211 800 0071

Αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις στην Ιταλική Γλώσσα (Β2)

Ενημερώθηκε:


Author Image Ειδικότητα: Ιταλικά Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Όπως σε κάθε ξένη γλώσσα, έτσι και στα Ιταλικά οι πιστοποιήσεις προσμετρούνται ως ένα επιπλέον προσόν που δίνει περισσότερο κύρος σε ένα βιογραφικό σημείωμα αλλά και αποδεικνύει την καλή γνώση της Ιταλικής γλώσσας όταν μάλιστα πρόκειται για το επίπεδο Β2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Aναφοράς.

Ας δούμε αναλυτικά τις πιο σημαντικές αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις των Ιταλικών.

Πιστοποιήσεις ιταλικής γλώσσας

CELI3 (B2) Certificato di  conoscenza della Lingua Italiana- Universita per stranieri di Perugia.

Πρόκειται για ένα από τα πιο αναγνωρισμένα ιταλικά διπλώματα στην Ιταλία και την Ευρώπη.

Εξεταστικές περίοδοι: 3 φορές το χρόνο για το επίπεδο Β2 ( Μάρτιο, Ιούνιο, Νοέμβριο).

Διάρκεια εξέτασης: 3 ώρες και 40 λεπτά ( 3 ώρες και 25 λεπτά τα γραπτά και 15 λεπτά τα προφορικά).

Κόστος εξέτασης: 110 ευρώ για όλη την εξέταση και 78 ευρώ για επανάληψη γραπτών ή προφορικών.

Εξεταζόμενες Δεξιότητες: Κατανόηση γραπτού λόγου, κατανόηση προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου, παραγωγή προφορικού λόγου.

Τυπολογία Ασκήσεων: Ασκήσεις απλής και πολλαπλής επιλογής,  δυο εκθέσεις, ερωτήσεις προς απάντηση βάσει κειμένου, συμπλήρωση κενών, ακρόαση τριών αποσπασμάτων που  ακούγονται δυο φορές.

Βαθμολόγηση: Συνολική βαθμολογία 200 (140 γραπτά και 60 προφορικά). Για να περάσει κανείς την εξέταση απαιτείται να έχει πάρει το ελάχιστο 84/140 στα γραπτά και 33/60 στα προφορικά.

Πλεονεκτήματα

 1. Δυνατότητα επανάληψης μέρους εξέτασης μέσα σε ένα χρόνο
 2. Αναγνωρίζεται από τον ΑΣΕΠ
 3. Δεν υπάρχει αρνητική βαθμολογία
 4. Για περιπτώσεις ειδικών κατηγοριών υποψηφίων είναι δυνατή η παροχή ειδικής βοήθειας

Plida (B2)- Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri

Είναι πτυχίο Ιταλικών που πιστοποιεί την καλή γνώση της γλώσσας και είναι επίσης αναγνωρισμένο απο τον ΑΣΕΠ αλλά  και από τον ιδιωτικό τομέα .

Εξεταστικές περίοδοι: 2 φορές τον χρόνο ( Ιούνιο και Δεκέμβριο).

Διάρκεια εξέτασης: περίπου 3 ώρες και 20 λεπτά (3 ώρες και 5 λεπτά τα γραπτά και 15 λεπτά τα  προφορικά).

Κόστος εξέτασης: 145 ευρώ για όλη την εξέταση και 45, 60, 70  ευρώ για επανάληψη αντίστοιχα μιας, δυο ή τριών ενοτήτων.

Εξεταζόμενες Δεξιότητες: Κατανόηση γραπτού λόγου, κατανόηση προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου, παραγωγή προφορικού λόγου.

Τυπολογία Ασκήσεων: Ασκήσεις απλής και πολλαπλής επιλογής,  δυο εκθέσεις, συμπλήρωση κενών, ακρόαση.

Βαθμολόγηση: Το ελάχιστο που απαιτείται σε κάθε ενότητα είναι 18 πόντοι στους 30. Αν αυτό δεν επιτευχθεί, ο υποψήφιος μπορεί να δώσει τις ενότητες στις οποίες απέτυχε την επόμενη  εξεταστική περίοδο.

Πλεονεκτήματα

 1. Αναγνωρίζεται από τον ΑΣΕΠ
 2. Δεν υπάρχει αρνητική βαθμολογία
 3. Δυνατότητα επανάληψης μιας ή περισσότερων ενοτήτων
 4. Είναι δυνατόν ο υποψήφος να επιλέξει περισσότερα από ένα επίπεδα αν το επιθυμεί για να συμμετάσχει

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Επίπεδο Β (Β1+Β2)

Είναι θεσμοθετημένο από την Πολιτεία και το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Την ευθύνη για την ανάπτυξη των θεμάτων στις εξετάσεις την έχουν τα Τμήματα των Ξένων Φιλολογιών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι αναγνωρισμένο από τα ΑΕΙ της χώρας, τον ΑΣΕΠ αλλά και τον ιδιωτικό τομέα.

