211 800 0071

Αναγνωρισμένες Πιστοποιήσεις Τουρκικής Γλώσσας

Οι πιστοποιήσεις για την τουρκική γλώσσα στην Ελλάδα διεξάγονται από 3 διαφορετικούς φορείς, το ΚΠΓ, το ΙΜΧΑ και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών PERUGIA. Συνολικά, και οι τρεις πιστοποιήσεις απευθύνονται κυρίως σε εφήβους* και ενήλικες εκπαιδευόμενους.

Γράφει η κ. Σάμπρη Κατερίνα, καθηγήτρια τουρκικής γλώσσας

Σύγκριση πιστοποιήσεων τουρκικής γλώσσας

Επίσημοι Εξεταστικοί Φορείς

ΚΠΓ

IMXA

PERUGİA

Φορείς Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας

ΚΠΓ

TÖMER

İSTANBUL

Οnline Διεξαγωγή Εξετάσεων

Όχι

Όχι

Ναι

Εξεταστική Περίοδος

Νοέμβριος

Φεβρουάριος

Ιούνιος

Ιανουάριος

Ιούνιος

Εξεταζόμενα Επίπεδα Γλωσσομάθειας

Β1-Β2 (διαβαθμισμένο)

Γ1- Γ2 (διαβαθμισμένο)

Α1, Α2 Β1, Β2 Γ1, Γ2

Α1, Α2 Β1, Β2 Γ1, Γ2

Συνολική Διάρκεια Εξέτασης 3 ώρες και 35 λεπτά Α1 – A2: 1 ώρα και 55′

Β1- Β2: 2 ώρες και 55′

Γ1 – Γ2: 3 ώρες και 25′

Α1 – Β2: 2 ώρες και 50′

Γ1, Γ2: 3 ώρες και 20′

Κόστος Συμμετοχής Β1 – Β2: 80 € Γ1 – Γ2: 100 € Α1: 80, Α2: 100 €

Β1: 130 €, Β2: 160 €

Γ1: 170 €, Γ2: 180 €

Α1 έως B2: 120 € Γ1, Γ2: 140 €
Εξεταζόμενες Δεξιότητες σύμφωνα με το ΚΕΠΑ** •   Κατανόηση Γραπτού Λόγου

•   Παραγωγή Γραπτού Λόγου

•   Κατανόηση Προφορικού Λόγου

•   Παραγωγή Προφορικού Λόγου

•   Κατανόηση Γραπτού Λόγου

•   Παραγωγή Γραπτού Λόγου

•   Κατανόηση Προφορικού Λόγου

•   Παραγωγή Προφορικού Λόγου

•   Κατανόηση Γραπτού Λόγου

•   Παραγωγή Γραπτού Λόγου

•   Κατανόηση Προφορικού Λόγου

•   Παραγωγή Προφορικού Λόγου

Βαθμολόγηση** Β1, Γ1: 60 έως 119

μονάδες (30% ανά ενότητα πλην προφορ.) Β2, Γ2: 120 έως 200

μονάδες(30% ανά ενότητα πλην προφορ.)

60% κατ’ ελάχιστο στην τελική βαθμολογία (15/25 σε κάθε ενότητα) Α1 έως Γ1: 60% κατ’ ελάχιστο (15/25 σε κάθε ενότητα)

Γ2: 95% κατ’ ελάχιστο

Αναγνώριση Πιστοποιήσεων Αναγνωρισμένο σε: ΑΣΕΠ, Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα Αναγνωρισμένο σε: ΑΣΕΠ, Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα Αναγνωρισμένο σε: Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα

*Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας του ΙΜΧΑ δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν όλοι από δεκαέξι ετών και άνω. Παιδιά ηλικίας 12 έως 16 ετών μπορούν να συμμετέχουν στο επίπεδο γλωσσομάθειας Α1, ειδικά προσαρμοσμένο για την ηλικία τους κατόπιν αιτήσεως.

Στο ΚΠΓ οι εξετάσεις απευθύνονται σε άτομα άνω των 16 ετών.

** Στο ΚΠΓ γίνεται συμψηφισμός της βαθμολογίας κάθε ενότητας για τον υπολογισμό του τελικού αποτελέσματος.

Στο ΙΜΧΑ η βαθμολογία της κάθε ενότητας δεν συμψηφίζεται για τον υπολογισμό της τελικής βαθμολογίας.

