Πανελλήνιο
Δίκτυο Καθηγητών

211 800 0071

phone

Καθημερινά 10:00 έως 17:00

9+3 Αναγνωρισμένες Πιστοποιήσεις Αγγλικών επιπέδου Β2

9+3 Αναγνωρισμένες Πιστοποιήσεις Αγγλικών επιπέδου Β2

Ενδιαφέρεσαι να πιστοποιήσεις την καλή γνώση των αγγλικών σου αλλά δυσκολεύεσαι να αποφασίσεις ποια πιστοποίηση είναι η ιδανική για σένα; Το Πανελλήνιο Δίκτυο Καθηγητών συνέλεξε τα παρακάτω στοιχεία σε πίνακες για να σε βοηθήσει να σχηματίσεις μια πρώτη εικόνα για τις πιο γνωστές αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις Β2  αυτήν την περίοδο.

Πιστοποιήσεις ECCE – FCE – ΚΠΓ Β2

Πιστοποίηση ECCE FCE ΚΠΓ Β2
Εξεταστικές Περίοδοι Μάιος

Δεκέμβριος

 

Μάιος

Ιούνιος

Δεκέμβριος

Μάιος

Νοέμβριος

Διάρκεια

Εξέτασης

Περίπου 3 ώρες Περίπου 3 ώρες και 30 λεπτά. Περίπου 3 ώρες
Κόστος

Εξέτασης

165Ε

190Ε (με δωρεάν επανεξέταση)

165Ε 80Ε
Εξεταζόμενες Δεξιότητες  

GVR

Listening

Writing

Speaking

 

Reading and Use of English

Listening

Writing

Speaking

Reading and Use of English

Listening

Writing

Speaking

Είδος Ασκήσεων Ασκήσεις multiple choice

Μία έκθεση

Το Listening ακούγεται μία φορά

 

Ασκήσεις multiple choice και συμπλήρωσης κενών σε Reading, Use of English και Listening

2 εκθέσεις

Το Listening ακούγεται δυο φορές

 

 

Ασκήσεις multiple choice και συμπλήρωσης κενών σε Reading, Use of English και Listening

4 μικρές  εκθέσεις/κειμενάκια

Το Listening ακούγεται δυο φορές

 

Βαθμολόγηση Βάση 65%

Συμψηφισμός όλων των αποτελεσμάτων

 

 

Βάση 60%

Συμψηφισμός όλων των αποτελεσμάτων

Βεβαίωση επιπέδου Β1 ή Γ1 σε περίπτωση που διαπιστωθεί χαμηλότερο ή ανώτερο του Β2 επίπεδο.

 

Βάση περίπου 60% (30% σε κάθε ενότητα)

Διαβαθμισμένη εξέταση Β1-2

Ρυθμίσεις για ειδικές κατηγορίες υποψηφίων Μετά από αίτηση του υποψηφίου είναι δυνατή η παροχή: Γραφέα, Καταχωρητή απαντήσεων, Εκφωνητή θεμάτων, Παράτασης χρόνου εξέτασης, επιπλέον διαλειμμάτων κτλ Μετά από αίτηση του υποψηφίου είναι δυνατή η παροχή: Γραφέα, Καταχωρητή απαντήσεων, Εκφωνητή θεμάτων, Παράτασης χρόνου εξέτασης, επιπλέον διαλειμμάτων κτλ Οι υποψήφιοι με δυσλεξία έχουν δυνατότητα απαλλαγής από την Έκθεση.

Πιστοποιήσεις LRN B2 – ESB LEVEL 1 – MSU – CELC

Πιστοποίηση LRN Β2 ESB LEVEL 1 MSU – CELC
Εξεταστικές Περίοδοι Ιανουάριος

Ιούνιος

 

Μάιος

Δεκέμβριος

 

Μάιος

Δεκέμβριος

Διάρκεια

Εξέτασης

Περίπου 2 ώρες και 30 λεπτά Περίπου 2 ώρες και 30 λεπτά. Περίπου 3 ώρες
Κόστος

Εξέτασης

160Ε (με δωρεάν επανεξέταση) 165Ε 145Ε
Εξεταζόμενες Δεξιότητες  

Reading and Use

Listening

Writing

Speaking

 

Reading

Use of English

Listening

Writing

Speaking

Reading

Listening

Writing (+ Grammar)

