναι 2 ώρες και 45 λεπτά.

Στo paper based IELTS ο υποψήφιος εξεταζεται  στα πρώτα τρία μέρη του test (γραπτά) την ίδια ημέρα χωρίς διαλείμματα. Η προφορική εξέταση μπορεί να διεξαχθεί είτε την ίδια ημέρα είτε επτά ημέρες πριν ή δύο ημέρες μετά, ανάλογα με τις τοπικές ρυθμίσεις.

Στο computer-delivered IELTS, ο υποψήφιος εξετάζεται στις ενότητες

Listening, Reading και Writing σε υπολογιστή. Η εξέταση του Speaking παραμένει με κατ’ ιδίαν προσωπική συνέντευξη με πιστοποιημένο εξεταστή IELTS, καθώς αυτός θεωρείται ο πιο αποτελεσματικός τρόπος αξιολόγησης της δεξιότητας έκφρασης προφορικού λόγου.

Αναφορικά με τα Speaking και Listening, o υποψήφιος αναμένεται να είναι εξοικειωμένος με τις διαφορετικές γλωσσικές ποικιλίες των αγγλόφωνων λαών, καθώς το IELTS είναι μια διεθνής δοκιμασία επάρκειας.

3. Κάθε πότε διενεργούνται εξετάσεις IELTS;

Το paper based IELTS είναι διαθέσιμο σε 48 σταθερές ημερομηνίες ετησίως, έως και τέσσερις φορές το μήνα, ανάλογα με την τοπική ζήτηση. To computer delivered IELTS προσφέρεται σε ακόμα περισσότερες ημερομηνίες ενώ παράλληλα δίνει δυνατότητα επιλογής ώρας για την προφορικής εξέταση.

4. Πώς βαθμολογείται το test;

Το IELTS χρησιμοποιεί ένα σύστημα βαθμολογίας 9 ζωνών για τη μέτρηση και την αναφορά των αποτελεσμάτων με συνεπή τρόπο. Ο βαθμός που επιτυγχάνει  ο υποψήφιος εμφανίζεται μεμονωμένα για κάθε δεξιότητα (Listening, Reading, Writing, Speaking) και στο τέλος δίνεται το συνολικό σκορ μεταξύ 1-9. Ενδεικτικά αναφέρουμε πως ένα σκορ μεταξύ 5.5-6.5 αντιστοιχεί με επίπεδο Β2, 7-8 με επίπεδο Γ1 και 8.5-9 με επίπεδο Γ2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς.

Προετοιμάζεσαι για τις εξετάσεις του IELTS; Κάνε ιδιαίτερα μαθήματα online ή στο σπίτι, με πιστοποιημένους καθηγητές αγγλικών.

Βρες Καθηγητές Αγγλικών εδώ

5. Ποια είναι η βάση της εξέτασης IELTS;

Δεν υπάρχει συγκεκριμένη βαθμολογία που να προαπαιτείται για να θεωρείται κάποιος επιτυχών στις εξετάσεις IELTS. Είτε ο στόχος είναι σπουδές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είτε αίτηση για εργασία σε αγγλόφωνο περιβάλλον, το πανεπιστήμιο ή ο εργοδότης αντίστοιχα, θα έχουν προσδιορίσει το επιθυμητό σκορ για κάθε περίπτωση.

6. Πότε θα λάβω τα αποτελέσματα των εξετάσεων;

Το πιστοποιητικό IELTS είναι γνωστό ως TRF (Test Report Form) και παρέχεται στον υποψήφιο 13 ημέρες μετά από την εξέταση για το paper based και σε 5- 7 μέρες για το computer delivered. Σε αυτήν τη φόρμα βρίσκεται και η ανάλυση των βαθμολογιών ανά δεξιότητα. Το έντυπο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε ασφαλές μέρος καθώς δίδεται μόνο ένα αντίγραφο.

7. Υπάρχει δυνατότητα αναβαθμολόγησης;

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν πέτυχε το αναμενόμενο αποτέλεσμα στις εξετάσεις IELTS, μπορεί (έναντι χρέωσης) να υποβάλει αίτηση αναβαθμολόγησης  στο εξεταστικό κέντρο όπου είχε δηλωθεί, εντός έξι εβδομάδων από την ημερομηνία εξέτασης. Η διαδικασία κρατάει περίπου ένα μήνα και σε περίπτωση αλλαγής της συνολικής βαθμολογίας του, το ποσό που κατέβαλε θα του επιστραφεί.

8. Πόσο κοστίζει το IELTS;

Τα τεστ ακαδημαϊκής και γενικής εκπαίδευσης έχουν το ίδιο κόστος, για το οποίο ενημερώνεται ο υποψήφιος κατά την εγγραφή του. Μέχρι την ώρα που συντάσσεται το παρόν, το κόστος ανέρχεται στα 205€.

9. Τι διάρκεια ισχύος έχει το IELTS;

Το έντυπο αναφοράς δοκιμής (TRF) ισχύει για μια συνιστώμενη περίοδο δύο ετών. Οι περισσότεροι οργανισμοί συνήθως δε δέχονται  IELTS παλαιότερο των δύο ετών, εκτός ίσως εάν ο υποψήφιος παρέχει αποδεικτικά στοιχεία ότι έχει ενεργά διατηρήσει ή προσπαθήσει να βελτιώσει τα Αγγλικά του από τότε που συμμετείχε στις εξετάσεις.

10. Υπάρχει πρόνοια για τους υποψηφίους με προβλήματα όρασης, ακοής, ομιλίας ή μάθησης;

Τα επίσημα εξεταστικά κέντρα IELTS μπορούν να σας βοηθήσουν εάν υπάρχουν προβλήματα όρασης, ακοής, ομιλίας ή μάθησης. Εάν κάποιος υποψήφιος χρειάζεται μια τροποποιημένη έκδοση του IELTS, θα πρέπει να ενημερώσει το εξεταστικό κέντρο τρεις μήνες νωρίτερα. Εάν πρέπει να γίνουν ειδικές ρυθμίσεις (για παράδειγμα, επιπλέον χρόνος), η ενημέρωση πρέπει να γίνει έξι εβδομάδες νωρίτερα. Η ικανότητα στην αγγλική γλώσσα θα αξιολογηθεί αντικειμενικά, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε αναπηρία ή ειδικές ανάγκες που μπορεί να έχει ο υποψήφιος.

Πού θα βρω καθηγητές αγγλικών για ιδιαίτερα μαθήματα, ειδικά για το IELTS;

Στην ιστοσελίδα του Πανελλήνιου Δικτύου Καθηγητών θα βρεις πιστοποιημένους εκπαιδευτικούς για ιδιαίτερα μαθήματα αγγλικών που θα σε ενημερώσουν και θα σε προετοιμάσουν κατάλληλα για τις εξετάσεις του IELTS, ώστε να επιτύχεις το σκορ που επιθυμείς!

Πανελλήνιο Δίκτυο Καθηγητών

Έδρα: Βάκχου 24, Βάρη, Αττική, ΤΚ 16672
Τηλ: 211 800 0071
Ώρες Λειτουργίας: Δευ-Παρ 10:00 έως 17:00
Γραμματεία: info[at]iphestus.com
Λογιστήριο: accounting[at]iphestus.com
Copyright © Πανελλήνιο Δίκτυο Καθηγητών, 2020. All Rights Reserved. Κατασκευή και προώθηση ιστοσελίδας από την Webnest.gr