211 800 0071

Μαθαίνοντας Κινέζικα. Οι εξετάσεις YCT, HSK, HSKK και BCT.

Ενημερώθηκε:


Author Image Ιδιαίτερα μαθήματα

Η μανδαρινική κινεζική γλώσσα, με την πλούσια πολιτιστική ιστορία και την οικονομική της σημασία, έχει γίνει μια πάρα πολύ δημοφιλής γλώσσα η οποία προσελκύει μαθητές σε όλο τον κόσμο. Είτε είστε φοιτητής, είτε επαγγελματίας, είτε απλά λάτρεις των γλωσσών, η αξιολόγηση και η πιστοποίηση της γνώσης σας στην κινεζική γλώσσα είναι ζωτικής σημασίας για την προσωπική και επαγγελματική σας ανάπτυξη. Υπάρχουν τέσσερις ευρέως αναγνωρισμένες εξετάσεις παίζουν που καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία: το Youth Chinese Test (YCT), το Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK), το HSK Speaking Test (HSKK) και το Business Chinese Test (BCT). Σε αυτόν τον άρθρο/οδηγό, θα δούμε αναλυτικά τις λεπτομέρειες κάθε εξέτασης, και θα σας βοηθήσουμε να κατανοήσετε την διαδικασία της εξέτασης.

YCT (YOUTH CHINESE TEST)

Youth Chinese Test (YCT)

Το Youth Chinese Test, κοινώς γνωστό ως YCT, έχει σχεδιαστεί για νέους μαθητές των οποίων η πρώτη γλώσσα δεν είναι τα κινεζικά. Το τεστ οργανώνεται από το Κέντρο Γλωσσικής Εκπαίδευσης και Συνεργασίας Hanban του Υπουργείου Παιδείας της Κίνας και έχει ως στόχο να αξιολογήσει τις γλωσσικές δεξιότητες των μαθητών με διασκεδαστικό και κατάλληλο για την ηλικία τους τρόπο. Το YCT χωρίζεται σε τέσσερα επίπεδα, και παρέχει μια δομημένη προσέγγιση για την απόκτηση πιστοποίησης της γλώσσας από τα παιδιά.

Επίπεδα YCT

Επίπεδο YCT I και II: Χτίζοντας τα θεμέλια

Τα δύο πρώτα επίπεδα επικεντρώνονται στην εισαγωγή βασικών δεξιοτήτων επικοινωνίας, καθημερινού λεξιλογίου και απλών δομών προτάσεων. Ο στόχος είναι να δημιουργηθούν τα θεμέλια για να μπορούν οι μικροί μαθητές να συμμετέχουν σε βασικές συζητήσεις και να κατανοούν απλά κείμενα.

YCT Επίπεδο III και IV: Προώθηση της γλωσσικής επάρκειας

Καθώς οι μαθητές προχωρούν στα επόμενα επίπεδα, συναντούν πιο σύνθετο λεξιλόγιο και δομές γραμματικής. Τα επίπεδα YCT III και IV μαθαίνουν στους μαθητές να εκφράζονται με μεγαλύτερη ευχέρεια, να συμμετέχουν σε συζητήσεις και να κατανοούν κείμενα με αυξημένη δυσκολία.

Πέρα από εργαλείο αξιολόγησης, το YCT χρησιμεύει ως αποτελεσματικός τρόπος παρακίνησης των νεαρών μαθητών να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην κινεζική γλώσσα. Το ελκυστικό περιεχόμενο και τα κατάλληλα για την ηλικία σενάρια κάνουν τη μάθηση ευχάριστη, καλλιεργώντας μια θετική στάση απέναντι στην εκμάθηση της γλώσσας από μικρή ηλικία.