Speaking

Είδος Ασκήσεων Ασκήσεις multiple choice  και συμπλήρωσης κενών

2 εκθέσεις

Το Listening ακούγεται 2-3 φορές

Το Syllabus του Speaking δίνεται από την αρχή της χρονιάς

 

Ασκήσεις multiple choice και συμπλήρωσης κενών

Μία έκθεση

Το Listening ακούγεται δυο φορές

 

Ασκήσεις Multiple Choice

Μία έκθεση

Το Listening ακούγεται 1-2 φορές

Βαθμολόγηση Βάση 50%

Συμψηφισμός όλων των αποτελεσμάτων

 

 

 

Βάση 55%

Συμψηφισμός όλων των αποτελεσμάτων

 

 

 

 

Βάση 60%

Συμψηφισμός όλων των αποτελεσμάτων

 

Ρυθμίσεις για ειδικές κατηγορίες υποψηφίων Μέριμνα μετά από συμπλήρωση φόρμας Ειδικής Μέριμνας για υποψήφιους με μαθησιακές δυσκολίες δύο μήνες πριν την εξέταση Μέριμνα μετά από συμπλήρωση φόρμας Ειδικής Μέριμνας για υποψήφιους με μαθησιακές δυσκολίες ένα μήνα πριν την εξέταση Mετά από αξιολόγηση σχετικής αίτησης, δίνεται επιπλέον χρόνος 50% σε κάθε ενότητα, γραφέας, βιβλίο εξετάσεων σε Braille, εξαίρεση από την εξέταση του Listening

Πιστοποιήσεις NOCN B2 – LANGUAGECERT COMMUNICATOR – PTE -GENERAL LEVEL 3

Πιστοποίηση NOCN B2 LANGUAGECERT

COMMUNICATOR

PTE – GENERAL

LEVEL 3

Εξεταστικές Περίοδοι Μάιος

Δεκέμβριος

 

9 φορές το χρόνο (εκτός Απριλίου, Αυγούστου και Σεπτέμβρη) 7 φορές το χρόνο (Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Μάιος, Ιούνιος)
Διάρκεια

Εξέτασης

Περίπου 2 ώρες και 30 λεπτά Περίπου 2 ώρες και 30 λεπτά Περίπου 2 ώρες
Κόστος

Εξέτασης

160Ε (με δωρεάν επανεξέταση σε 1-3 ενότητες μέσα στην τριετία) 80Ε (Γραπτά) + 80Ε (Προφορικά) 155E
Εξεταζόμενες Δεξιότητες  

Reading and Grammar

Listening

Writing

Speaking

 

Listening

Reading

Writing

Speaking (Ανεξάρτητη εξέταση που μπορεί να δωθεί στην ίδια, σε προηγούμενη ή και επόμενη εξετάστική)

Listening

Reading

Writing

Speaking

Είδος Ασκήσεων Ασκήσεις διαφόρων ειδών

Δύο εκθέσεις

Το Listening ακούγεται δυο φορές

 

Ασκήσεις multiple choice και συμπλήρωσης κενών

Δύο εκθέσεις

Το Listening ακούγεται δυο φορές

Aσκήσεις multiple choice, υμπλήρωσης κενών, υπαγόρευσης

Δύο εκθέσεις

Το Listening ακούγεται 1-2 φορές

Βαθμολόγηση Βάση 51%

Συμψηφισμός αποτελεσμάτων

Διατήρηση επιτυχημένων δεξιοτήτων

Βάση 50%

Συμψηφισμών αποτελεσμάτων γραπτού

Βάση 50%

Συμψηφισμός  όλων των αποτελεσμάτων

Ρυθμίσεις για ειδικές κατηγορίες υποψηφίων Επιπλέον χρόνος και ειδικές συνθήκες εξέτασης μετά από σχετική αίτηση Μέριμνα μετά από σχετική αίτηση  στο Τμήμα Διενέργειας Εξετάσεων. Δυνατότητα προσαρμογής των εξετάσεων για τις περιπτώσεις Υποψηφίων με Μαθησιακές Δυσκολίες ή Ειδικές Ανάγκες.