Στο πιστοποιητικό ISTANBUL ο υποψήφιος που δεν καταφέρνει να επιτύχει σε 1 ή 2 ενότητες, έχει δικαίωμα να τις επαναλάβει μόνο στην επόμενη εξεταστική περίοδο.

Στην ιστοσελίδα του Πανελλήνιου Δικτύου Καθηγητών, θα βρεις καθηγητές που παραδίδουν ιδιαίτερα μαθήματα τουρκικών.

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

Κατανόηση Γραπτού Λόγου και Γλωσσική Επίγνωση (85 λεπτά) Παραγωγή Γραπτού Λόγου και Γραπτή Διαμεσολάβηση

(80 λεπτά)

Κατανόηση Προφορικού Λόγου (20-30 λεπτά) Παραγωγή Προφορικού Λόγου και Προφορική Διαμεσολάβηση (25 λεπτά)
Β1-Β2: 60 ερωτήματα

Γ1-Γ2: 70 ερωτήματα

Ερωτήσεις με συμπλήρωση κενού, αντιστοίχισης, σωστού/ λάθους ή ναι/όχι, συμπλήρωση μέσω επιλογής, τακτοποίηση ή εύρεση σειράς/ παραγράφων

Β1-Β2: 2-4 δοκιμασίες

Γ1-Γ2: 2-3 δοκιμασίες βάσει οδηγιών ή/και με αφορμή ξενόγλωσσο ή ελληνόγλωσσο κείμενο. Αριθμός λέξεων που ζητείται για όλες τις δραστηριότητες:

Β1-Β2: 350-400 λέξεις

Γ1-Γ2: 650 λέξεις

Β1-Β2: 25 ερωτήματα

Γ1-Γ2: 30 ερωτήματα κατανόησης προφορικού λόγου

Β1-Β2:

επαναλαμβάνεται 2 φορές

Γ1-Γ2: ακούγεται 1 φορά

Εξέταση σε ζεύγη χωρίς οι υποψήφιοι να συνομιλούν μεταξύ τους. Δοκιμασία 1: Διάλογος μεταξύ εξεταστή- υποψήφιου. 2 ερωτήσεις Β1/Γ1, 2 ερωτήσεις Β2/ Γ2.(3’ για κάθε υποψήφιο)

Δοκιμασία 2: Μονόλογος με βάση 1 ή περισσότερες εικόνες. 2

ερωτήσεις Β1/Γ1, 2 ερωτήσεις Β2/Γ2.(3’ για κάθε υποψήφιο) Δοκιμασία 3: Διαμεσολάβηση: Οι υποψήφιοι απαντούν σε δύο ερωτήματα (1 επιπέδου Β1/Γ1 και 1 επιπέδου Β2/Γ2) με βάση ένα ελληνικό κείμενο (5’ λεπτά για κάθε υποψήφιο)

 Ίδρυμα Mελετών Xερσονήσου του Aίμου (IMXA)

ΙΜΧΑ
Κατανόηση και Παραγωγή Γραπτού Λόγου

(Α1-Α2: 1 ώρα και 20’)

(Β1-Β2: 2 ώρες και 10’)

(Γ1-Γ2: 2 ώρες και 40’)

Κατανόηση και Παραγωγή Γραπτού Λόγου

(Α1-Α2: 1 ώρα και 20’)

(Β1-Β2: 2 ώρες και 10’)

(Γ1-Γ2: 2 ώρες και 40’)

Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Α1-Α2: 20 λεπτά)

(Β1-Β2: 30 λεπτά)

(Γ1-Γ2: 30 λεπτά)

Παραγωγή Προφορικού Λόγου (12-15 λεπτά)
Κατανόηση

3 ή 4 κείμενα Ερωτήσεις κατανόησης με σωστό/λάθος, ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχησης, τακτοποίηση ή εύρεση σειράς

Παραγωγή

2 θέματα παραγωγής γραπτού λόγου με την μορφή σύνταξης κειμένου σε πρόταση, εικόνα, αλυσίδα εικόνων, παροιμία, απόφθεγμα.