HSK - Hànyǔ Shuǐpíng Kǎoshì

Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK)

Το Hanyu Shuiping Kaoshi, κοινώς γνωστό ως HSK, είναι το πιο ευρέως αναγνωρισμένο τεστ επάρκειας της κινεζικής γλώσσας παγκοσμίως. Οργανώνεται από την Hanban και αξιολογεί τις ικανότητες των μαθητών των οποίων η κινέζικη γλώσσα δεν είναι η μητρική τους, στο listening, το reading και το writing. Το τεστ αποτελείται από έξι επίπεδα, καθένα από τα οποία αυξάνει προοδευτικά της δυσκολία και εξετάζει τους μαθητές σε ολοένα και πιο σύνθετες γλωσσικές ασκήσεις.

 

Επίπεδα HSK

 

HSK Επίπεδο Ι και ΙΙ: Βασική επάρκεια

Αυτά τα επίπεδα επικεντρώνονται στις βασικές επικοινωνιακές δεξιότητες, καλύπτοντας θέματα που σχετίζονται με την καθημερινή ζωή. Οι υποψήφιοι αναμένεται να κατανοούν απλές προτάσεις, να συμμετέχουν σε βασικές συζητήσεις και να διαβάζουν σύντομα κείμενα.

 

HSK Επίπεδο III και IV: Μέση επάρκεια

Τα ενδιάμεσα επίπεδα απαιτούν από τους υποψηφίους να χειρίζονται πιο σύνθετα γλωσσικά φαινόμενα. Η έκφραση απόψεων, η συζήτηση διαφόρων θεμάτων και η κατανόηση μεγαλύτερων κειμένων γίνονται αναπόσπαστα στοιχεία των εξετάσεων.

 

HSK Επίπεδο V και VI: Προχωρημένη επάρκεια

Τα προχωρημένα επίπεδα απευθύνονται σε μαθητές με υψηλό επίπεδο γνώσης των κινέζικων τόσο στον γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο. Οι υποψήφιοι αναμένεται να κατανοούν και να εκφράζονται σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, επιδεικνύοντας ένα σχεδόν μητρικό επίπεδο της γλώσσας.

 

Παγκόσμια αναγνώριση

Η παγκόσμια αναγνώριση του HSK το καθιστά ένα ανεκτίμητο εργαλείο για όσους επιθυμούν να σπουδάσουν, να εργαστούν ή να συμμετάσχουν σε πολιτιστικές ανταλλαγές σε κινεζόφωνες περιοχές. Οι εργοδότες, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και οι κυβερνήσεις αναγνωρίζουν τα πιστοποιητικά HSK ως απόδειξη της επάρκειας της κινεζικής γλώσσας.

HSKK-Mandarin-Speaking-Exam

HSK Speaking Test (HSKK)

Το τεστ προφορικού λόγου HSK (HSKK) αξιολογεί ειδικά την προφορική επάρκεια των υποψηφίων στην κινεζική γλώσσα. Το HSKK χωρίζεται σε τρία επίπεδα – Αρχάριοι, Μέσοι και Προχωρημένοι – και αξιολογεί την ικανότητα του υποψηφίου να εκφράζεται στα κινεζικά σε διάφορα σενάρια.

 

Επίπεδα HSKK

 

Επίπεδο αρχαρίων: Απλή καθημερινή επικοινωνία

Το επίπεδο αρχαρίων επικεντρώνεται στην απλή καθημερινή επικοινωνία, όπως χαιρετισμούς, συστάσεις και βασικές συνομιλίες. Οι υποψήφιοι αξιολογούνται ως προς την προφορά, την ευχέρεια και την ικανότητά τους να εκφράζονται σε συνήθη σενάρια.

 

Ενδιάμεσο επίπεδο: Εκτεταμένες συνομιλίες

Το ενδιάμεσο επίπεδο απαιτεί από τους υποψηφίους να συμμετέχουν σε πιο εκτεταμένες συνομιλίες και συζητήσεις. Τα θέματα γίνονται πιο ποικίλα και σύνθετα, προκαλώντας τους υποψηφίους να διατυπώνουν τις σκέψεις τους με πιο συνεκτικό τρόπο.