Εξεταστικές περίοδοι: 2 φορές το χρόνο (Ιούνιο και Νοέμβριο).

Διάρκεια εξέτασης: 3 ώρες και 45 λεπτά.

Κόστος εξέτασης: 80 ευρώ για το διαβαθμισμένο επίπεδο Β.

Εξεταζόμενες δεξιότητες: Κατανόηση γραπτού λόγου, κατανόηση προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου, παραγωγή προφορικού λόγου.

Τυπολογία ασκήσεων: Ασκήσεις απλής και πολλαπλής επιλογής, 4 εκθέσεις (2 για το επίπεδο Β1 και 2 για το επίπεδο Β2), συμπλήρωση κενών, ακρόαση τεσσάρων αποσπασμάτων που ακούγονται  δυο φορές το καθένα.

Βαθμολόγηση: Η  μέγιστη βαθμολογία είναι 200 μονάδες. Η ελάχιστη βαθμολογία για το Β1 είναι 60 μονάδες και για το Β2 αντίστοιχα είναι 120 μονάδες. Υπάρχει βέβαια μια βασική προυπόθεση οτι ο υποψήφιος για να περάσει θα πρέπει να έχει συγκεντρώσει μια ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία για την κάθε ενότητα. Αναλυτικότερα:

Β1&Β2 (κοινό διαβαθμισμένο τέστ)

Ενότητα 1: Κατανόηση γραπτού λόγου

Κλίμακα Βαθμολογίας:  1-50

Βάση για το χαμηλότερο επίπεδο (Β1): 8

Βάση για το υψηλότερο επίπεδο (Β2): 15

Ενότητα 2: Παραγωγή γραπτού λόγου

Κλίμακα Βαθμολογίας: 1-60

Βάση για το χαμηλότερο επίπεδο (Β1): 9

Βάση για το υψηλότερο επίπεδο (Β2): 18

Ενότητα 3: Κατανόηση προφορικού λόγου

Κλίμακα Βαθμολογίας: 1-50

Βάση για το χαμηλότερο επίπεδο (Β1): 8

Βάση για το υψηλότερο επίπεδο (Β2): 15

Ενότητα 4: Παραγωγή προφορικού λόγου

Κλίμακα Βαθμολογίας: 1-40

Βάση για το χαμηλότερο επίπεδο (Β1): ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΒΑΣΗ

Βάση για το υψηλότερο επίπεδο (Β2):  ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΒΑΣΗ

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

 

Κλίμακα Βαθμολογίας: 1-200
 
Βάση για το χαμηλότερο επίπεδο (Β1): 60
 
Βάση για το υψηλότερο επίπεδο (Β2): 120

Πλεονεκτήματα

 1. Δεν υπάρχει αρνητική βαθμολογία
 2. Υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής υποψηφίων με ειδικές δεξιότητες (ΑΜΕΕΑ)
 3. Αναγνωρίζεται απο τον ΑΣΕΠ
 4. Το κοινό διαβαθμισμένο τεστ δίνει στον υποψήφιο τη δυνατότητα αν δεν καταφέρει να συγκεντρώσει την απαραίτητη βαθμολογία για το επίπεδο Β2 να μπορέσει  να περάσει το επίπεδο Β1

Συμπερασματικά,  οι παραπάνω πιστοποιήσεις για την ιταλική γλώσσα είναι οι πιο έγκυρες και αναγνωρισμένες στην Ελλάδα και όχι μόνο. Η επιλογή της κάθε πιστοποίησης εξαρτάται από το προφίλ του κάθε υποψηφίου καθώς και τις δυνατότητες που μπορεί να έχει σχετικά με την τυπολογία των εξετάσεων, το λόγο για τον οποίο χρειάζεται την πιστοποίηση ή ακόμη και τη συχνότητα με την οποία γίνονται εξετάσεις από τον κάθε φορέα. Mε την πολύτιμη βοήθεια ενός έμπειρου και ενημερωμένου καθηγητή ιταλικών η επιλογή της πιστοποίησης μπορεί να είναι πιο στοχευμένη και επιτυχής με αποτέλεσμα την απόκτηση του επιθυμητού τίτλου σπουδών.Διαβάστε επίσης...

blog image5 ιδέες για να κάνετε τα ιδιαίτερα μαθήματα πιο ενδιαφέροντα
blog imageΜπορώ να βοηθήσω το παιδί μου στην ανάγνωση;
blog imageΜαθαίνοντας Κινέζικα. Οι εξετάσεις YCT, HSK, HSKK και BCT.
blog imageΤα πλεονεκτήματα των ιδιαίτερων μαθημάτων για την εκμάθηση ξένων γλωσσών
Δείτε όλα τα άρθρα εδώ