Πέρα από τις παραπάνω πιστοποιήσεις, στις οποίες ο εξεταζόμενος κρίνεται επιτυχών ή μη, υπάρχουν και εκείνες που κατατάσσουν τον υποψήφιο σε επίπεδο, ανάλογα με το σκορ που επιτυγχάνει.

Πιστοποιήσεις IELTS – TIE – TOEIC

Πιστοποίηση IELTS

(SCORE: 5.5-6.5)

TIE

(B1-C2)

TOEIC

(SCORE 505-780)

Εξεταστικές

Περίοδοι

Δυο φορές το μήνα Μία με δύο φορές το μήνα Τέσσερις φορές το μήνα
Διάρκεια

Εξέτασης

2 ώρες και 45 λεπτά Περίπου 2 ώρες Περίπου 2 ώρες
Κόστος

Εξέτασης

205E 160Ε

Δωρεάν επανεξέταση  σε περίπτωση αποτυχίας σε ένα από τα γραπτά ή προφορικά

Δευτερη ευκαιρία (μισά εξέταστρα) σε περίπτωση αποτυχίας και στα γραπτά και στα προφορικά

 

150Ε
Εξεταζόμενες

Δεξιότητες

Listening

Reading

Writing

Speaking

Speaking

Writing

Listening

Speaking

Είδος ασκήσεων Ασκήσεις διαφόρων ειδών

2 εκθέσεις

Το Listening ακούγεται μία φορά

Παρουσίαση υλικού και συζήτηση των συνυποψηφίων για θέματα που έχουν προετοιμάσει .

Decision making

Δύο εκθέσεις

Ασκήσεις multiple choice
Βαθμολόγηση Μέσος όρος των σκορ (1 – 9) όλων των δεξιοτήτων Συμψηφισμός γραπτού και προφορικού (Β1-Γ2) Άθροισμα των σκορ των δύο δεξιοτήτων  (10-990)
Ρυθμίσεις για

ειδικές

κατηγορίες

υποψηφίων

Μέριμνα για υποψήφιους με μαθησιακές δυσκολίες / ειδικές ανάγκες  μετά από αίτημα τρεις μήνες πριν την εξέταση Μετά από αίτηση παρέχεται γραφέας στους  υποψηφίους με μαθησιακές δυσκολίες. Mέριμνα για υποψηφίους με ειδικές ανάγκες μετά από σχετικό αίτημα ένα μήνα πριν

Η επιλογή της κατάλληλης πιστοποίησης για τον κάθε υποψήφιο μπορεί να εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως:

  1. Ο τύπος του μαθητή και οι προτιμήσεις του αναφορικά με τον τρόπο εξέτασης λόγου χάρη ασκήσεις multiple choice
  2. Οι ιδιαιτερότητες της εξέτασης όπως η αναπαραγωγή του ακουστικού μία ή δύο φορές, ο αριθμός των εκθέσεων κτλ.
  3. Οι περίοδοι και η συχνότητα των εξετάσεων π.χ. περίοδοι Μαίου-Δεκέμβριου, Ιουνίου-Ιανουαρίου, ανά μήνα κτλ.
  4. Ο σκοπός της πιστοποίησης π.χ. σπουδές στο εξωτερικό, μοριοδότηση κτλ.
  5. Το κόστος της πιστοποίησης

Η τελική επιλογή θα πρέπει να γίνεται εφόσον ο μαθητής κατέχει τις γνώσεις που απαιτούνται για το κάθε επίπεδο και σε συνεννόηση με τον καθηγητή που τον προετοιμάζει.  Στο Πανελλήνιο Δίκτυο Καθηγητών θα βρεις έμπειρους εκπαιδευτικούς που παραδίδουν ιδιαίτερα μαθήματα αγγλικών, οι οποίοι θα σε κατευθύνουν και θα σε υποστηρίξουν στη διαδικασία απόκτησης της ιδανικής πιστοποίησης για την περίπτωσή σου!Διαβάστε επίσης...

blog image Παραγωγή Λόγου: τα 5 συχνότερα λάθη μαθητών και μαθητριών
blog image Εξετάσεις LRN: 5 Συμβουλές Σίγουρης Επιτυχίας
blog image Παγκόσμια ημέρα μητρικής γλώσσας | «Μητέρα Γλώσσα»
blog image Έκθεση: η σύνθεση της περίληψης – για μαθητές Λυκείου
Δείτε όλα τα άρθρα εδώ