 

Προχωρημένο επίπεδο: Σύνθετες γλωσσικές εργασίες

Το προχωρημένο επίπεδο εξετάζει τους υποψηφίους σε σύνθετες προφορικές καταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων της εκφώνησης ομιλιών και της συμμετοχής σε συζητήσεις. Το επίπεδο αυτό αξιολογεί όχι μόνο την ευχέρεια αλλά και την ικανότητα έκφρασης απόψεων για αφηρημένα και διαφοροποιημένα θέματα.

 

Παρουσίαση των δεξιοτήτων ομιλίας

Ενώ το HSK επικεντρώνεται στη συνολική γλωσσική επάρκεια, το HSKK παρέχει στους μαθητές την ευκαιρία να επιδείξουν τις ικανότητές τους στον προφορικό λόγο. Αυτό είναι ζωτικής σημασίας για την επικοινωνία στον πραγματικό κόσμο, όπου η ικανότητα προφορικής έκφρασης σκέψεων και ιδεών είναι συχνά εξίσου αν όχι και περισσότερο σημαντική με τη γραπτή επάρκεια.

Business Chinese Test

Business Chinese Test (BCT)

Σε έναν ολοένα και πιο παγκοσμιοποιημένο κόσμο, η γνώση αυτού που ονομάζουμε Business Chinese,  έχει γίνει πολύτιμο πλεονέκτημα για τους επαγγελματίες. Το Business Chinese Test, ή BCT, αξιολογεί τις ικανότητες των υποψηφίων να χρησιμοποιούν την κινεζική γλώσσα σε διάφορα επιχειρηματικά σενάρια. Παρόμοια με το HSK, το BCT χωρίζεται σε τρία επίπεδα – BCT (A), BCT (B) και BCT (Speaking).

 

Επίπεδα BCT

 

BCT (A): Βασική επιχειρηματική επικοινωνία

Το BCT (A) επικεντρώνεται στις βασικές δεξιότητες επικοινωνίας σε επιχειρηματικά περιβάλλοντα, συμπεριλαμβανομένων των χαιρετισμών, των συναντήσεων και των διαπραγματεύσεων. Οι υποψήφιοι αναμένεται να επιδείξουν κατανόηση του βασικού επιχειρηματικού λεξιλογίου και της επικοινωνιακής εθιμοτυπίας.

 

BCT (B): Προχωρημένη επιχειρηματική επάρκεια

Το BCT (B) απαιτεί υψηλότερο επίπεδο γλωσσικής επάρκειας, καλύπτοντας θέματα όπως η επιχειρηματική εθιμοτυπία, η διαπολιτισμική επικοινωνία και η επιχειρηματική αλληλογραφία. Αυτό το επίπεδο ελέγχει τους υποψηφίους σε ποιο σύνθετες καταστάσεις που σχετίζονται με επαγγελματικά περιβάλλοντα.

 

BCT (Ομιλία): Προφορική επικοινωνία στις επιχειρήσεις

Το BCT (Speaking) αξιολογεί την ικανότητα των υποψηφίων να επικοινωνούν προφορικά σε επιχειρηματικό πλαίσιο. Αυτό περιλαμβάνει την πραγματοποίηση παρουσιάσεων, τη συμμετοχή σε συσκέψεις και τη συμμετοχή σε επιχειρηματικές συζητήσεις. Η έμφαση δίνεται στις πρακτικές δεξιότητες επικοινωνίας που απαιτούνται σε επαγγελματικά περιβάλλοντα.

