211 800 0071

IELTS vs TOEFL: Ποια πιστοποίηση να διαλέξω;

Ενημερώθηκε:


Author Image Ιδιαίτερα μαθήματα

Σκοπεύετε να κάνετε αίτηση για σπουδές σε αγγλόφωνο πανεπιστήμιο αλλά τα αγγλικά δεν είναι η μητρική σας γλώσσα … Το Πανεπιστήμιο σας ζητά να αποδείξετε τη γνώση σας μέσω κάποιου ευρέως αποδεκτού πιστοποιητικού… Και κάπου εδώ έρχεται το δίλημμα: IELTS ή TOEFL;

Αρχικά, θα πρέπει να γνωρίζετε τον  απαιτούμενο βαθμό  για προπτυχιακές αλλά και μεταπτυχιακές σπουδές, όπως ορίζεται από το κάθε Ίδρυμα ξεχωριστά.  Στις περισσότερες περιπτώσεις μπορείτε να βρείτε αυτήν την πληροφορία στην ιστοσελίδα του εκάστοτε Ιδρύματος. Εάν όχι, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το αρμόδιο γραφείο για να ενημερωθείτε για τις προϋποθέσεις εισαγωγής. Σημειωτέον, σε κάποια Πανεπιστήμια απαιτείται συγκεκριμένος βαθμός ανά δεξιότητα, ενώ σε άλλα αρκεί ο τελικός μέσος όρος.

Τόσο στο IELTS όσο και στο TOEFL εξετάζεστε στις εξής τέσσερις δεξιότητες:

 1. Κατανόηση γραπτού λόγου (Reading)
 2. Κατανόηση προφορικού λόγου (Listening)
 3. Παραγωγή γραπτού λόγου (Writing)
 4. Παραγωγή προφορικού λόγου (Speaking).
toefl vs ielts σύγκριση εξετάσεων

👉 Η διάρκεια εξέτασης του IELTS είναι περίπου τρεις ώρες ενώ του TOEFL τέσσερις.

Reading

TOEFL: Διαρκεί από 60 έως 100 λεπτά και αποτελείται από 3 έως 5 αποσπάσματα (ακαδημαϊκών κειμένων) των 700 περίπου λέξεων, για καθένα από τα οποία, καλείστε να απαντήσετε 12-14 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

IELTS ΑCADEMIC: Διαρκεί μία ώρα και αποτελείται από 40 ερωτήματα πολλών και διαφορετικών τύπων (π.χ.συμπλήρωση κενών/διαγραμμάτων/χαρτών/εικόνων, αντιστοιχίσεις, σύντομης απάντησης, σωστό/λάθος, περιλήψεις και πολλαπλής επιλογής). Τα κείμενα προέρχονται από βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά και αφορούν ακαδημαϊκά θέματα γενικού ενδιαφέροντος. Οι ερωτήσεις είναι χωρισμένες σε τρία 20λεπτα μέρη και γίνονται πιο δύσκολες σταδιακά.

👉 Προετοιμάσου για τις εξετάσεις IELTS η TOEFL με εξειδικευμένο καθηγητή Αγγλικών του Πανελλήνιου Δικτύου Καθηγητών.

Listening

Η βασική διαφορά σε αυτή την εξέταση είναι πως στο TOEFL ακούτε πάντα  Standard American English, ενώ στο IELTS μπορεί να ακούσετε διαφορετικές γλωσσικές παραλλαγές από Ιρλανδία, Ουαλία, ΗΠΑ, Αυστραλία.

 • TOEFL

Η διάρκεια της εξέτασης είναι 60-90 λεπτά.

Θα ακούσετε διαλέξεις και συζητήσεις και μετά θα σας ζητηθεί να απαντήσετε σε 5 με 6  ερωτήσεις για κάθε περίπτωση.

Στο TOEFL ακούτε πάντα Standard American English.

listening 

 • IELTS

Η διάρκεια είναι 30 λεπτά και χωρίζεται σε 4 μέρη:

1. Συζήτηση μεταξύ ομιλητών για θέματα καθημερινότητας, όπως ένα ταξίδι.

2. Μονόλογος μέσα σε κάποιο κοινωνικό πλαίσιο, όπως μια ομιλία για την προώθηση ενός προϊόντος στην αγορά.

3. Συζήτηση ανάμεσα σε 2 έως 4 ανθρώπους με θέμα την εκπαίδευση, όπως μια σχολική εργασία.

4. Μονόλογος γενικευμένου ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος, όπως μια διάλεξη για ένα περιβαλλοντικό θέμα.

Τα ερωτήματα έχουν συνήθως τη μορφή συμπλήρωσης προτάσεων, πολλαπλής επιλογής, σύντομης απάντησης, αντιστοίχιση επικεφαλίδων κτλ

Speaking

TOEFL

Για την εξέταση αυτή, χρησιμοποιούνται ακουστικά και μικρόφωνα. Οι απαντήσεις καταγράφονται ηλεκτρονικά και μέσω διαδικτύου αποστέλλονται στο βαθμολογικό κέντρο του ETS, όπου αξιολογούνται από βαθμολογητές. Η συνολική διάρκεια της προφορικής εξέτασης είναι 20 λεπτά και χωρίζεται σε δύο μέρη:

– Ανεξάρτητα Ερωτήματα – Independent Tasks: Για τα δυο πρώτα ερωτήματα καλείστε να εκφράσετε την άποψή σας πάνω σε ένα οικείο θέμα, όπως η οικογένεια, το σπίτι, η δουλειά.