Σύνταξη γράμματος, επιστολής, e-mail. Παρουσίαση προσωπικής άποψης, διατύπωση επιχειρημάτων αιτιολογία.

Α1: 20- 30 λέξεις

Α2: 30-50 λέξεις

Β1: 70-120 λέξεις

Β2: 100-200 λέξεις

Γ1: 150-200 λέξεις

Γ2: 200-300 λέξεις

3 ακουστικά κείμενα τα οποία επαναλαμβάνονται 2 φορές

Οι υποψήφιοι απαντούν σε ερωτήσεις σωστού/ λάθους, πολλαπλής επιλογής ή συμπληρώνουν προτάσεις σε αποσπάσματα που λείπουν.

1η δοκιμασία (3 λεπτά) σε ομάδες των 2: ανάπτυξη επιχειρημάτων υπέρ ή κατά

2η δοκιμασία (3 λεπτά): παιχνίδι ρόλων-διάλογος με τον εξεταστή

3η δοκιμασία (4 λεπτά): συζήτηση με τον εξεταστή βασιζόμενο σε φωτογραφικό υλικό

4η δοκιμασία (5 λεπτά): μονόλογος για ένα θέμα- ερωτήσεις από τον εξεταστή σχετικά με το θέμα

Κέντρο Ξένων Γλωσσών PERUGIA

Κατανόηση Γραπτού Λόγου (Α1-Β2: 1 ώρα)

(Γ1-Γ2: 1 ώρα και 15

λεπτά)

Παραγωγή Γραπτού Λόγου (Α1-Β2: 1 ώρα)

(Γ1-Γ2: 1 ώρα και 15

λεπτά)

Κατανόηση Προφορικού Λόγου (30 λεπτά) Παραγωγή Προφορικού Λόγου (15-20 λεπτά ανά 2 άτομα)
3 κείμενα

Ερωτήσεις κατανόησης με σωστό/λάθος, ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Επιλογή ενός (1) θέματος για παραγωγή γραπτού λόγου

Α1: 100 λέξεις

Α2: 150 λέξεις

Β1: 200 λέξεις

Β2: 250 λέξεις

Γ1-Γ2: 300 λέξεις

2 ακουστικά κείμενα τα οποία επαναλαμβάνονται 3 φορές δοκιμασία: Διάλογος κάθε υποψήφιου με τον εξεταστή

δοκιμασία: Διάλογος μεταξύ των δύο υποψηφίων

Σύγκριση πιστοποιήσεων Τουρκικής Γλώσσας

Και οι τρεις πιστοποιήσεις εξετάζουν τις γραμματικές δομές, το λεξιλόγιο, την ικανότητα πρόσληψης και παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου μέσα από επικοινωνιακού τύπου δοκιμασίες.

Η επιλογή της κατάλληλης πιστοποίησης εξαρτάται από το προφίλ και τον επαγγελματικό ή προσωπικό στόχο του κάθε υποψήφιου. Άλλοι παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την επιλογή πιστοποίησης είναι το κόστος, η συχνότητα των εξετάσεων ή ο σκοπός απόκτησης της πιστοποίησης.

Μέσα από την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού και την συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτή- εκπαιδευόμενου η απόκτηση της ιδανικής πιστοποίησης γίνεται ένα ενδιαφέρον ταξίδι στον κόσμο της τουρκικής γλώσσας!

 

Σάμπρη Κατερίνα – Τούρκικα ιδιαίτερα μαθήματα

Σάμπρη Κατερίνα – Καθηγήτρια τουρκικής γλώσσας με πολυετή εμπειρία, απόφοιτη του Τμήματος Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών ΕΚΠΑ, με μεταπτυχιακό στην διδασκαλία ξένων γλωσσών και συνεχή επιμόρφωση στον τομέα της διδακτικής και της γλωσσολογίας.Διαβάστε επίσης...

blog imageΧρήσιμες συμβουλές για την εκμάθηση Ισπανικών
blog image8 συμβουλές προετοιμασίας για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις
blog imageΠαραγωγή Λόγου: τα 5 συχνότερα λάθη μαθητών και μαθητριών
blog imageΕξετάσεις LRN: 5 Συμβουλές Σίγουρης Επιτυχίας
Δείτε όλα τα άρθρα εδώ