 

Ενίσχυση επαγγελματικών ευκαιριών

Οι επαγγελματίες που επιθυμούν να εργαστούν σε κινεζόφωνα επιχειρηματικά περιβάλλοντα μπορούν να επωφεληθούν σημαντικά από την πιστοποίηση BCT. Το τεστ δεν επικυρώνει μόνο τη γλωσσική επάρκεια, αλλά αποδεικνύει επίσης την ικανότητα του υποψηφίου να ελίσσεται με ευκολία ανάμεσα σε διάφορες καταστάσεις και διαδικασίες σχετίζονται με τις επιχειρήσεις.

Επιλέξτε τις σωστές εξετάσεις

Η απόφαση για το ποιες εξετάσεις γνώσης της κινεζικής γλώσσας θα δώσετε εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου του τρέχοντος επιπέδου γνώσης σας, των μαθησιακών σας στόχων και των συγκεκριμένων δεξιοτήτων που θέλετε να πιστοποιήσετε.

Για μικρούς μαθητές: YCT

Εάν είστε μικρός μαθητής ή γονέας που αναζητά μια εξέταση κινέζικης γλώσσας για το παιδί του, το YCT είναι η ιδανική επιλογή. Η εστίασή του στο διασκεδαστικό και ελκυστικό περιεχόμενο ενθαρρύνει τη συνεχή μάθηση.

Για γενική επάρκεια: HSK

Εάν στοχεύετε να αξιολογήσετε τη γενική σας επάρκεια στο listening, το reading και το writing, το HSK είναι η πιο ολοκληρωμένη εξέταση. Επιλέξτε το επίπεδο που αντιστοιχεί στην τρέχουσα επάρκειά σας και συνεχίστε να διαβάζετε για να ανεβείτε ακόμα πιο ψηλά.

Για προφορική επάρκεια: HSKK

Αν θέλετε να πιστοποιήσετε τις γενικές ικανότητές σας προφορικού λόγου στα κινεζικά, τότε οι σωστή επιλογή για εσάς είναι το HSKK. Αυτή η εξέταση είναι κατάλληλη για όσους επιθυμούν να πιστοποιήσουν την ικανότητά τους ότι μπορούν να επικοινωνούν αποτελεσματικά σε πραγματικές, καθημερινές καταστάσεις.

Για επιχειρηματική επικοινωνία: BCT

Εάν είστε επαγγελματίας ή φοιτητής που φιλοδοξεί να εργαστεί σε κινεζόφωνο επιχειρηματικό περιβάλλον, το BCT είναι προσαρμοσμένο για να αξιολογήσει την επαγγελματική σας επάρκεια στα κινεζικά. Επιλέξτε το επίπεδο που ανταποκρίνεται στις επικοινωνιακές σας ανάγκες σε ένα επιχειρηματικό πλαίσιο.

Νεαρή κοπέλα μελετάει

Συμβουλές για επιτυχία

Ανεξάρτητα από τις εξετάσεις που θα επιλέξετε, σας δίνουμε ορισμένες γενικές συμβουλές για να αυξήσετε τις πιθανότητες επιτυχίας σας:

Κατανοήστε τη μορφή:

Εξοικειωθείτε με τη μορφή των εξετάσεων, συμπεριλαμβανομένων των τύπων των ερωτήσεων, των χρονικών περιορισμών και των κριτηρίων βαθμολόγησης. Αυτό θα σας βοηθήσει να προετοιμαστείτε πιο αποτελεσματικά.

Κάντε συχνή εξάσκηση:

Η συνεχόμενη εξάσκηση με συνέπεια είναι το κλειδί της επιτυχίας. Ασχοληθείτε με όλες τις πτυχές της γλώσσας – listening, reading, writing, speaking – για να αποκτήσετε μια ολοκληρωμένη γνώση της γλώσσας.

Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο υλικό:

Ενισχύστε την προετοιμασία σας με το κατάλληλο κινεζικό υλικό, όπως βιβλία, ταινίες και άρθρα ειδήσεων. Η έκθεση στη χρήση της γλώσσας στην καθημερινότητα θα ενισχύσει την κατανόηση και την ευχέρεια της ομιλίας σας.

