211 800 0071

Άρθρα για εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς

Όλο και περισσότεροι γονείς στρέφονται στα ιδιαίτερα μαθήματα επειδή αφενός η διδασκαλία στα ιδιαίτερα είναι πιο αποτελεσματική και αφετέρου εξοικονομούν χρόνο και κόστος από τις μετακινήσεις τους.

Στις μέρες μας, τα ιδιαίτερα μαθήματα αποτελούν για πολλούς εκπαιδευτικούς τη βασική πηγή εσόδων τους. Με ποιον τρόπο όμως μπορεί ένας εκπαιδευτικός να βρει νέους μαθητές ώστε να αναπτύξει ένα σταθερό μαθητολόγιο;

Πλέον τα ψηφιακά εκπαιδευτικά εργαλεία είναι χιλιάδες και διακρίνονται με βάση τους εκπαιδευτικούς στόχους τους οποίους καλύπτουν. Αυτό είναι άξιο αναφοράς καθώς ο κάθε εκπαιδευτικός πρέπει να θέτει συγκεκριμένα κριτήρια για τα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσει, ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών του.

Σκοπεύετε να κάνετε αίτηση για σπουδές σε αγγλόφωνο πανεπιστήμιο αλλά τα αγγλικά δεν είναι η μητρική σας γλώσσα … Το Πανεπιστήμιο σας ζητά να αποδείξετε τη γνώση σας μέσω κάποιου ευρέως αποδεκτού πιστοποιητικού… Και κάπου εδώ έρχεται το δίλημμα: IELTS ή TOEFL;

Σύγκριση και πληροφορίες για το proficiency του Michigan (ECPE) και του Cambridge (CPE). Ημερομηνίες εξετάσεων, βαθμολόγηση, βάση, εξέταστρα.