– Συνδυαστικά Ερωτήματα – Integrated Tasks: Για τα επόμενα τέσσερα ερωτήματα καλείστε να εκφράσετε τη γνώμη σας για ένα συγκεκριμένο θέμα. Θα σας ζητηθεί να διαβάσετε, να ακούσετε κι έπειτα να απαντήσετε προφορικά.

IELTS

Στο IELTS η διάρκεια εξέτασης της ακουστικής είναι λίγο μικρότερη: 12-15 λεπτά. Πραγματοποιείται κανονικά από εξεταστή και είναι χωρισμένη σε 3 μέρη:

1. Γνωριμία και συνέντευξη: Ο εξεταστής συστήνεται και κάνει ερωτήσεις που αφορούν οικεία θέματα, όπως η οικογένεια, το σπίτι, η δουλειά.

2. Ατομικός μονόλογος: Ο εξεταστής σας δίνει μία θεματική κάρτα και σας ζητά να μιλήσετε πάνω στο θέμα της, χρησιμοποιώντας τις δοσμένες πληροφορίες,συνδυάζοντάς τες με τυχόν δικές σας εμπειρίες.

3. Στο τρίτο και τελευταίο μέρος, θα συζητήσετε με τον εξεταστή θέματα σχετικά με το μονόλογο του δεύτερου μέρους.

Writing

TOEFL: Στο TOEFL η εξέταση περιλαμβάνει δύο θέματα, διαρκεί 50 λεπτά και γράφεται στον υπολογιστή.

Πρώτα, θα πρέπει να διαβάσετε ένα κείμενο και να ακούσετε μία διάλεξη περίπου 2 λεπτών. Βασισμένοι σε αυτές τις πληροφορίες, θα γράψετε μια σύντομη απάντηση σε ένα συγκεκριμένο ερώτημα.

Στο δεύτερο θέμα, όπου θα σας ζητηθεί να διατυπώσετε τη γνώμη σας, η απάντηση θα πρέπει να είναι αρκετά μεγαλύτερη (από 450 έως 600 λέξεις).

IELTS ACADEMIC: Στο IELTS ACADEMIC η εξέταση αποτελείται από δυο θέματα και διαρκεί μία ώρα. Οι απαντήσεις είναι χειρόγραφες.

Το πρώτο θέμα περιλαμβάνει ανάλυση ενός γραφήματος, πίνακα ή διαγράμματος, τουλάχιστον 150 λέξεων.

Το δεύτερο θέμα (τουλάχιστον 250 λέξεις) είναι κοινωνικού περιεχομένου, όπου μπορεί να ζητείται να παρουσιάσετε και να αιτιολογήσετε την άποψή σας, να αναλύσετε τις δυο πλευρές ενός θέματος και να εκφράσετε τη γνώμη σας, να μιλήσετε για την αιτία ενός προβλήματος και να προτείνετε λύσεις, να αναφερθείτε στα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα ενός θέματος, να απαντήσετε ερωτήματα διαφόρων τύπων.

Γενικές Πληροφορίες για το IELTS και το TOEFL

TOEFL-vs-IELTS

TOEFL: Οι εξετάσεις διεξάγονται κάθε εβδομάδα και τα αποτελέσματα γίνονται γνωστά εντός δεκαπέντε ημερών από τη διεξαγωγή των εξετάσεων. Η εξέταση γίνεται σε ασφαλή, προκαθορισμένα εξεταστικά κέντρα και ο υποψήφιος λαμβάνει και διεξάγει το τεστ μέσω διαδικτύου.

IELTS: Οι εξετάσεις διεξάγονται στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη (και σε άλλες μεγάλες πόλεις) όλο το χρόνο, συνήθως δύο φορές το μήνα. Τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα σε δεκατρείς ημέρες.Ο επίσημος φορέας της εξέτασης στην Ελλάδα είναι το Βρετανικό Συμβούλιο που έχει και την ευθύνη διεξαγωγής των εξετάσεων.

IELTS vs TOEFL – ποιο από τα δύο να διαλέξω;

Αν συμφωνείτε στις περισσότερες από τις παρακάτω προτάσεις, το TOEFL είναι πιο κατάλληλο για εσάς.

 • Είμαι εξοικειωμένος με την Αμερικανική προφορά.
 • Προτιμώ τις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.
 • Μπορώ να μένω συγκεντρωμένος για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα.
 • Είμαι καλός στην πληκτρολόγηση.
 • Μπορώ με ευκολία να παρακολουθώ και να κρατώ σημειώσεις από μία διάλεξη.
 • Είμαι εξοικειωμένος με τη χρήση του υπολογιστή.

Αν συμφωνείτε στις περισσότερες από τις παρακάτω προτάσεις, το IELTS είναι πιο κατάλληλο για εσάς.

 • Μπορώ να καταλάβω γλωσσικές παραλλαγές της αγγλικής γλώσσας.
 • Δε μου αρέσουν οι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
 • Προτιμώ μικρής διάρκειας εξετάσεις.
 • Προτιμώ να γράφω με το χέρι παρά σε υπολογιστή.
 • Με ενδιαφέρει η εξέταση να περιλαμβάνει και θέματα πέρα από τα ακαδημαϊκά.
 • Μου αρέσει να μιλάω με ανθρώπους πρόσωπο με πρόσωπο


Διαβάστε επίσης...

blog image5 ιδέες για να κάνετε τα ιδιαίτερα μαθήματα πιο ενδιαφέροντα
blog imageΜπορώ να βοηθήσω το παιδί μου στην ανάγνωση;
blog imageΜαθαίνοντας Κινέζικα. Οι εξετάσεις YCT, HSK, HSKK και BCT.
blog imageΤα πλεονεκτήματα των ιδιαίτερων μαθημάτων για την εκμάθηση ξένων γλωσσών
Δείτε όλα τα άρθρα εδώ