Κάντε δοκιμαστικές εξετάσεις:

Προσομοιώστε τις συνθήκες των εξετάσεων κάνοντας δοκιμαστικές εξετάσεις. Αυτό θα σας βοηθήσει να διαχειριστείτε το χρόνο σας, να εντοπίσετε τις αδυναμίες σας και να αποκτήσετε αυτοπεποίθηση. Υπάρχουν δεκάδες mock up τεστ που μπορείτε να βρείτε στο ιντερνέτ καθώς και θέματα εξετάσεων από τα προηγούμενα χρόνια. Λύστε όσα περισσότερα μπορείτε, περιορίζοντας τον εαυτό σας στον χρόνο τον οποίο θα είχατε κατά την διάρκεια των εξετάσεων.

Κάντε ιδιαίτερα μαθήματα κινεζικών:

Παρόλο που μπορείτε να διαβάσετε και μόνοι σας, σκεφτείτε το ενδεχόμενο να ξεκινήσετε ιδιαίτερα μαθήματα κινέζικης γλώσσας και να ζητήσετε καθοδήγηση από έναν εξειδικευμένο καθηγητή. Η επαγγελματική διδασκαλία μπορεί να προσφέρει πολύτιμες γνώσεις και εξατομικευμένη ανατροφοδότηση για την αντιμετώπιση των αναγκών σας.

Το ταξίδι προς την μάθηση της κινέζικης γλώσσας είναι δύσκολο αλλά ταυτόχρονα και πολύ ικανοποιητικό όταν πετυχαίνετε τους στόχους σας. Είτε είστε μαθητής, είτε επαγγελματίας, είτε κάποιος με πάθος και αγάπη για τις γλώσσες, οι εξετάσεις YCT, HSK, HSKK και BCT προσφέρουν μια δομημένη πορεία για την αξιολόγηση και την πιστοποίηση των δεξιοτήτων σας.

Οι εξετάσεις των κινέζικων φυσικά δεν θα μείνουν για πάντα οι ίδιες. Φαίνεται πως από το 2024 και μετά, θα γίνουν αλλαγές στον τρόπο εξέτασης της γλώσσας. Οι αλλαγές αυτές θα δυσκολέψουν τους μαθητές, αλλά θα είναι επίσης και κίνητρο να διαβάσουν περισσότερο και να βελτιώσουν το επίπεδό του, φτάνοντας ακόμη πιο γρήγορα στον στόχο τους.

Κατανοώντας λοιπόν τον τρόπο λειτουργίας της κάθε εξέτασης και προσαρμόζοντας την προετοιμασία σας αναλόγως, μπορείτε να αυξήσετε κατά πολύ την αυτοπεποίθησή σας όσον αφορά τα κινέζικα και να ανοίξετε πόρτες σε νέες ευκαιρίες στην εκπαίδευση, την καριέρα και τις πολιτιστικές ανταλλαγές. Η κινέζικη γλώσσα είναι μια πρόκληση που θέλετε να αγκαλιάσετε. Με την επιτυχία στις εξετάσεις μπορείτε να ‘’γιορτάσετε’’ για την πρόοδό σας και απολαύστε το ταξίδι της εκμάθησης της όμορφης αυτής γλώσσας που είναι τα Μανδαρινικά Κινέζικα.Διαβάστε επίσης...

blog image5 ιδέες για να κάνετε τα ιδιαίτερα μαθήματα πιο ενδιαφέροντα
blog imageΜπορώ να βοηθήσω το παιδί μου στην ανάγνωση;
blog imageΤα πλεονεκτήματα των ιδιαίτερων μαθημάτων για την εκμάθηση ξένων γλωσσών
blog image50 Αρχαίες Ελληνικές Εκφράσεις που Χρησιμοποιούμε Σήμερα και η Σημασία τους
Δείτε όλα τα άρθρα εδώ